Klubová výstava foxteriérů Ludkovice (CAC, CC, KV)


13.05.2023
Klubová
Olavi Tuovinen /FIN/
390-klubova-vystava-foxterieru-ludkovice-cac-cc-kv.pdf
M. Přidal
DELIKAN
http://www.foxterrier.cz

Za podporu Klubové výstavy patří velký dík společnosti DELIKAN a Barboře Majerové za přípravu krásných cen pro výstavu. Dále pak místnímu pořádajícímu Mysliveckému spolku Zálesí Ludkovice i mnoha pomocníkům z řad členů i nečlenů našeho klubu (paní Trunečkové, Daliborovi Smékalovi, Lence Pokorné a Matějovi Kolaciovi).

Výsledky foxteriér drsnosrstý

Psi

třída štěňat

Dar z Vrchoslavských vrchů  (ČLP/FXD/40009)
22.11.2022
Buccaner Viva Quality
Anne z Vrchoslavských vrchů
POSSELT Jindřich,
Michal Velkoborský
velmi nadějný 1
lovely head and expression and lovely feet, excellent ears and topline and tail set, excellent coat, close behind back / Krásná hlava, výraz a krásné tlapky, výborné uši a horní linie i nasazení prutu, výborná srst, trchu užší vzadu.


třída dorostu

Harry Bicskás  (ČLP/FXD/39986)
06.09.2022
Roco Filomenia De Yli
Red Rose Lifestrong
Robert Fogas
Robert Fogas
nenastoupil
nenastoupil

třída mladých

Gucci Star Franke  (ČLP/FXD/39781)
02.02.2022
General v.d. schönen Bergen
Orchid Star Franke
POLEHŇA František,
MIlan Chmelíček
velmi dobrý 1
15 month, tall, nice head, very good ears, very good topline, straight inf front, back OK, good harsh coat, needs more time in develope / 15 měsíční, vysoký, pěkná hlava, velmi dobré uši, velmi dobrá horní linie, strmější fronta, vzadu dobrý, dobrá drsná srst, potřebuje více času pro vývoj.


mezitřída

Cid z Vrchoslavských vrchů  (ČLP/FXD/39701)
16.11.2021
Rocket Blackdale
Anne z Vrchoslavských vrchů
Posselt Jindřich
Jindřich Posselt
výborný 1, CAC, CC, Klubový vítěz, BOB, Vítěz výstavy
18 month, excellent type, lovely long head, excellent ears and expression, excellent topline, well angulated front and back, excellent texture of coat, shows well, moves very well / 18měsíční, výborný typ, krásná dlouhá hlava, výborné uši a výraz,


BELMONDO Stanios  (ČPL/FXD/39660)
13.09.2021
Trooper Star Franke
In Love Star Franke
Veronika Staniová
Josef Kokš
velmi dobrý 2
tall, nice head, ears and expresion, excellent coat, straight front, enought angulated, needs more traing in the ring / Vysoký, pěkná hlava, uši a výraz, výborná srst, strmější fronta, dobře zaúhlený, potřebuje více výstavního tréninku.


třída otevřená

Fido Bicskás  (ČLP/FXD/39278)
25.08.2020
Tom Teylor Dzhassta
Red Rose Lifestrong
FOGAS Robert, Ing.
Robert Fogas
výborný 1, CAC, CC
2,5 years, excellent type, lovely expresion, excellent long head, excellent top line, excellent coat, well angulation behind, good front and back, tail could be better / 2,5letý pes, výborný typ, krásný výraz, výborná dlouhá hlava, výborná horní linie, výborná srst, vzadu dobře zaúhlený, dobrá fronta i záď, prut by mohl být lepší.


Dexter ze Sajlerova  (ČLP/FXD/39238)
05.07.2020
Agar ze Sajlerova
Cordullka Al Zein
ŠNAJDR Luděk,
Vojtěch Hnilica
dobrý
3 years, good size, nice head, expression, bite is not correct, very harsh coat, good topline, not optimal triming, very good bones, very good tail set, moves OK / 3letý, dobrá velikost, pěkná hlava, výraz, nekorektní skus, velmi drsná srst, dobrá horní linie, ne zcela dobré otrimování, velmi dobré kosti, velmi dobré nasazení prutu, pohybuje se dovře.


třída pracovní

Coudy Elaterra  (ČLP/FXD/38826)
17.05.2019
Buccaner Viva Quality
Adalide Olgyra
Rejhonová Eliška Bc.
Eliška Rejhonová
výborný 1, CAC, CC
excellent size and type, long nice head, excellent ears, short body, excellent topline, well angulated front and back, excellent straigh tail, excellent coat texture and triming, move little bit close behind but well drive / Výborná velikost i typ, dlouhá pěkná hlava, výborné uši, krátké tělo, výborná horní linie, dobře zaúhlený vpředu i vzadu, výborný rovný prut, výborná úprava i struktura srsti, pohyb vzadu trochu užší ale s dobrým záběrem.


Jim z Bílé v Podještědí  (ČLP/FXD/39691)
18.10.2021
Chyr z Dudlic
Boja z Pustiny
DRESCHER Zdeněk,
Zdeněk Drescher
výborný 2, res. CAC
excellent type, short excellent body, long head, little bit to much in cheeks, very good coat, little much higher tail, happy temperament /výborný typ, výborné kompaktní tělo, dlouhá hlava, trochu plnější v lícícch, velmi dobrá srst, trochu výše nasazený prut, veselá povaha.


třída vítězů

Viva Quality Buccaner  (ČLP/FXD/38396)
07.02.2017
Rocket Blackdale
Ablaze with Beauty Viva Quality
Gavva Irina A.
František Polehňa
výborný 1, CAC, CC
excellent type and long head,excellent sattled ears, excellent topline, well angulated front and back, very good coat and triminig, moves well / výborný typ a dlouhá hlava, výborně nasazené uši, výborná horní linie, dobře zaúhlený vepředu i vzadu, velmi dobrá srst i úprava, dobře se pohybuje.


Nerri Orkif Star Fox  (ČLP/FXD/38724)
14.01.2019
Hunting Tiger Strozzavolpe
Black Belt Strozzavolpe
Vařechová Leona Rndr.
Irma Kučová
výborný 2, res. CAC
excellent type, short body, nice expression, well carried ears, well angulated front and back, excellent hard coat and triming, moves well / výborný typ, krátké tělo, pěkný výraz, dobře nedené uši, dobře zaúhlený vepředu i vzadu, výborná úprava i tvrdá srst, pohybuje se dobře.


Chero z Elgardu  (ČLP/FXD/39544)
25.05.2021
Gabriel z Elgardu
Keiss Star Franke
DUSPIVOVÁ Iva, Ing.
Hana Radilová
výborný 3
excellent type, short body, nice head and expression, a little bit fly ears, excellent topline, well angulated front and back, excellent hard coat, excellent triming, moves well with good drive / výborný typ, krátké tělo, pěkná hlava i výraz, trochu lehčí uši, výborná horní linie, dobře zaúhlený vepředu i vzadu, výborná tvrdá srst, výborná úprava, pohybuje se dobře s dobrým rozsahem.


Feny

třída mladých

Charlotte Star Franke  (ČLP/FXD/39962)
08.08.2022
Royal Lad Burrencroft
Mystic Star Franke
POLEHŇA František,
František Polehňa
výborná 1, CAJC, BOJ, NEjlepší mladý jedinec výstavy
excellent type and size, lovely head, excellent expression, perfect ears, excellent topline, excellent front and back, showing perfert, moves well and good drive / výborný typ i velikost, krásná hlava, výborný výraz, perfektní uši, výborná horní linie, výborná vepředu i vzadu, perfektní předvedení a dobrý rozzsah pohybu


Pessi Orkif Star Fox  (ČLP/FXD/39737)
01.01.2022
Hunting Tiger Strozzavolpe
Kikki Orkif Star Fox
VAŘECHOVÁ Leona, RNDr.
Leona Vařechová
výborná 2
excellent size and type, beautiful small eyes, good ears, excellent topline, excellent tailset, excellent coat and triming, well angulated front and back, moves very well / výborná velikost a typ, krásné malé oči, dobré uši, výborná horní linie, výborné nasazení prutu, výborná srst a úprava, dobře zaúhlená vepředu i vzadu, pohybuje se velmi dobře


Ginny Elaterra  (ČLP/FXD/39757)
03.02.2022
Coudy Elaterra
Linga Star Franke
REJHONOVÁ Eliška, Bc.
Kateřina Syvalová
výborná 3
elegant bitch, a little big, nice head and expression, excellent topline and tail set, a little bit straight, well angulated back, good hard coat, moves OK / elegantní fena, trochu větší, pěkná hlava i výraz, výborná horní linie i nasazení prutu, trochu strmější, dobře zaúhlená vzadu, dobrá tvrdá srst, pohyb v pořádku


Glorie Princess Star Franke  (ČLP/FXD/39782)
02.02.2022
General v.d. schönen Bergen
Orchid Star Franke
POLEHŇA František,
František Čermák
velmi dobrá 4
elegant bitch of good size, nice head, excellent ears, well angulated front and back, coat today is not in best condition, moves well / elegantní fena dobré velikosti, pěkná hlava, výborné uši, dobře zaúhlená vepředu i vzadu, dnes není srst v nejlepší kondici, pohybuje se dobře


mezitřída

Gaya Elaterra  (ČLP/FXD/39756)
03.02.2022
Coudy Elaterra
Linga Star Franke
REJHONOVÁ Eliška, Bc.
Eliška Rejhonová
V 1, CAC,CC, Klubový vítěz
nice build bitch, long head, well placed ears, excellent topline and tailset, excellent hard coat, good triminig, well angulated, moves well with good drive / pěkně stavěná fena, dlouhá hlava, dobře nasazené uši, výborná horní linie a nasazení prutu, výborná tvrdá srst, dobrá úprava, dobře zaúhlená, dobře se pohybuje s dobrým rozsahem.


Bianca Holly Stanios  (ČLP/FXD/39665)
13.09.2021
Trooper Star Franke
In Love Star Franke
STANIOVÁ Veronika,
Renáta Radovesnická
výborná 2, res.CAC
excellent size and type, nice long head, little bit wide in cheeks, excellent topline, very good hard coat, excellent tailset, very good angulated front and back, moves well / výborná velikost i typ, pěkná dlouhá hlava, trochu širší v lících, výborná horní linie, velmi dobrá tvrdá srst, výborné nasazení prutu, velmi dobré zaúhlení vepředu i vzadu, pohybuje se dobře.


Emily ze Sajlerova  (ČLP/FXD/39726)
27.12.2021
Agar ze Sajlerova
Cordullka Al Zein
ŠNAJDR Luděk,
Jan Mokráš
velmi dobrá 3
very good type and size, a little big eyes, very good ears, nice topline and tailset, very good hard coat, good triming / velmi dobrý typ a velikost, trochu větší oči, velmi dobré uši, pěkná horní linie a nasazení prutu, velmi dobrá tvrdá srst, dobrá úprava


Bety Ranč od zubra  (ČLP/FXD/39680)
14.09.2021
Rocket Blackdale
Vendy Hurikán Slovakia
PLUHAŘ Emil,
Vladimír Kala
velmi dobrá 4
good size, very good type, very good eyes, very nice expression, hard coat, but not correct triming today, perfect angulated front and back, moves well / dobrá velikost, velmi dobrý typ, velmi dobré oči, velmi pěkný výraz, tvrdá srst, ale není dnes správně upravena, perfektní zaúhlení vepředu i vzadu, dobře se pohybuje


Peggi Orkif Star Fox  (ČLP/FXD/39738)
01.01.2022
Hunting Tiger Strozzavolpe
Kikki Orkif Star Fox
VAŘECHOVÁ Leona, RNDr.
Jakub Zikl
dobrá
good size, flying ears, nice forface, good topline, today not in good condition coat, moves well, nice temperament / dobrá velikost, lehké uši, pěkné čelisti, dobrá horní linie, dnes srst není v dobré kondici, pohybuje se dobře, pěkný temperament


třída otevřená

Isha z Elgardu  (ČLP/FXD/39551)
26.05.2021
Darsy z Elgardu
Grace z Elgardu
DUSPIVOVÁ Iva, Ing.
Pavel a Veronika Hrubý
výborná 1, CAC, CC
tall and strong build, nice expresion, eyes OK, excellent topline, not the best tail, today short coat, moves well / vyšší a silně stavěná, pěkný výraz, správné oči, výborná horní linie, ne nejlepší prut, dnes krátká srst, pohybuje se dobře.


Máša Red-Fox  (ČLP/FXD/39648)
05.08.2021
Izzy Rogohox
Debie Olgyra
CIGÁNEK Radoslav,
Radoslav Cigánek
výborná 2, res.CAC
excellent size, nice head, small ears, good front, very good tail set, good depth of chest, movesOK, hard coat, but not condition today / výborná velikost, pěkná hlava, malé uši, dobrá fronta, velmi dobré nasazení prutu, dobrá hloubka hrudníku, pohybuje se dobře, ale dnes ne v dobré kondici


Cita z Pustiny  (ČLP/FXD/38753)
25.01.2019
Black Jack Olgyra
Begi z Čisté Slémně
Fikejs Roman
Lenka Pilchová
dobrá
good type, dark eyes, good topline, low tail set, soft coat, lacking angulated behind / dobrý typ, tmavé oči, dobrá horní linie, nízko nasazený prut, měkká srst, schází zaúhlení vzadu

Nela z Úsovska  (ČLP/FXD/39448)
05.04.2021
Monty z Úsovska
Feia Moldhunter
DEMEL Petr,
Jiří Banovský
dobrá
good type, very good ears, very good forface, good topline, low tail set, needs more angulations front and back, hard coat, but triming is not best today, moves OK / dobrý typ, velmi dobré uši, velmi dobré čenichové partie, dobrá horní linie, nízko nasazený prut, potřebuje lepší zaúhlení vepředu i vzadu, tvrdá srst, ale úprava dnes není nejlepší, pohyb v pořádku


třída pracovní

Cherry z Elgardu  (ČLP/FXD/39547)
25.05.2021
Gabriel z Elgardu
Keiss Star Franke
Duspivová Iva
Irma Kučová
výborná 1, CAC,CC
Tall, excellent type, nice long head, well placed ears, well tailset, very good front, well angulated back, hard coat in cut triming its good, moves very well with drive / Vyšší, výborný typ, pěkná dlouhá hlava, dobře nasazené uši, dobře nasazený prut, velmi dobrá fronta, dobře zaúhlená vzadu, dobrá kvalita srsti, pohybuje se velmi dobře s rozsahem


třída vítězů

Zoe Star Franke  (ČLP/FXD/39247)
01.07.2020
Ozzy Star Franke
Gajana Star Franke
Polehňa František
František Polehňa
výborná 1, CAC,CC
excellent type and size, excellent nice head and expression, excellent topline and tail set, hard coat little short today, well balance overall, moves with good drive / výborný typ i velikost, výborná pěkná hlava a výraz, výrazná horní linie a nasazení prutu, tvrdá srst dnes trochu kratší, celkově vyvážená, pohyb s dobrou energií.


třída veteránů

Adalide Olgyra  (ČLP/FXD/36396)
17.03.2012
Man in Black of Fair Play
Torri Abdank (FCI)
Valerián Radek
Eliška Rejhonová
výborná 1, BOV
11 years old, excellent type and perfect condition, nice expresion, excellent ears, excellent topline, hard coat perfect triming, well angulated both ends, moves well / 11 letá, výborný typ a perfektní kondice, pěkný výraz, výborné uši, výborná horní linie, tvrdá srst v perfektní úpravě, dobře zaúhlené oba páry končetin, pohybuje se dobře


Connie z Křepinských lesů  (ČLP/FXD/36066)
09.05.2011
Kendy Bohemia Diplomat.
Winni z Rataj
Dušek Josef
Veronika Žáková
velmi dobrá 2
12 years old, very good type, long head, little wide place between ears, very good topline and tail, hard coat not in best condition today, enough angulated, moves well / 12 letá, velmi dobrý typ, dlouhá hlava, trochu více prostoru mezi ušima, velmi dobrá horní linie a prut, tvrdá srst v ne nejlepší kondici dnes, dostatečně zaúhlená, pohybuje se dobře


Výsledky foxteriér hladkosrstý

Psi

třída mladých

Fann od Máničky  (ČLP/FXH/39762)
04.03.2022
Wasabi Lifestrong
Anča od Máničky
Ježková Martina,
František Švéda
výborný 1, CAJC
excellent type, 14 month, very nice head and bite, a little bit heavy, excellent topline and tailset, excellent in back, moves very well, lovely character /výborný typ, 14měsíční, velmi pěkná hlava i skus, trochu těžší, výborná horní linie a nasazení prutu, výborný vzadu, pohybuje se dobře, vynikající povaha


You're The Storm v. Sachsenland  (ČLP/FXH/40039)
22.04.2022
Nelson Perfect v. Sachsenland
Eirene v. Thyratal
Miloslava Šišková
výborný 2
tall, nice head, little light eyes, heavy ears, excellent topline, good depth, excellent tail set, also tail, moves very well / vysoký, pěkná hlava, trochu světlejší oči, těžké uši, výborná horní linie, dobrá hloubka, výborná nasazení prutu, pohybuje se velmi dobře


Frisco od Máničky  (ČLP/FXH/39764)
04.03.2022
Wasabi Lifestrong
Anča od Máničky
Ježková Martina,
Bronislav Valenta
výborný 3
short couplet, excellent for nails, a little bit in cheeks, very good topline, well angulated back, good movement / krátce stavěný, výborné drápky, plnější líce, velmi dobrá horní linie, vzadu dobře zaúhlený, dobrý pohyb


Olaf Pink Terror  (ČLP/FXH/39841)
03.05.2022
Villám Szellem-Irtó
Champion Pink Terror
HOMOLOVÁ Kateřina,
Kateřina Homolová
výborný 4
excellent size, very good forface, wide cheeks, very good topline, straight front, well angulated back, moves well, nice temperament / výborná velikost, velmi dobré čelisti, široké líce, velmi dobrá horní linie, rovná fronta, vzadu dobře zaúhlený, pohybuje se dobře, pěkný temperament


Hamlet Lovcův šperk  (ČLP/FXH/39876)
15.05.2022
Kid z Nebeského království
Carbine Lovcův šperk
Majerová Barbora,
Barbora Majerová
výborný
1 year old, tall but well balanced, nice long head, well sattled ears, excellent topline, stands well if want, moves well / roční pes, vyšší ale dobře vyvážený pěkná dlouhá hlava, dobře nasazené uši, výborná horní linie, stojí když chce, pohybuje se dobře


Ares z Osfoxu  (ČLP/FXH/39952)
22.07.2022
Gaston II Lemart
Uršula z Dlouhých dílů
Osvald Ladislav,
Ladislav Osvald
velmi dobrý
10 month old, body nice balance, good bite, nice head, well setled ears, very good topline, a bit straight front, needs more execise, moving well, nice temperament / 10měsíční, vyvážené tělo, dobrý skus, pěkná hlava, dobře nasazené uši, velmi dobrá horní linie, trochu strmější fronta, potřebuje více tréninku, pohybuje se dobře, milá povaha


Argos Postrach Mykity (FCI)  (ČLP/FXH/40001)
06.05.2022


Barbora Majerová
velmi dobrý
strong and little big, 12 mounth old, excellent topline, nice front, well angulated, good tailset, good movement, good temperament / silný a trochu velký, 12měsíční, výborná horní linie, pěkná fronta, dobře zaúhlený, dobré nasazení prutu, dobrý pohyb, dobrá povaha


Denny od Lískovky  (ČLP/FXH/39833)
26.04.2022
Elch Xiamant
Ilke ze Strážnických luk
PYTLÍK Martin,
Viktor Pavlíček
velmi dobrý
tall, excelent long head, good bite, very good body, very good angulation in back / vysoký, výborná dlouhá hlava, dobrý skus, velmi dobré tělo, velmi dobré zaúhlení vzadu


Erik z Holaských kopečků  (ČLP/FXH/39944)
08.07.2022
Bellot Lovcův šperk
Evita Super Pride
UNGR Ladislav,
Miloslav Stařeček
velmi dobrý
excellent head, expression, good bite, topline, a little bit low tailset, moves well, needs little time /výborná hlava, výraz, dobrý skus, horní linie, trochu níže nasazený prut, pohybuje se dobře, potřebuje více času


Fanda Pacička od Máničky  (ČLP/FXH/39761)
04.03.2022
Wasabi Lifestrong
Anča od Máničky
Ježková Martina,
Lucie Bednaříková
velmi dobrý
outstanding, 14 months old, excellent topline, nice head, fly ears, straight in front, well back, move well, good drive /vynikající, 14měsíční, výborná horní linie, pěkná hlava, lehké uši, strmější fronta, dobrý vzadu, pohybuje se dobře energicky


Hunter od Sezinského potoka  (ČLP/FXH/39900)
20.05.2022
Lipan od Rytíře Malovce
Cedra od Sezinského potoka
DENEROVÁ Kateřina, MVDr.
Lubor Bachratý
velmi dobrý
11 mounth, good size, headline fall down back, needs more traing in ring, good depth, low tailset, back end, good topline / 11měsíční, dobrá velikost, spáditá linie hlavy, potřebuje lepší výstavní drezuru, dobrá hloubka, nízko nasazený prut, dobrá horní linie


Bat Srdce lesa  (ČLP/FXH/39886)
08.04.2022
Ax Udatné srdce
Blacky Kudlová dolina
ZELINA Zbyněk,
Zbyněk Zelina
dobrý
13 month old, good size, nice forface, scull fall down in back, flying ears, good back and tail set, unbalance /13měsíční, dobrá velikost, pěkné čelisti, lebka vzadu je spadající, lehké uši, dobrá záda a nasazení prutu, nevyvážený


třída otevřená

Fiškus z Grasselova  (ČLP/FXH/39471)
25.03.2021
Hero ze Strážnických luk
Betty od Vesecké stráně
Jaroslav Bednář
Martin Dvořák
nenastoupil

Graf Grau v.d. schönen Bergen  (ČLP/FXH/39381)
10.07.2020
Fast Forward Ernstthal
Adria v.d. schönen Bergen
SCHÖNEBERG Friedrich-Wilhelm & Telemach,
Martin Pospíchal
V 1, CAC, CC, Klubový vítěz, BOS
30 month, excellent outstending, nice head and expression, excellent topline, excellent behind, back end and angulated, moves excellent, good drive / 30měsíční, výborný celkový obrázek, pěkná hlava a výraz, výborná horní linie, výborný vzadu, výborné zaúhlení vzadu, pohybuje se výborně s dobrým rozsahem


Saras ze Šilfova dolu  (ČLP/FXH/39422)
27.02.2021
First ze Šilfova dolu
Odria ze Šilfova dolu
ŠVÉDA František,
Lenka Šimečková
V 2, res.CAC
26 mouth, excellent type, substance and elegance, very good balance, excellent ears and bite, excellent topline and tail set, little bit straight in front, well angulated back, moves very well / 26měsíční, výborný typ, substance a elegance, velmi dobře vyvážený, výborný skus i uši, výborná horní linie a nasazení prutu, strmější fronta, dobře zaúhlený vzadu, pohybuje se velmi dobře


Ix od Štěpánského rybníka  (ČLP/FXH/39517)
02.05.2021
Dragon z Úsovska
Aisha od Štěpánského rybníka
KLEINHAMPL Vít, Ing.
Zdeňka Bernátková
výborný 3
2 years, excellent type, little bit too much in cheeks, excellnet top line and tail set, moves little close behind, but well / dvouletý, výborný typ, trochu silnější v lících, výborná horní linie a nasazení prutu, vzadu se pohybuje úžeji, ale dobře


Xambo od Hombreho  (ČLP/FXH/38473)
14.03.2018
Asterix z Jámy lvové
Cyra od Sezinského potoka
Michálek Petr
Robin Výtisk
velmi dobrý 4
well built, very well head and expresion, straight front and back in, low tail set, moves OK / dobře stavěný, velmi dobrá hlava a výraz, strmější vprředu i vzadu, nízko nasazený prut, pohyb v pořádku


Argo Andělské poupě  (ČLP/FXH/39674)
11.09.2021
Arbo Dauntless Hunter
Ellia od Vesecké stráně
Škaryd David,
Alena, Petr Zacharovi
velmi dobrý
17 month, very good size, very good head, expression, well sattled ears, good depth body, straight front and back, moves well, nice character / 17měsíční, velmi dobrá velikost, velmi dobrá hlava, výraz, dobře nasazené uši, dobrá hloubka těla, strmý vepředu i vzadu, pohybuje se dobře, pěkná povaha


Evžen z Grasselova  (ČLP/FXH/39351)
25.12.2020
Lot Bohemia Šibeník
Haidy ze Strážnických luk
BEDNÁŘ Jaroslav,
Martin Balák
velmi dobrý
good size, little light nice, very good head and ears, nice expression, very good front, low tail set, moves well / dobrá velikost, trochu jemnější, velmi dobrá hlava a uši, pěkný výraz, velmi dobrá fronta, nízko nasazený prut, pohybuje se dobře


Zoran od Hombreho  (ČLP/FXH/38949)
05.09.2019
Charlie od Hombreho
Cyra od Sezinského potoka
MICHÁLEK Petr
Karel Svozil
velmi dobrý
40 months, very good type, nice head, well settled ears, very good topline, little bit straight front, well anguled back, more show traninig in the ring, moves well when he whants / 40měsíční, velmi dobrý typ, pěkná hlava, dobře nasazené uši, velmi dobrá horní linie, strmější fronta,


Drobek Salve Vale  (ČLP/FXH/39010)
23.10.2019
Marlon od Hrubého lesa
Aura Salve Vale
VESELÝ Petr
Libor Jemelka
dobrý
3,5 years, big too heavy, very good for face to much in cheeks, very depth body, well angulated, looks better when is standing / 3,5letý, velký příliš těžký, velmi dobré čelisti, příliš mnoho v lících, velmi hluboké tělo, dobře zaúhlený, vypadá lépe v postoji


třída pracovní

Deryk Adia Avi  (ČLP/FXH/39494)
12.04.2021
Total Recall Agria
Asie Super Pride
KRÁLOVÁ Iva,
Marta Chudíková
výborný 1, CAC, CC
excellent size, flying ears, nice expression, good bite, excellent short body, very good angulated, nice character, moves close behind / správná velikost, lehčí uši, pěkný výraz, dobrý skus, výborné krátké tělo, velmi dobře zaúhlen, příjemná povaha, pohyb vzadu úzký


Gaston II Lemart  (ČLP/FXH/39402)
10.09.2020
Clif od Jestřábí tvrze
Fairin Lemart
ŠTEFEK Marian,
Ladislav Osvald
výborný 2, res.CAC
2,5 years old, excellent type, well settled ears, excellent topline, well angulated front and back, straight tail, moves well and good drive / 2,5 letý, výborný typ, dobře nasazené uši, výborná horní linie, dobře zaúhlený vepředu i vzadu, rovný prut, dobře se pohybuje, dobrý rozsah


Gerry od Sezinského potoka  (ČLP/FXH/39420)
23.02.2021
Young od Hombreho
Cedra od Sezinského potoka
DENEROVÁ Kateřina, MVDr.
Václav Schmid
výborný 3
tall, excellent type, nice head and expression, good well settled ears, short body, moves a little bit close behind but well / vysoký, výborný typ, výborná hlava a výraz, dobře nasazené uši, kompaktní tělo, pohyb vzadu užší, ale dobrý


Varkan z Dlouhých dílů  (ČLP/FXH/39514)
19.04.2021
Scott z Dlouhých dílů
Enny z Úsovska
TRNKA Pavel,
Jiří Novák
velmi dobrý 4
very good size, good forface but little bit much in cheeks, good depth of body, a little bit wide in front, very good tail set, needs better angulated in back, miss little be drive in back / velmi dobrá velikost, dobré čelisti, ale silnější líce, dobrá hloubka těla, širší přední fronta, velmi dobré nasazení prutu, potřebuje vzadu lepší zaúhlení, vzadu méně energický.


Frajer z Grasselova  (ČLP/FXH/39476)
25.03.2021
Hero ze Strážnických luk
Betty od Vesecké stráně
BEDNÁŘ Jaroslav,
Marek Tesař
nenastoupil

třída vítězů

Quarterback v.Sachsenland  (ČLP/FXH/39012)
29.09.2019
Silent Danger Dobelands
Esprit Agria
Erler Evelyn
Martina Ježková
výborný 1, CAC, CC
excellent type, excellent head, expression and settled it, excellent topline, little bit deep brisket, excellent topline, little weak back, excellnet handling / výborný typ, výborná hlava, výraz a usazení, trochu hluboký hrudník, výborná horní linie, slabší vzadu, výborné předvedení


třída veteránů

Merci od Hrubého lesa  (ČLP/FXH/37492)
31.12.2014
Endriwe od Hrubého lesa
Hádanka od Hrubého lesa
Pospíchal Martin
Martin Pospíchal
výborný 1
9 years old, excellent type and size, excellent head, well settled ears, excellent topline and tail, good deep, well angulated front in back, moves excellent / 9letý, výborný typ i velikost, výborná hlava, dobře nasazené uši, výborný prut i horní linie, dobrá hloubka, dobře zaúhlený vepředu i vzadu, pohybuje se výborně


Feny

třída mladých

Fanynka od Máničky  (ČLP/FXH/39765)
04.03.2022
Wasabi Lifestrong
Anča od Máničky
Ježková Martina,
Martina Ježková
výborná 1, CAJC, BOJ
tall, excellent type, strong bitch, excellent lines of head, well angulated, excellent show style and handling, moves with good drive / vyšší, výborný typ, silná fena, výborné linie hlavy, dobře zaúhlená, výborný výstavní styl a předvedení, pohybuje se energicky


Venice Tuskulum  (ČLP/FXH/39951)
11.07.2022
Wasabi Lifestrong
Tallulah Tuskulum
HUTĚČKA Vladimír, Ing.
Alena, Petr Zacharovi
výborná 2
Tall, excellent type, nice expression and dark eyes, long neck, excellent topline, straight tail, angulated in balance, moves well / Vysoká, výborný typ, pěkný výraz a tmavé oči, dlouhý krk, výborná horní linie, rovný prut, vyvážené zaúhlení obou párů končetin, pohybuje se dobře


Annaházi Vadász Betti  (ČLP/FXH/40057)
05.08.2022
Draco von Haus Weinacht
Konstantin-Katakomba Ivanna
Kateřina Homolová
výborná 3
excellent type and size, lovely head and placement ears, excellent topline, a bit short in upper arm, good angulated back, lot of temperament / výborný typ a velikost, krásná hlava a nasazení uší, výborná horní linie, trochu strmější v ramenou, dobře zaúhlená vzadu, hodně temperamentu


Velouette Tuskulum  (ČLP/FXH/39950)
11.07.2022
Wasabi Lifestrong
Tallulah Tuskulum
HUTĚČKA Vladimír, Ing.
Vladimír Hutěčka
výborná 4
excellent type and size, excellent expression, little big, but well placed ears, dark eye, excellent topline and tail, strong bone, flat feets, well anguated back / výborný typ a velikost, výborný výraz, trochu větší, ale dobře posazené uši, tmavé oči, výborná horní linie i prut, silné kosti, větší tlapky, dobře zaúhlená vzadu


Eboni z Holaských kopečků  (ČLP/FXH/39945)
08.07.2022
Bellot Lovcův šperk
Evita Super Pride
UNGR Ladislav,
Pavel Urbánek
výborná
excellent type, elegant, quadratic built, nice head and expression, flying ears, excellent topline, moves well / výborný typ, elegantní, krátce stavěna, pěkná hlava i výraz, lehké uši, výborná horní linie, pohybuje se dobře


Hope od Sezinského potoka  (ČLP/FXH/39905)
20.05.2022
Lipan od Rytíře Malovce
Cedra od Sezinského potoka
DENEROVÁ Kateřina, MVDr.
Aleš Procházka
výborná
qvadratic build, excellent expression, a little big ears, excellent topline and tailset, top drive / krátce stavěná, výborný výraz, trochu větší uši, výborná horní linie a nasazení prutu, pohyb energický


Bayra Chrudimka Bohemica  (ČLP/FXH/39758)
29.01.2022
Hobbit Bohemia Kent
Akira Chrudimka Bohemica
SEIDLOVÁ Ivana, Ing.
Sabina Stašková
velmi dobrá
short, very good size, nice long head, light eyes, very nice topline, needs more bones, moves OK / krátká, velmi dobrá velikost, pěkná dlouhá hlava, světlé oči, velmi pěkná horní linie, potřebuje více kostí, pohyb v pořádku

Blacky Srdce lesa  (ČLP/FXH/39889)
08.04.2022
Ax Udatné srdce
Blacky Kudlová dolina
ZELINA Zbyněk,
Zbyněk Zelina
velmi dobrá
short body, strong head, very good ears, very good topline, nice body, good depth of chest, well angulated, good movement / krátké tělo, silná hlava, velmi dobré uši, velmi dobrá horní linie, pěkné tělo, dobrá hloubka hrudníku, dobře zaúhlená, dobrý pohyb

Cita Wittig Harmony  (ČLP/FXH/39974)
21.07.2022
Ikarus z Karpatských strání
Jolanta Bohemia Kent
SEIFERT Josef,
Kristýna Kloučková
velmi dobrá
elegant, very good type, nice head and ears, straight front, up arms, nice tail, needs more bones, moves well behind / elegantní, velmi dobrý typ, pěkná hlava a uši, rovná fronta, strmější ramena, pěkný prut, potřebuje více kostí, pohybuje se dobře vzadu

Ema z Holaských kopečků  (ČLP/FXH/39948)
08.07.2022
Bellot Lovcův šperk
Evita Super Pride
UNGR Ladislav,
Ladislav Ungr
velmi dobrá
very good type and size, nice head, little big ears, very good topline, well angulated front and back / velmi dobrý typ a velikost, pěkná hlava, trochu větší uši, velmi dobrá horní linie, dobře zaúhlená vepředu i vzadu


Halli Lovcův šperk  (ČLP/FXH/39878)
15.05.2022
Kid z Nebeského království
Carbine Lovcův šperk
Majerová Barbora,
Lucie Nádeníková
velmi dobrá
Tall, quadrtic body, nice head, a little bit heavy ears, straight front, tail cut be better / vyšší, kompaktní tělo, pěkná hlava, trochu těžší uši, rovná fronta, prut by měl být lepší


Hassie od Sezinského potoka  (ČLP/FXH/39902)
20.05.2022
Lipan od Rytíře Malovce
Cedra od Sezinského potoka
DENEROVÁ Kateřina, MVDr.
Kateřina Denerová
velmi dobrá
very good type, quadratic body, beauty head and ears, short upper arm, a little bit curled tail, moving close behined / velmi dobrý typ, kompaktní tělo, krásná hlava i uši, kratší ramena, trochu stočený prut, vzadu užší pohyb


Hessi Lovcův šperk  (ČLP/FXH/39880)
15.05.2022
Kid z Nebeského království
Carbine Lovcův šperk
Majerová Barbora,
Aleš Židek
velmi dobrá
quadratic built, little bit shy, nice head and expresion, good depth of brisket, perfect balance angulated front and back, moving well, she needs more traing with handler / krátce stavěna, trochu plachá, pěkná hlava a výraz, dobrá hloubka hrudníku, perfektní vyvážení zaúhlení vepředu i vzadu, pohybuje se dobře, potřebuje více tréninku s handlerem


Bonny z Hostěradic  (ČLP/FXH/39777)
05.02.2022
Hero ze Strážnických luk
Era z Úsovska
HUBÁČEK Zdeněk,
Ales Hanák
dobrá
good type, not training, good ears, nice head, needs body to more devolep, low tail set, moves OK. / dobrý typ, netrénovaná, dobré uši, pěkná hlava, tělo potřebuje vývoj, nízko nasazený prut, pohyb v pořádku.

mezitřída

Antoanette Žanetino srdce  (ČLP/FXH/39582)
12.06.2021
Amon Super Pride
Well Choosen Agria
ŽIVĚLOVÁ Žaneta,
Živělová Žaneta Polehňa František
výborná 1, CAC,CC, Klubový vítěz, BOB
excellent type and size, lovely expression, correct bite, excellent topline and tail, excellent front, excellent angulanted, excellent bones, moves well with drive / výborný typ a velikost, krásný výraz, správný skus, výborná horní linie a prut, výborná fronta, výborně zaúhlená, výborné kosti, pohybuje se dobře s rozsahem


Izabell od Rytíře Malovce  (ČLP/FXH/39659)
14.09.2021
Lenox od Rytíře Malovce
Atara od Rytíře Malovce
Nováková Iveta
Václav Peš
výborná 2, res.CAC
excellent type, nice expression, good bite, excellent topline, tailset, straight well angulated front and back, moves well will the good drive / výborný typ, pěkný výraz, dobrý skus, výborná horní linie a nasazení prutu, rovná dobře zaúhlená fronta a záď, pohybuje se dobře se záběrem


Corra Javrkos  (ČLP/FXH/39671)
08.09.2021
Hardy Bohemia Kent
Juka Bohemia Kent
VRKOSLAVOVÁ Jana,
Ladislav Osvald
výborná 3
excellent type and size, excellent expression, excellent topline and tailset, well augulated, could have more substace overall / výborný typ a velikost, výborný výraz, výborná horní linie a nasazení prutu, dobře zaúhlená, celkově potřebuje více substance


Gillan z Grasselova  (ČLP/FXH/39689)
05.10.2021
Cleo od Sezinského potoka
Haidy ze Strážnických luk
BEDNÁŘ Jaroslav,
Jan Šimůnek
výborná 4
excellent type and size, good headlines, excellent ears, dark eyes, excellent topline, well angulated front and back, excellent tail, moves OK / výborný typ a velikost, dobré linie hlavy, výborné uši, tmavé oči, výborná horní linie, dobře zaúhlená vepředu i vzadu, výborný prut, pohyb v pořádku


Cira od Pálkovy skály  (ČLP/FXH/39531)
15.05.2021
Hero ze Strážnických luk
Filka z Nebeského království
REMER Milan,
Michal Tomaník
velmi dobrá
very good type, quadratic built, light eyes, ears Ok, very good topline and a little bit low tail set, good bones and good depth of brisket, moves well / velmi dobrý typ, krátce stavěná, světlé oči, dobré uši, velmi dobrá horní linie a trochu níže nasazený prut, dobré kosti a dobrá hloubka hrudníku, pohybuje se dobře


Bugy Udatné srdce  (ČLP/FXH/39751)
23.01.2022
Bat Xiamant
Audi Kudlová dolina
GLOGAR Jan, Bc.
Alena Ležáková
dobrá
elegant, nice expression, good ears, needs more bones, low tail set, moves well / elegantní, pěkný výraz, dobré uši, potřebuje více kostí, nízko nasazený prut, pohybuje se dobře


Cilka z Houšťanky  (ČLP/FXH/39685)
20.09.2021
Cleo od Sezinského potoka
Ajša z Houšťanky
POKORNÝ Zdeněk,
Zdeněk Pokorný
nenastoupila

třída otevřená

Amélie Žanetino srdce  (ČLP/FXH/39581)
12.06.2021
Amon Super Pride
Well Choosen Agria
ŽIVĚLOVÁ Žaneta,
Živělová Žaneta Polehňa František
výborná 1, CAC,CC
excellent type, balance in construct, beautifull expression, very good ears, straight tail, very good topline and tailset, perfect showing bitch / výborný typ, vyvážená stavba, krásný výraz, velmi dobré uši, rovný prut, velmi dobrá horní linie a nasazení prutu, perfektní výstavní fena


Ta-fantastika od Hrubého lesa  (ČLP/FXH/39120)
14.04.2020
Goldfever of Sweetest Poison
Hádanka od Hrubého lesa
POSPÍCHAL Martin,
Martin Pospíchal
výborná 2, res.CAC
excellent type, well balanced, ears set let wide, excellent topline, excellent front, excellent angulated back, moving very well with drive / výborný typ, dobře vyvážená, uši nasazené do strany, výborná horní linie, výborná fronta, výborně zaúhlená vzadu, pohybuje se vzadu prostorně


Seila vom Farnhorst  (DFZB 19 1205)
10.07.2019
Fast Forward vom Farnhorst
Pia vom Farnhorst
Karl-Heinz Block
Radek Slováček
výborná 3
excellent type, very good type in head, very well expression, excellent topline, straiht in front, excellent back angulation, little weak behind in movement / výborný typ, velmi dobrý typ hlavy, velmi dobrý výraz, výborná horní linie, rovná fronta, výborné zaúhlení vzadu, při pohybu vzadu trochu slabší


Coffee od Máničky  (ČLP/FXH/39097)
28.03.2020
Milou Junior du Manoir Saint Adrien
Anča od Máničky
Martina Ježková
Monika Benesova
velmi dobrá 4
strong built bitch, flying ears, not pigment nose, very good topline, good bones, should have more angulated in back, moves well / silně stavěná fena, lehké uši, nedopigmentovaný nos, velmi dobrá horní linie, dobré kosti, měla by být vzadu lépe zaúhlená, pohybuje se dobře

Besi z Hostěradic  (ČLP/FXH/39774)
05.02.2022
Hero ze Strážnických luk
Era z Úsovska
HUBÁČEK Zdeněk,
Zdeněk Hubáček
velmi dobrá
small and elegant bitch, nice head, flying ears, low tail set, enough angulated front and back, moves very well / malá elegantní fena, pěkná hlava, lehčí uši, níže nasazený prut, dostatečně zaúhlená vepředu i vzadu, pohybuje se velmi dobře


Bonnie z Hostěradic  (ČLP/FXH/39776)
05.02.2022
Hero ze Strážnických luk
Era z Úsovska
HUBÁČEK Zdeněk,
Zdeněk Hubáček
velmi dobrá
elegant bitch, whole quadratic, headlines not corect, very good topline, little bit skinny, angulated front and back OK, moves very well / elegantní fena, zcela kvadratická, nekorektní linie hlavy, velmi dobrá horní linie, trochu hubená, vpředu i vzadu dobře zaúhlená, pohybuje se velmi dobře


Felisha od Vesecké stráně  (ČLP/FXH/39469)
25.03.2021
Aran od Vesecké stráně
Wessex Whoopie Kelečský poklad
FOUMA Josef,
Lubomír Klajn
velmi dobrá
elegant bitch, good size, nice expression, flying ears, low tail set, good front, needs more angulated in back, moves well / elegantní fena, dobrá velikost, pěkný výraz, lehké uši, nízko nasazený prut, dobrá fronta, potřebuje lepší zaúhlení vzadu, pohybuje se dobře


Hope Pink Terror  (ČLP/FXH/38790)
04.04.2019
Ivo Bohemia Šibeník
Giza Budaiov dvor
HOMOLOVÁ Kateřina
Radek Hrnčíř
dobrá
elegant bitch, nice eyes, good neck, low withers, straight front, low tail set, needs more angulated both, little bit shy / elegantní fena, pěkné oči, dobrý krk, nevýrazný kohoutek, rovná fronta, nízko nasazený prut, potřebuje lepší zaúhlení obou párů končetin, trochu plachá


Cira z Houšťanky  (ČLP/FXH/39684)
20.09.2021
Cleo od Sezinského potoka
Ajša z Houšťanky
POKORNÝ Zdeněk,
Zdeněk Pokorný
nenastoupila

Gora Xiamant  (ČLP/FXH/39562)
26.05.2021
Aron Bradelsky Brest
Foxi Xiamant
LANC Zdeněk, JUDr.
Milan Rolinc
nenastoupila

třída pracovní

Gery Xiamant  (ČLP/FXH/39560)
26.05.2021
Aron Bradelsky Brest
Foxi Xiamant
Petr Fousek
velmi dobrá 1
quadratic bitch, good bones, very good forface, light eyes, excellent placed eyes, very good topline, low tail set, good front, needs more angulation behind / kompaktní fena, dobré kosti, velmi dobré čelisti, výborně vsazené oči, velmi dobrá horní linie, nízko nasazený prut, dobrá fronta, potřebuje lepší zaúhlení vzadu


Angee z Peliho kotce  (ČLP/FXH/39567)
28.05.2021
Ivo Bohemia Šibeník
Xera od Hombreho
Pelikán Michal,
Michal Pelikán
dobrá
good size, elegant bitch, light for face, nice eyes, flying ears, good topline, low tailset, short upper arm, needs better angulatad back / dobrá velikost, elegantní fena, slabší čelisti, pěkné oči, lehké uši, dobrá horní linie, nízko nasazený prut, strmá v ramenou, potřebuje lepší zaúhlení vzadu


třída vítězů

Anča od Máničky  (ČLP/FXH/38390)
31.08.2017
Total Recall Agria
Nora Val-Rico
Zbožínková Ježková Martina
Martina Ježková
výborná 1, CAC,CC
excellent type, outstanding, nice character, dark eyes, excellent expretions, excellent ears, excellent topline, should be shorter in loins, well angulated front and back, moves good with drive / výborný typ, vynikající, pěkná povaha, tmavé oči, výborné uši, výborná horní linie, mohla by být kratší v bedrech, dobře zaúhlená vepředu i vzadu, pohybuje se dobře energicky


Ta-leny od Hrubého lesa  (ČLP/FXH/39122)
14.04.2020
Goldfever of Sweetest Poison
Hádanka od Hrubého lesa
POSPÍCHAL Martin,
Miloslava Šišková
vyloučena z posuzování
vyloučena z posuzování za nekorektní povahu


třída veteránů

Latonia Tuskulum  (ČLP/FXH/37092)
14.10.2013
Wild Hog Vielfrass
Inspira Tuskulum
Hutěčka Vladimír Ing.
Vladimír Hutěčka
V 1, BOV, Nejlepší veterán výstavy
excellent type and size, lovely expression, dark eyes, excellent ears, excellent topline and tailset, well angulated both, moved well with drive / výborný typ i velikost, překrásný výraz, tmavé oči, výborné uši, výborná horní linie a nasazení prutu, dobře zaúhlené oba páry končetin, pohybuje se dobře energicky


Agria Well Choosen  (ČLP/FXH/37748)
03.01.2014
Tom Hanks Agria
Olivia Agria
Korózs András, Korózs-Papp Judit
Živělová Žaneta Polehňa František
výborná 2
big bitch veteran, very well balance, beauty head and expression, excellent topline and tailset, good depth, well angulated both, moves very well / velká fena, velmi dobře vyvážená, krásná hlava a výraz, výborná horní linie a nasazení prutu, dobrá hloubka, dobré zaúhlení obou párů končetin, pohybuje se velmi dobře


Fotogalerie

Ceny pro vítěze Stupně vítězů Hodnotné ceny sponzora... Zahájení výstavy Zahájení výstavy - vle... Soutěž dítě a pes Nejlepší pár - 1.místo... Nejlepší pár - 2.místo... Nejlepší pár - 3.místo... Nejlepší chovatelská s... Nejlepší ze štěňat a d... Nejlepší mladý výstavy... Nejlepší veterán výsta... Vlevo Vítěz výstavy - ...

Zpět na seznam výstav