Členství a poplatky

Členský příspěvek (např. na rok 2019) ve výši 300,-Kč je potřeba zaplatit do konce září (roku 2018) na účet klubu, pokud tak neučiníte je Vám automaticky dle stanov klubu článek V/2 ukončeno členství k datu 31.12. příslušného roku.

Každý nový člen platí navíc jednorázový poplatek - zápisné 100,- Kč. Od roku 2012 je možno platit 1/2 roční členství pro nového člena a rodinné členství (více informací v dokumentech na stránce Klubové řády a předpisy.

Všichni, kteří budou platit členský příspěvek po 30. září MUSÍ zaplatit znovu 100,- + 300,- Kč, jinak jim bude členství taktéž ukončeno. Více informací získáte u Matrikářky KCHF ČR.

Údaje pro platbu

701 583 309/0800
IBAN: CZ90 0800 0000 0007 0158 3309
GIBACZPX
379

Variabilní symboly pro členské poplatky:
95 - členský příspěvek (300,-)
96 - zápisné (100,-)
97 - členský příspěvek + zápisné (400,-) - nový člen nebo pozdní platba
97 - půlroční členský příspěvek + zápisné (250,-) - nový člen viz. podmínky půlročního členství
951 - rodinné členství (450,-) - viz. podmínky rodinného členství
971 - rodinné členství (650,-) - nový členové nebo pozdní platba (viz. podmínky rodinného členství)

Variabilní symboly pro výstavy
Pro všechny výstavy (klubové, speciální nebo jubilejní ) je VS vždy číslo telefonu (stejné jako je zadané na přihlašovacím portálu DOGOFFICE.CZ).

Variabilní symboly pro zkoušky
24 - Barvářské zkoušky
26 - Honičské zkoušky
27 - Barvářské zkoušky honičů
28 - Norování nováčků

Variabilní symboly pro chovatelské poplatky
55 - poplatek za vrh (100,-)
85 - poplatek za krytí (100,-)

Variabilní symboly pro ostatní platby
91 - inzerce
80 - příspěvek na pořádání klubových akcí

Slučování plateb

Některé platby lze zadávat současně do jednoho platebního příkazu (složenky). Příklad:
Potřebuji zaplatit poplatky za dvě krytí a jeden vrh = 28555
nebo 1 krytí , dva vrhy a čl. příspěvek = 8525595
Upozornění: prosíme neslučovat platby za krytí, vrhy a členské příspěvky s platbami za výstavy a zkoušky.

Majitel účtu

Klub chovatelů foxteriérů ČR, z.s.
Malovice 46
384 11 Netolice
IČ: 45769885