Pracovní testy při Evropské výstavě foxteriérů Temelín 13.9.2013

Dne 13. 9. 2013 se uskutečnily Pracovní testy (Work tests), které byly součástí víkendu celoevropského setkání foxteriérů, jehož vrcholem byla Evropská výstava foxteriérů. Pracovní testy pořádal Klub chovatelů foxteriérů ve spolupráci s OMS České Budějovice, který klubu bezplatně poskytl prostory velmi pěkné lovecké chaty „U Pištory“, nacházející se poblíž jaderné elektrárny Temelín.

Testů se zúčastnilo celkem 19 foxteriérů majitelů z České republiky, Belgie, Francie, Ruska a Finska. Zkoušky zahájila předsedkyně Klubu chovatelů foxteriérů ČR Iveta Nováková přivítáním přítomných. V krátkosti představila rozhodčí, kteří budou posuzovat jednotlivé disciplíny:

Jaroslav Madar – barvy, práce na divočáka,
Dalibor Smékal – barvy, práce na divočáka,
Ing. Vladimír Hutěčka – norování,
František Švéda – nácvik norování.

Po rozlosování startovních čísel a vysvětlení nutných organizačních záležitostí, zejména stanovení sledu jednotlivých disciplín jsme odešli do terénu. Testy probíhaly v blocích, což znamenalo, že psi přihlášení na danou disciplínu se na určený čas dostavili, aby byli odzkoušeni. Sám jsem byl překvapen, jak zvolený časový harmonogram byl přesně plněn. Rozhodně to bylo velkou výhodou pro přihlížející diváky, kteří mohli vidět výkony všech pracujících psů.

V dopoledním bloku absolvovalo osm startujících práci na pobarvené stopě. Práci dokončili všichni úspěšně. U psů z Francie a Belgie si dovolím poznamenat, že tuto disciplínu nemohou ve svých zemích absolvovat. Projevili zájem podobný druh testu uspořádat i u nich doma.

U všech to byla premiéra se šťastným koncem.  Nejlepší práci na pobarvené stopě předvedl pes foxteriéra hladkosrstého Ikar Val – Rico (majitel Kateřina Pavlicová).

Od 11:30 do 12:45 hodin probíhal nácvik na noře vedený panem Františkem Švédou. Nora se nacházela pár kroků od lovecké chaty. Převážná část majitelů psů nácvik využila. Zejména psi vůdců ze zahraničí měli první kontakt s naším profilem nory i systémem norování. Od 13:00 hodin psi podle startovních čísel nastupovali k plnění disciplín testu. I když test neprobíhal oficiálně, disciplíny byly odzkoušeny ve znění platného Zkušebního řádu. K vidění byly opravdu vynikající chuťové výkony. Důkazem toho bylo, že ze čtrnácti startujících získalo 6 psů plné bodové hodnocení (84 bodů). Bohužel neobstáli celkem 4 psi. Vesměs se jednalo o velmi chuťové práce, nicméně problémem se jim stal profil naší nory. Všichni k práci nastoupili do prvního kotle, nicméně pro tři z nich se stalo nepřekonatelným přejít zlomem před druhým kotlem. Francouzský pes H´OURAL, du Clos des Amoureux prošel nástrahami nory v „prvním kole“ dobře, osudným se mu stalo, že nesplnil časový limit dvou minut při plnění disciplíny rychlost.

Od 14:00 hodin byli psi i jejich majitelé připraveni k práci na divočáka, která se zkoušela v lesním porostu poblíž lovecké chaty. Z celkem třinácti startujících osm psů uspělo. Čtyři nejlepší předvedli bezchybné a tvrdé práce na černou. Po zásluze obdrželi od rozhodčích známku 4. Vítězem této části se stal Chalvin od Rytíře Malovce. Všichni psi, kteří v tomto testu obstáli, prokázali chuť práce na černou. 

V celodenním zápolení se celkovým vítězem stal Ikar Val – Rico, majitel a vůdce Kateřina Pavlicová, následovaný na druhém místě psem foxteriéra drsnosrstého Chalvin od Rytíře Malovce (majitel a vůdce Jan Kirschner) a na místě třetím finským WildWood Olmo´s Memory (majitel a vůdce Hartikka Matti).

Do závěrečného shrnutí si dovolím přidat své vlastní dojmy z průběhu akce. Podle mého názoru, myšlenka setkání chovatelů majitelů foxteriérů z různých koutů Evropy a porovnat jejich pracovní schopnosti a dovednosti je prospěšná. Vybrané disciplíny plně odpovídaly stávajícímu využití foxteriéra v myslivecké praxi. Při testech bylo možno více sledovat vlohové vlastnosti psů, než schopnosti  výcviku jejich vůdců. 
I když se tito snažili ukázat své psy v co nejlepším světle, všichni navzájem soutěžili veskrze v přátelské atmosféře. I neuspokojivé výsledky přijali, po patřičném vysvětlení rozhodčích a přetlumočením překladatelkou Barborou Grohovou, pozitivně.

Poděkování za uspořádání Pracovních testů patří zejména Ivetě Novákové, která byla hlavní koordinátorkou celé akce, která také podpořila akci věnováním hodnotnch cen. Velký dík patří i výše zmíněnému OMS České Budějovice za bezplatný pronájem lovecké chaty i zajištění občerstvení.  Vyznačení pobarvených stop, noru, lišky i divočáka zajistil Pavel Trnka, zvěř na konec barev Jitka Králíčková. Dále po celou dobu akce nezištně pomáhali:  Aneta Nováková, Tereza Macků, Michal Šemro, Vladimír Candra, Marek Kubrický, Barbara Grohová a Romana Slaninová. Všem Vám patří velký dík za krásně prožitý den.

Ing. Vladimír Hutěčka

Autor: HK+IN
Přečteno: 163x
Vydáno: 13.9.2013Zpět

Další články v kategorii

Klubové honičské zkoušky
Klubové zkoušky k vyhledávání a vyhánění zvěře Blanensko 13.10.2019
Klubové barvářské zkoušky Blanensko 12.10.2019
Klubové lesní zkoušky Mladějovice 5. 10. 2019
Klubové barvářské zkoušky honičů 15. 9. 2019 Horní Jelení