Klubová výstava v Borotíne u Tábora

Rok 2008, který je soucasne pro náš Klub chovatelu foxteriéru CR rokem jubilejním, protože slavíme 80 let od založení KCHF, zapocal první klubovou akcí, a to lednovou Klubovou výstavou  v Borotíne u Tábora.  I presto, že termín konání výstavy byl stanoven na zacátek ledna, kdy se dají ocekávat nepríznivé povetrnostní podmínky pro cestování, pocet úcastníku byl velmi vysoký – 74. Z toho 60 hladkosrstých foxteriéru a 14 drsných.

Obe plemena posuzovala známá rakouská rozhodcí Margarete Huber. Jak sama rekla, pozvání prijala velice ráda, protože jako dlouholetá chovatelka drsných i hladkých foxteriéru, posuzuje  tato dve plemena  ze všech teriéru nejradeji a byla velmi spokojená s úrovní predvedených zvírat. Príjemným prekvapením byla neohlášená návšteva presidenta rakouského Klubu foxteriéru, pana Hintereckera s manželkou. On sám je chovatelem hladkých a venuje se rovnež myslivosti. Neúnavne fotografoval a byl nadšen vysokým poctem exteriérove výborných psu, kterí se výstavy zúcastnili. Prohlásil, že takový pocet i kvalita nebývají casto k videní ani na mezinárodních výstavách.


rozhodcí - judge: Margarete Huber - A

Predsedkyne CR klubu E. Letácková spolecne s predsedou rakouského klubu H. Hintereckem a rozhodcí M. Huber.

Velký dík patrí organizátorum a sponzorum, kterí se na usporádání této Klubové výstavy podíleli.  V první rade se sluší podekovat ing. Antonínu Brožovi, starostovi Borotína a majiteli chovatelské stanice z Borotínských lesu,  který se svými kamarády myslivci pripravil prostor tanecního sálu a spolecne zajistili stolky pro posuzování i další potrebné veci.

Sponzory výstavy byla firma Proplan, Sona Sehnalíková (chovatelská stanice Kelecský poklad), která dala poháry nejen pro jednotlivé souteže, také pro

R CAC a Iveta Nováková (chovatelská stanice od Rytíre Malovce) která sponzorovala medaile pro 3. a 4. místa ve trídách.

Na záver bych chtela podekovat všem, kterí pri organizaci výstavy nezištne pomohli a prispeli tak k tomu, aby vystavovatelé a diváci strávili sobotní den na Klubové výstave co nejpríjemneji.


ZACÁTEK

sponzor výstavy PROPLAN


BOB


Drsnosrstá Viola v.d. Schonen Berger (vítez výstavy) a hladkosrstý Black Boy Game Power


VÝSLEDKY-RESULT


Souteže1. Star Franke 2. z Borotínských lesu 3. Kelecský poklad


chovatelská stanice z Borotínských lesu


chovatelská stanice Kelecský poklad

Soutež páru