Klubové zkoušky v Horním Jelení 15.-16.09.2007

Opět po roce jsme se sešli v areálu mysliveckého sdružení Ostřetín, abychom prověřili naše čtyřnohé svěřence na klubových zkouškách ZN a BZ. Letošní ročník byl posunut o týden oproti minulým letům. Byla to snad náhoda, která nám přála, neboť předchozí týden propršel a tento víkend byl pokud se týká počasí ideální.

Ihned po ukončení speciální výstavy bylo provedeno rozlosování jednotlivých startů na noře. Zkoušky posuzovali rozhodčí Bejček Rostislav, Papež Bohuslav a vrchní m rozhodčím byl Švéda František. Z dvaceti přihlášených nastoupilo devatenáct psů. Vlastní zkoušky měly poměrně rychlý průběh a to zejména díky výborné škodné, která byla velice rychlá při přehánění z jednotlivých kotlů, a tak zkouška z norování měla rychlý spád, který se nedá srovnávat s běžnou zkouškou při jednotlivých OMS. Z 19 psů 16 obstálo a 3 neobstáli, pořadí je seřazeno ve výsledkové tabulce. Ještě jednou z pozice funkce výcvikáře bych chtěl poděkovat normistrům, rozhodčím a těm, kdož nám poskytli škodnou.

Přehled výsledků zkoušek z norování

Druh/pohlaví Pes vůdce Body/Čas
FXD/fena Fejt z Havlanky vůdce – Petr Demel 84b./0,13
FXD/fena Nolla z Lipavy vůdce – Miloš Langer 84b./0,17
FXH/fena Agria Full of Secrets vůdce – Ing. Jiří Andr 84b./0,19
FXD/pes Eliash Beure Jagerren vůdce – Simona Nováková 84b./0,22
FXH/fena Ivory Super Pride vůdce – R. Schwarzová 84b./0,26
FXD/fena Afra ze Zemanky vůdce – Dana Morelesová 84b./0,26
FXD/fena Gabi Taxon Junior vůdce – Milada Dudíková 84b./0,27
FXD/fena Delaware Kitty vůdce – Radu Geana 84b./0,29
FXD/pes Kalif Kinetik vůdce – Ing. Jiří Toman 81b./0,34
FXH/fena Enny od Oslavy vůdce – Radko Macháče 81b./0,34
FXH/pes Chico z Dlouhých dílů vůdce - Pavel Trnka 81b./0,39
FXD/fena Kirby z Benkovského kopce vůdce - Zdeněk Jakubec 81b./0,43
FXH/fena Dakota od Štěpánského rybníka vůdce - Jiří Beránek 81b./0,45
FXH/fena Marko z Benkovského kopce vůdce - Hombre P. Michálek 81b./0,56
FXH/pes Lancelot od rytíře Malovce vůdce - Jindřich Fixa 81b./0,58
FXH/pes Hurikán Boramo Sole vůdce: kateřina Pavlicová 75b./1,34
FXH/pes Jantar od Rytíře Malovce vůdce - Pavel Trnka neobstál /ochota
FXH/pes Geybryll Gentlamnnts Kelečský poklad vůdce – Bronislav Kaňa neobstál /ochota
FXH/pes Cyr od Jordánky vůdce – Bronislav Kaňa neobstál /ochota
 
 
 

Další den ráno po krátkém zahajovacím projevu a rozlosování do pracovních skupin započaly barvářské zkoušky. Skupinu 1 až 5 posuzovali rozhodčí Ing. Hutěčka Vladimír a Papež Bohuslav a 6 až 10 Bejček Rostislav a Pospíchal Martin, vrchním rozhodčím byl opět Švéda František.Já osobně jsem měl možnost porovnávat práci na barvě první skupiny a většina psů dělala stejnou chybu. Tak jako každý rok při zakládání zvěře na konci pobarvené stopy se zvedla zalehlá zvěř a křižovala pobarvené stopní dráhy. Většina oprav na stopách byla způsobena právě tímto jevem. Vezmu-li v úvahu i značnou nervozitu vůdců, kteří si to snad ani neuvědomovali, přesto zkoušky dopadly velmi úspěšně, neboť z deseti zúčastněných dokončili všichni. Po deseti letech našich klubových BZ byl poprvé nahlášen hlasič FXH, který toto zvládnul a získal dva body navíc. Bohužel vodění na řemeni u tohoto psa bylo hodnoceno známkou 2, a proto skončil ve druhé ceně.Pro rychlejší průběh byly použity k zakládání dva kusy spárkaté a i průběh těchto zkoušek byl hladký, a světe div se,ve 12.30 jsme šli všichni společně z lesa a po vyhlášení výsledků se dostali včas domů.Vítězem BZ se stala fena FXH Dakota od Štěpánského rybníka vedená Jiřím Beránkem, která nezaváhala a jako jediná došla v samých 4 do konce a po zásluze obdržela čekatelství CACT a CT (čekatelství klubového šampiona práce) a titul klubový vítěz.

Co říci závěrem, opět jsme zažili krásný víkend, který jsme prožili na 100% s foxteriéry a obklopeni jejich příznivci. Ať již to byla výstava, anebo vlastní zkoušky. Výborná organizace - zdepatří především poděkování MS Ostřetín, zejména jejímu hospodáři Jiřímu Shejbalovi a ostatním členům MS za péči, kterou nám věnovali po celou dobu, ať již v oblasti občerstvení nebo propůjčení honitby. Také musím poděkovat i vůdcům, kteří se dostavili v hojném počtu a bez nichž by nebylo možné něco tak pěkného vůbec konat, ještě jednou díky.

Přehled výsledků barvářských zkoušek

Číslo Druh/pohlaví

Pes/vůdce

Body

Poznámka

1.

FXH/fena

Dakota od Štěpánského rybníka

vůdce – Jiří Beránek

120b. I.c.

CACT, CT,

klubový vítěz

2.

FXH/pes

Lancelot od Rytíře Malovce

vůdce - Jindřich Fixa

113b. I.c.

res. CACT

3.

FXH/pes

Marko z Benkovského kopce

vůdce - P. Michálek

110b. I.c.

 

4.

FXH/fena

Charlotta z Douhých dílů

vůdce – Zina Kršková

110b. I.c.

 

5.

FXH/pes

Matrix od Hrubého lesa

vůdce - Karel Kočí

110b. I.c.

 

6.

FXH/pes

Cedrik Ciro Bohemia

vůdce – Miroslav Rys

114b. II.c.

Hlasič, vodění na řemení

7.

FXH/fena

Ajda od Hombreho

vůdce - Hombre P. Michálek

100b. II.c.

Barva 2

8.

FXH/pes

Chico z Dlouhých dílů

vůdce - Pavel Trnka

100b. II.c.

Barva 2

9.

FXD/fena

Kirby z Benkovského kopce

vůdce - Zdeněk Jakubec

73b. III.c.

Následování 1

10.

FXD/pes

Bruno Lo-Lo-Džama

vůdce - Rosťa Hochgesandt

68b. III.c.

Barva 1
        Bohuslav Papež