Klubové honičské zkoušky v Horním Slavkově konané ve dnech 10.-11.11.2007

 Opět po uplynutí jednoho roku jsou zde naše klubové HZ. Tak jako předchozí rok, tak i letos byla v přihláškách trochu rošáda a tak z přihlášených 11-ti foxteriérů nakonec startovalo 10, což je dostatečné množství pro konkurenční prostředí. Stav do dvanácti psů byl doplněn z místních krajských jezevčíků. Již třetí rok na těchto zkouškách máme zahraniční zástupce a letos byli dokonce čtyři. Zejména jsem sledoval dva FXD ze švýcarského chovu – sourozence Basca a Brendu vom Winterhorn, kteří pocházejí z české matky Miss Bohemia Emauze (člp 30356). Po týdenní přípravě těchto zkoušek konečně nadešel den setkání. Pátek 9.11. byl proměnlivý, trochu pršelo, sněžilo, sem tam se ukázalo také sluníčko, k večeru se však obloha zatáhla a začal se sypat sníh s dosti silným větrem. Mé obavy se začaly naplňovat a bouře ze severu, která se sem hnala, skutečně přišla, i když již poněkud oslabena okolními Krušnými horami. Večer se všichni přespolní dostavili a po ubytování jsme probírali různé záležitosti a hlavně průběh nadcházejícího dne. Ráno po snídani a rozdělení svačin proběhl nástup a rozlosování do pracovních skupin. Počasí bylo opravdu, že by psa ven nevyhnal, ale zkoušky jsou jen jedny a plánovány rok do předu. Při cestě do honitby jsme měli problém vůbec dojet na sraz. Nakonec se podařilo a začaly vlastní zkoušky. Po první leči již byly první starosti, tři psi chyběli. Vůdci si je sháněli a ostatní pokračovali v další leči. Chybějící psi byli nalezeni a pokračovalo se dál. Výřad byl pod lampou v číhané, ulovena byla jen sičí zvěř a na té byly provedeny zkoušené disciplíny. Černá měla zálehy zřejmě někde jinde, i když bylo viděno v druhé leči pět kusů. Večer v klubovně bylo provedeno dílčí vyhodnocení, pochopitelně až po převlečení do suchého a po teplém jídle. Tento den se dostavil i hlavní výcvikář ze SRN pan Peter Mätzke, se kterým jsem měl poměrně zajímavou rozmluvu o zkouškách a další eventuelní spolupráci. Zkoušky tohoto formátu u nich neprobíhají a byla to nová zkušenost. Druhý den pro změnu padal sníh s deštěm a pak již jen pršelo a foukal silný vítr. Začínalo se klidem na stanovišti, zde již padla první nula. Následovala ochota na černou zvěř, k dispozici byla pětiletá bachyně slušné velikosti a budící patřičný respekt. Zde byly uděleny další dvě nuly. Zúčastnění, kteří neobstáli, pokračovali až do konce, aby jejich zkušenost byla úplná. Pokračovalo se v odložení a v barvách za stálého deště. Z kabátů a jejich šosů tekla voda. Všichni zúčastnění se již těšili na teplou klubovnu a nápoje. Po vydatném obědě bylo provedeno vyhodnocení výsledků a rozdělení cen, které poskytli tito sponzoři: Pro Plan, OMS Sokolov, Keramika Kalaš a přátelé ze SRN poskytli další věcné dárky pro nejlepší české FXD a FXH, konkrétně paní Diana Lösel a pan Peter Mätzke. Závěrem mohu konstatovat, že ze strany německých kynologů byla přislíbena účast dalších zájemců a tudíž mne toto vede k zamyšlení, tyto zkoušky vyhlásit do budoucna s udělením CACIT. V rozhovoru s němci vyšlo najevo, že oni pořádají celospolkové zkoušky (u nás PZ) s udělením čekatelství CACIT. Proč bychom toto nemohli též zavést?

Přehled výsledků jednotlivých startujících je uveden v přiložené tabulce, zbývá mi již jen poděkovat všem zúčastněným za jejich ukázněnost a disciplínu při vlastním těžkém průběhu zkoušek.

 Bohuslav Papež

výcvikář klubu

Přehled výsledků honičských zkoušek Horní Slavkov 10. – 11. 11. 2007

Číslo Druh/pohlaví

Pes/vůdce

Cena

Body

Poznámka

1.

FXH/fena

Chesie od Akátové stezky

vůdce – Jiří Beránek

I.

204

CACT, CT,

klubový vítěz

2.

FXD/pes

Gerro Steinbach Terry

vůdce – Bohuslav Papež

I.

199

CACT CT

3.

FXD/pes

Basco vom Winterhorn

vůdce – Walter Müller (SRN)

I.

190

R-CACT

4.

FXD/fena

Branda vom Winterhorn

vůdce – Walter Müller (SRN)

I.

187

 

5.

FXH/fena

Herietta Steinbach Terry

vůdce – Bohuslav Papež

I.

183

R-CACT

6.

FXH/fena

Dakota od Štěpánského rybníka

vůdce – Jiří Beránek

II.

186

Barva 2

7.

FXH/pes

Qwerr Steinbach Terry

vůdce – Luboš Hemr

II.

175

Hlasitost 2

8.

FXH/fena

Dira od Štěpánského rybníka

vůdce – Vladislav Švrčula

II.

171

Barva 2

9.

FXD/fena

Maja v. Goldacker

vůdce – Gerd Kutschbach (SRN)

/

151

Klid na stanovišti 0

Ochota na černou 0

10.

FXH/fena

Erle v. d. Lichteneiche

vůdce – Diana Lösel (SRN)

/

141

Ochota na černou 0