Okres Bruntál 2008 a 3x pracovní foxteriér

V roce 2008 byly na okrese Bruntál s pověřením OMS Bruntál a KCHF ČR uspořádány troje klubové zkoušky
(KLZ, KBZH, KZH). Všechny tři klubové zkoušky proběhly v přátelském prostředí podle mysliveckých tradic a zvyklostí.
Klubové lesní zkoušky (CACT, CT, KV), proběhly 16. 8. 2008 v MS Třemešná ve Slezsku. Samotné zkoušky probíhaly
celý den v dosti deštivém počasí. Přihlášeno bylo šest foxteriérů nakonec se dostavili čtyři (3x FXH, 1x FXD).
Současně s KLZ probíhaly i LZ mp OMS Bruntál. Zkoušky zahájil ředitel zkoušek ing. Vieluch a po krátkém přivítání
předal slovo vrchnímu rozhodčímu. Tím byl pan Ludvík Kuchař, dále foxteriéry posuzovali Mvdr. Josef Nosek, Dalibor Smékal.

1. Romano od Hrubého lesa (FXH) 192 b. II.c.  (slídění 2) Martin Pospíchal, Hanušovice
2. Ajda od Hombreho (FXH) 179 b. II.c.  (barva 2)

Michálek Petr, Příbor

3. Saly Lemrt (FXH) 173 b. II.c.  (slídění 2) Pavelka Jan, Zlín
4. Nela z Lipavy (FXD)  173 b. II.c. (nahánění 1) Langr Miloslav, Šternberk

        

Klubové barvářské zkoušky honičů (CACT, CT, KV), proběhly 20.9.2008 v MS S. K. Neumana - Radim.
Na těchto zkouškách taktéž počasí nebylo ideální, ale přeci o trochu lepší bylo. I s přihlášenými psi to bylo lepší.
Přihlásilo se osum foxteriérů a dostavilo se všech osum (6xFXH, 2xFXD). Ředitel zkoušek Miroslav Urbánek přítomné přivítal
a představil sbor rozhodčích pro tyto zkoušky. Vrchní rozhodčí Ludvík Kuchař dalé Adam Vaškuj, Kateřina Kavanová, Lubomír Pastyřík a Jiří Kavan.
Některým vůdcům se dařilo více, některým méně, ale i tak se na místní myslivecké chatě oslavovalo příjemné setkání vůdců a přátel foxteriérů.

1. Alaska od Rytíře Malovce (FXH) 238 b. I.c. CACT,CT,KV

 Martin Pospíchal, Hanušovice

2. Romano od Hrubého lesa (FXH)  236 b. I.c R-CACT   Martin Pospíchal, Hanušovice
3. Merlin v.d. schönen Bergen (FXD) 165 b. II.c. (chování u kusu 2)  Smékal Dalibor, Paseka-Olomouc
4. Georgina od Títěže (FXH)   163 b. II.c. (chování u kusu 2) Pavelka Jan, Zlín
5. Charles Stainbach Terry (FXH)  190 b. III.c. (odložení 1)  Papež Bohuslav, Březová-Sokolov
6. Saly Lemart (FXH) 145 b. III.c. (dosled 2) Pavelka Jan, Zlín
7. Markko z Benkovského kopce neobstál (odložení 0)  Michálek Petr, Příbor
8. Nela z Lipavy   neobstál (odložení 0)  Langr Miloslav, Šternberk

Klubové zkoušky honičů (CACT, CT, KV) probíhaly zároveň s KZH KABJ ČR. Všichni účastníci se sjeli 22. - 23. 11. 2008 do obce Slezské Rudoltice.
Tady pod vedením místního MS Slezské Rudoltice byly naplánovány dva dny těchto těžkých zkoušek. Foxteriéři byly přihlášeni čtyři a tak se i dostavili
(3x FXH, 1x FXD). Ředitel zkoušek Valtr Jírovec vše zahájil a tak mohlo vše naplno začít. Tyto zkoušky posuzovali vrchní rozhodčí Karel Vaškuj
dále Adam Vaškuj, Kateřina Kavanová, Vysoudil Milan, Šumbera Jiří. Tyto dva krásné i když pro vůdce i rozhodčí náročné dny skončily
a už se v příjemné posezení  přemýšlelo jak to bude asi v roce 2009.
 

1. Romano od Hrubého lesa (FXH)  195 b. I.c. CACT,CT,KV  Martin Pospíchal, Hanušovice
2. Alaska od Rytíře Malovce (FXH) 191 b. I.c.   R-CACT Martin Pospíchal, Hanušovice
3. Georina  od Títěže (FXH) 175 b. I.c.   Pavelka Jan, Zlín
4. Nela z Lipavy  (FXD)  neobstála (nahánění 0)  Langr Miloslav, Šternberk

Závěrem bych chtěl poděkovat všem zúčastněným vůdcům, rozhodčím za korektní a důkladné posuzování a všem kdo se přijel na foxteriéry podívat.
Dále bych rád poděkoval všem sponzorům, bez kterých by tyto zkoušky zařídit moc nešly – hlavní sponz. KCHF ČR fa. PRO PLAN,
ch. st. Lichnoveček - Karel Vaškuj, ch.st. ze Štefelelova dvoru - Štefela Stanislav, ch.st. Kelečský poklad - Sehnalíková Soňa,
ch.st. z Benkovského kopce - Smékal Dalibor, OMS Bruntál atd. Děkuji i za starost ať za občerstvení či propůjčení honitby MS Slezské Rudoltice,
MS Třemešná ve Slezsku, MS S.K.Neumana - Radim. V neposlední řadě bych rád poděkoval jednateli OMS Bruntál Břetislavu Staňkovi
a předsedovi kynologické komise OMS Bruntál Karlu Vaškujovi za vždy perfektní připravenost klubových zkoušek od A do Z.

Chtěl  bych všem příznivcům a přátelům foxteriéra popřát hodně úspěchů v lovecké kynologii a přát si jen, že se opět v hojném počtu sejdeme
nejen na těchto třech klubových zkouškách v roce 2009.

 

     Foxteriérům a lovecké kynologii ZDAR                          

                                                                            Smékal Dalibor
                                                                          jednatel KCHF ČR


                                                                KLZ - Bruntál


                                                                  HZ - Bruntál