Dnešní datum: 19. 08. 2017     | Hlavní stránka | Stáhněte si! | Odkazy | Rozšířené vyhledávání       
ORGANIZACE
KONTAKTY
P?IHLÁŠKA DO KCHF
?LENSKÁ ZÁKLADNA
STANDARD
ZPRAVODAJ KCHF
P?EDPISY A ?ÁDY
KALENDÁ? AKCÍ
P?E?T?TE SI
K?IŽOVKY

CHOVATELSTVÍ
CHOV. STANICE
DATABÁZE
KRYCÍ PSI
CHOVNÉ FENY
PLEMENNÁ KNIHA od r. 2009
PLEMENNÁ KNIHA do r. 2009

VÝSTAVY
VÝSLEDKY VÝSTAV
SEZNAM ŠAMPION?
TOP foxterier krásy
Úprava srsti foxteriéra

VÝCVIK
L0VECKÉ ZKOUŠKY
ŠAMPIONI PRÁCE
TOP foxterier výkon
?LÁNKY K TÉMATU
AGILITY
TOP foxterier sport
OSTATNÍ AKTIVITY

INZERCE
Seznam inzerát?
Vložení inzerátu

FOTOGALERIE

Galerie
P?idat obrázek
Videogalerie

Kniha návšt?v

Podmínky pro ud?lení KLUBOVÉHO VETERÁN ŠAMPIONA
Vydáno dne 04. 09. 2015 (743 přečtení)Klubový veterán šampion KCHF ?R

 

Ud?lení titulu „Klubový veterán šampion KCHF ?R“ je podmín?no:

1. Získání 3x titul výborná 1 ve t?íd? veterán?.

2. Dv? z t?chto ?ekatelství musí být získaná na výstav? uspo?ádané KCHF ?R (klubové ?i speciální). Jedno m?že být získáno na mezinárodní nebo na národní výstav? v ?R.

3. Titul musí být ud?len minimáln? dv?ma r?znými rozhod?ími.

5. Majitel jedince, který splnil podmínky pro ud?lení titulu "Klubový veterán šampion KCHF ?R", musí být ?lenem KCHF ?R.

 

Po spln?ní podmínek ud?lení "Klubového veterán šampiona KCHF ?R" zašle majitel jedince fotokopii posudkových list? z výstav spolu s originály posudk? a pr?kazu p?vodu doporu?en? na adresu:

Iveta Nováková

Malovice 46

384 11 Netolice

 

Pr?kaz p?vodu spolu s originály výstavní posudk? bude zaslán zp?t majiteli psa doporu?en?. Potvrzení (diplom) o ud?leném titulu bude zaslán majiteli bezplatn?.Související články:
Zápisný ?ád KCHF (22.01.2017)
ZÁPISNÍ ?ÁD KCHF ?R (29.10.2015)
STANOVY KCHF ?R (27.09.2015)
Podmínky ud?lování V?DCOVSKÉHO ODZNAKU (04.09.2015)
TOP FOXTERIÉR VÝKON (08.10.2014)
TOP FOXTERIÉR SPORT (08.10.2014)
STANDARD (27.02.2013)
Podmínky ud?lování KLUBOVÉHO ŠAMPIONA A KLUBOVÉHO ŠAMPIONA MLADÝCH (28.09.2010)
P?EDPISY A ?ÁDY (12.11.2009)
?ád ochrany zví?at p?i ve?ejném vystupování (11.11.2009)
?ád ochrany zví?at p?i chovu ps? (11.11.2009)
Výstavní ?ád ?MKU (11.11.2009)
Cestování se zví?aty (11.11.2009)
Podmínky pro ud?lení KLUBOVÉHO ŠAMPIONA PRÁCE (11.11.2009)
Podmínky pro ZA?AZENÍ FOXTERIÉRA DO CHOVU (11.11.2009)
KÁRNÝ ?ÁD (11.11.2009)

( -sr- | Komentářů: 0 | Komentovat | Informační e-mailVytisknout článek )

European Foxterrier Winner Show 14.9.2013

Pes, p?ítel ?lov?ka

DELIKAN

© KCHF ČR 2009