Dnešní datum: 22. 07. 2019     | Hlavní stránka | Stáhněte si! | Odkazy | Rozšířené vyhledávání       
ORGANIZACE
KONTAKTY
ČLENSTVÍ A POPLATKY
ČLENSKÁ ZÁKLADNA
STANDARD
ZPRAVODAJ KCHF
ŘÁDY A PŘEDPISY
KALENDÁŘ AKCÍ
PŘEČTĚTE SI
KŘIŽOVKY

CHOVATELSTVÍ
CHOV. STANICE
DATABÁZE
KRYCÍ PSI
CHOVNÉ FENY
PLEMENNÁ KNIHA od r. 2009
PLEMENNÁ KNIHA do r. 2009

VÝSTAVY
VÝSLEDKY VÝSTAV
SEZNAM ŠAMPIONŮ
TOP foxterier krásy
Úprava srsti foxteriéra

VÝCVIK
L0VECKÉ ZKOUŠKY
ŠAMPIONI PRÁCE
TOP foxterier výkon
ČLÁNKY K TÉMATU
AGILITY
TOP foxterier sport
OSTATNÍ AKTIVITY
Dovolená s foxteriérem

INZERCE
Seznam inzerátů
Vložení inzerátu

FOTOGALERIE

Galerie
Přidat obrázek
Videogalerie

Kniha návštěv

TOP FOXTERIÉR KRÁSY
Vydáno dne 12. 05. 2015 (2031 přečtení)

aktualizace 1.1.2015

Podmínky soutěže

                      TOP FOXTERIÉR HLADKOSRSTÝ KRÁSY KCHF ČR  20XX

TOP FOXTERIÉR DRSNOSRSTÝ KRÁSY KCHF ČR 20XX

 

1.      Soutěž bude vyhodnocena zvlášť pro plemeno foxteriér hladkosrstý a zvlášť pro plemeno foxteriér drsnosrstý.

2.      Majitel psa přihlášeného do soutěže musí být členem KCHF ČR

3.      Každý soutěžící foxteriér musí být zapsán v plemenné knize ČR.

4.      Započítávají se výsledky ze všech šampionátových výstav konaných pod patronací FCI v ČR a v zahraničí, jichž se jedinec přihlášený do soutěže zúčastnil pouze v běžném kalendářním roce. Uznanou šampionátovou výstavou bude taková, na níž je zadáváno čekatelství národního (CAC, CACA, CWC, VDH-CAC atp.) případně klubového šampionátu (CC).

 5.  Z výstav konaných v zahraničí budou započteny výsledky z nejvýše pěti výstav. V případě          

účasti psa/feny na více než pěti výstavách v zahraničí,  vybere jeho majitel  výsledky 

nejvýše z pěti výstav podle svého uvážení.      

6.   Získaná ocenění budou ohodnocena body, podle níže uvedené tabulky. Do soutěže budou   

započítávány jen výsledky získané na výstavách v plemeni foxteriér hladkosrstý, foxteriér drsnosrstý. Nebudou zohledněny tituly získané na výstavách v odpoledních soutěžích (např. tituly - BIG, Junior – BIS, BOD, vítěz výstavy, BIS). U mezinárodních výstav se zadáváním titulů Evropský vítěz, Světový vítěz, Bundessieger a Středo-východoevropský vítěz nebudou zvlášť hodnoceny tyto tituly, ale pouze alikvotní ocenění CACIB.

7.   V případě rovnosti bodů v celkovém pořadí má přednost:      

                                                                 a) fena před psem,

                                                                 b) mladší jedinec před starším,

                                                                 c) podle abecedního pořadí jejich jmen

8.    Každý účastník zašle nejpozději do 20 . ledna  20XX  tyto  podklady:

a)    Vypsaný seznam výstav či zkoušek podle vzoru:

druh výstavy

místo

datum

země

získané ocenění

 Speciální

 Praha

 7.10.20. . .

 ČR

 CAC, Vítěz spec. výstavy, BOB

 Národní

 Stockerau 

 1.11.20. .

 A

 CACA

 

b)   čitelné kopie posudkových listů z výstav (včetně titulů zapsaných v posudku).

c)   čitelnou kopii rodokmenu z obou jeho stran .

9.   V každém plemeni následně získá jedinec (bez rozdílu pohlaví) s nejvyšším celkovým   počtem bodů (po sečtení bodů za získané tituly ze všech výstav) titul TOP FOXTERIÉR HLADKOSRSTÝ KRÁSY KCHF ČR 20XX a TOP FOXTERIÉR DRSNOSRSTÝ KRÁSY KCHF ČR 20XX

10.  Současně s tím budou vyhlášeny výsledky i podle pohlaví (v každém plemeni zvlášť) :

Nejkrásnější pes foxteriéra hladkosrstého KCHF ČR 20XX

Nejkrásnější fena foxteriéra hladkosrstého KCHF ČR 20XX

Nejkrásnější pes foxteriéra drsnosrstého KCHF ČR 20XX

Nejkrásnější fena foxteriéra drsnosrstého KCHF ČR 20XX

Věcné ceny a diplomy o uděleném titulu budou vítězům předány na členské schůzi KCHF ČR. Současně s tím budou výsledky soutěže zveřejněny v klubovém Zpravodaji.

11. Majitel přihlášeného jedince vše zašle do 20. ledna 20XX na adresu:

                                                                 

                                                                        Eva Letáčková

nám. Fr. Křižíka 2881/3

 390 01 Tábor

            Na neúplné a po uzávěrce zaslané přihlášky psů do soutěže nebude brán zřetel !

 

Bodovací tabulka

Ocenění

mezinárodní
výstavy v ČR
a v zahraničí

národní výstavy v ČR

národní
výstavy v zahraničí

Klubová a
Speciální výstava
v ČR

mezinár. výstavy se zadáváním titulu Bundessieger nebo Středo-východoevr. vítěz, Europasieger (Dortmund)

Klubové výstavy v zahraničí, Interra show

evropská
a světová
výstava a evropská speciální

výborná

V 1 10

V 2  9
V 3  8
V 4  7

V 1 10

V 2  9
V 3  8
V 4  7

V 1  9
V 2  8
V 3  7
V 4  6

V 1  20
V 2  18
V 3  16
V 4  14

V 1  15
 V 2  14
 V 3  12

 V 4  11

V 1  15
 V 2   14
 V 3   12

V 4  11

V 1  30
V 2  27
V 3  24

V 4  21

CAJC (a adekvátní
titul v zahraničí)

30

30

24

60

45

45

90

CAC

30

30

24

60

45

45

90

res. CAC

20

20

16

40

30

30

60

Klubový vítěz
Národní vítěz
Vítěz speciální výstavy (a adekvátní titul v zahraničí na Klub. nebo Spec. výstavě)

x

70

56

140

x

105

x

res. CACIB

55

x

x

x

83

x

165

CACIB

70

x

x

x

105

x

210

BOB

90

90

72

180

135

135

270

Nejlepší mladý plemene

10

10

8

20

15

15

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Související články:
ŘÁDY A PŘEDPISY (12.11.2017)
ZKUŠEBNÍ ŘÁDY (18.09.2017)
Zápisný řád KCHF (22.01.2017)
TOP FOXTERIÉR VÝKON - seznam (06.04.2016)
STANOVY KCHF ČR (27.09.2015)
Podmínky pro udělení KLUBOVÉHO VETERÁN ŠAMPIONA (04.09.2015)
VŮDCOVSKÉ ODZNAKY (04.09.2015)
TOP FOXTERIÉR VÝKON (08.10.2014)
TOP FOXTERIÉR SPORT (08.10.2014)
Podmínky udělování KLUBOVÉHO ŠAMPIONA A KLUBOVÉHO ŠAMPIONA MLADÝCH (28.09.2010)
Řád ochrany zvířat při veřejném vystupování (11.11.2009)
Řád ochrany zvířat při chovu psů (11.11.2009)
Výstavní řád ČMKU (11.11.2009)
Cestování se zvířaty (11.11.2009)
Podmínky pro udělení KLUBOVÉHO ŠAMPIONA PRÁCE (11.11.2009)
Podmínky pro ZAŘAZENÍ FOXTERIÉRA DO CHOVU (11.11.2009)
KÁRNÝ ŘÁD (11.11.2009)

( -sr- | Komentářů: 0 | Komentovat | Informační e-mailVytisknout článek )

© KCHF ČR 2018