Dnešní datum: 24. 07. 2019     | Hlavní stránka | Stáhněte si! | Odkazy | Rozšířené vyhledávání       
ORGANIZACE
KONTAKTY
ČLENSTVÍ A POPLATKY
ČLENSKÁ ZÁKLADNA
STANDARD
ZPRAVODAJ KCHF
ŘÁDY A PŘEDPISY
KALENDÁŘ AKCÍ
PŘEČTĚTE SI
KŘIŽOVKY

CHOVATELSTVÍ
CHOV. STANICE
DATABÁZE
KRYCÍ PSI
CHOVNÉ FENY
PLEMENNÁ KNIHA od r. 2009
PLEMENNÁ KNIHA do r. 2009

VÝSTAVY
VÝSLEDKY VÝSTAV
SEZNAM ŠAMPIONŮ
TOP foxterier krásy
Úprava srsti foxteriéra

VÝCVIK
L0VECKÉ ZKOUŠKY
ŠAMPIONI PRÁCE
TOP foxterier výkon
ČLÁNKY K TÉMATU
AGILITY
TOP foxterier sport
OSTATNÍ AKTIVITY
Dovolená s foxteriérem

INZERCE
Seznam inzerátů
Vložení inzerátu

FOTOGALERIE

Galerie
Přidat obrázek
Videogalerie

Kniha návštěv

Cestování se zvířaty
Vydáno dne 11. 11. 2009 (3191 přečtení)CESTOVÁNÍ SE ZVÍŘATY

Cestování se zvířaty

            Vstup do Evropské unie sebou přinesl řadu změn, které není úplně jednoduché sledovat. Následující povídání se týká cestování se psy a také s kočkami nebo fretkami a požadavky v něm zakotvené vyplývají z kapitoly IV, článku 15 nařízení EP a Rady (ES) č. 998/2003 o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu a o změně směrnice Rady 92/65/EHS. Původně měly platit od 3. července 2004, ale vzhledem k tomu, že některé státy nejsou připraveny požadavky splnit, rozhodla EU, že na dobu od 3.července do 1.října 2004 bude platit tak.zvaný „přechodný režim“. V praxi to znamená, že majitelé, kteří chtějí cestovat se svým psem do zahraničí se určitým převážně administrativním požadavkům nevyhnou a že do 1.října 2004 mohou zvolit dvojí cestu:

a)       cestovat za stejných podmínek, jako tomu bylo doposud, tedy s platným očkováním proti vzteklině, potvrzením o zdravotním stavu psa a potvrzením příslušné veterinární správy o nákazové situaci  . Mezi chovateli se většinou hovoří o „kulatém razítku“.

b)       cestovat s  pasem ( vysvětlení, oč se jedná je uvedeno níže). V takovém případě je vhodné si nechat do pasu potvrdit ošetřujícím veterinářem zdravotní stav zvířete. Tento požadavek není zatím nikde oficiálně zakotven, ale jsou státy, kde uvedené potvrzení občas vyžadují (např. Itálie)

Před cestou do zahraničí je ale rozumné si ověřit, zda stát, do kterého jedeme, nemá ještě nějaké další požadavky. Jsou státy, které vyžadují ošetření proti klíšťatům, někde se bojí měchožila zhoubného a např.Irsko, Švédsko a  Velká Británie požadují doklad o tom, že vakcinace proti vzteklině byla účinná.

 

            Zatím tedy platí jakýsi“přechodný režim“. Pokud ale nedojde k další změně, vstoupí od října v platnost výše uvedené předpisy EU a určitě není na škodu si je připomenout. Ne všechno je totiž možné vyřídit či zařídit během 24 hodin a leckdo si bude chtít vše potřebné zajistit s dostatečným předstihem.

Probírané předpisy týkající se cestování se psem(ale také s kočkou nebo fretkou)  se dají zhruba rozdělit do čtyř částí na cestování po členských státech EU mimo Velké Británie, Švédska a Irska,  cestování do Velké Británie, Irska a Švédska, dovoz zvířat nebo návrat se zvířaty z tak zvaných vyjmenovaných třetích států a dovoz zvířat nebo návrat se zvířaty z ostatních  třetích  států.

 

1)Požadavky pro cestování se psem z České republiky do ostatních států EU mimo Velké Británie, Irska a Švédska

 

Ø       pes musí mít vystavený mezinárodní průkaz pro malá zvířata- tak zvaný pas.

Ø       pes musí být identifikačně označen. Uznávány jsou dva způsoby

a)       tetování

b)       mikročip

Ø       pes musí mít platné očkování proti vzteklině

Ø       mláďata mladší 3 měsíců , která nejsou očkována mohou cestovat pokud mají vystavený pas a od narození pobývala na stejném místě a nepřišla do kontaktu s volně žijícími zvířaty nebo jsou provázena matkou, na které jsou závislá

 

2) Požadavky pro cestování se zvířaty z České republiky do Velké Británie, Irska a Švédska

 

Ø       pes musí mít vystavený mezinárodní průkaz pro malá zvířata- tak zvaný pas.

Ø       pes musí být identifikačně označen mikročipem

Ø       pes musí mít platné očkování proti vzteklině

Ø       musí být provedeno sérologické vyšetření na vzteklinu . Minimální hodnota titru ochranných protilátek musí být 0,5 m.j./ml. Do určité míry se rozcházejí požadované časové lhůty. Např. Velká Británie a Irsko údajně požadují, aby vyšetření hladiny protilátek na vzteklinu bylo provedeno šest měsíců před vstupem zvířete na jejich území , jinak bude pes dán do dlouhodobé a finančně náročné karantény. Kdo by tedy chtěl prožít se svým psem Štědrý den 2004 v Londýně, musel by mít vyšetření provedeno nejpozději do 23. června. Švédsko pro změnu požaduje, aby uvedené vyšetření bylo provedeno nejdříve 120 dní po očkování.

Ø       štěňata mladší 3 měsíců nesmí , pokud jim výše uvedené státy neposkytly vyjímku, cestovat.

 

3) Požadavky na cestování se zvířaty z vyjmenovaných třetích států – dovoz nebo zpětný návrat(tyto požadavky se vztahují na některé nečlenské státy EU, např. USA,Kanadu, Chorvatsko atd -přesný seznam je uveden na internetových stránkách Státní veterinární správy ČR)

Ø       pas nebo doklad o splnění podmínek dovozu

Ø       identifikační označení čipem nebo tetováním

Ø       pes musí mít platné očkování proti vzteklině

Ø       štěňata mladší 3 měsíců , která nejsou očkována mohou být dovezena, pokud to dovoluje výskyt vztekliny v zemi původu.

 

4) Požadavky na cestování se zvířaty z ostatních třetích států – dovoz nebo zpětný návrat (tyto požadavky se vztahují na státy mimo EU, pokud nejsou uvedeny na seznamu zmíněném v bodě 3)

Ø       pas nebo doklad o splnění podmínek dovozu

Ø       identifikační označení čipem nebo tetováním

Ø       pes musí mít platné očkování proti vzteklině

Ø       musí být provedeno sérologické vyšetření na vzteklinu . Minimální hodnota titru ochranných protilátek musí být 0,5 m.j./ml a vyšetření by mělo být starší 3 měsíců

 

V uvedených požadavcích se objevují opakovaně určité pojmy, které je asi třeba trochu objasnit:

v      identifikační označení psa:

-          vetšina států uznává po přechodnou dobu osmi let tetování. To ale musí být jasně čitelné. Těžko asi lze předpokládat, že někde v cizině bude příslušný strážce pořádku ochoten hledat na černém a zarostlém bříšku neklidné fenky černé tetování.

-          mikročip – by měl odpovídat stanoveným ISO normám (11784,11785). Pokud se jedná o jiný typ čipu, musí mít majitel psa sebou čtečku schopnou tento čip přečíst

v      pas –je knížečka podobná mezinárodnímu  očkovacímu průkazu. Mimo základních identifikačních údajů o psovi a jeho majiteli obsahuje i rubriky pro zapsání výsledku vyšetření hladiny protilátek na vzteklinu, očkování, ošetření proti zevním parazitům a potvrzení o zdravotním stavu zvířete.Pasy může pouze veterinář, který byl na základě splnění různých podmínek schválen a registrován příslušnou veterinární správou

v      stanovení hladiny protilátek proti vzteklině – je ověřením úspěšnosti vakcinace. Jedná se o sérologické vyšetření (tedy vyšetření krve), které ve svém důsledku říká, že pes si na základě očkování vytvořil takové množství protilátek, že je schopen se dané chorobě, v tomto případě vzteklině, ubránit. Vyšetření krve provádějí tak zvané „schválené laboratoře“ Jejich seznam je uveden na internetových stránkách Státní veterinární správy ČR. V době. Kdy je toto povídání psáno ( 17.června  2004) žádné z českých pracovišť na výše uvedeném seznamu „schválených laboratoří“ nefiguruje a vzorky je nutno posílat do zahraničí. Veterinář, který provádí odběr krve se zaměřením na stanovení hladiny protilátek by měl být registrován stejným způsobem, jako veterinář, který vystavuje pasy.Je třeba připomenout, že probírané vyšetření se provádí metodou velmi náročnou na kvalitu vzorku a že tedy odběru ,následnému zpracování i předávání vzorku je třeba věnovat potřebnou pozornost.                               

                        Bližší informace podmínkách cestování se zvířaty, seznam laboratoří oprávněných provádět vyšetření hladiny protilátek na vzteklinu i seznam veterinářů oprávněných vydávat pasy a provádět odběry krve je možné najít na internetových stránkách Státní veterinární správy. Je ale třeba počítat s tím, že než se celá věc ustálí, může ještě nějakou dobu trvat. Ten, kdo chce jet se svým psem mimo republiku, určitě neudělá chybu, pokud si vše, co je třeba udělat a zařídit předem ověří.                                                                               LABVET je registrován jako pracoviště oprávněné  vystavovat pasy i odebírat krev na vyšetření na stanovení hladiny protilátek proti vzteklině. Veškeré dotazy rádi zodpovíme na tel. číslech 220 800 465, 266 712 585, 732 627 846 nebo mail labvet@volny.cz.

                                                                       LABVET

 

 

 Související články:
ŘÁDY A PŘEDPISY (12.11.2017)
ZKUŠEBNÍ ŘÁDY (18.09.2017)
Zápisný řád KCHF (22.01.2017)
TOP FOXTERIÉR VÝKON - seznam (06.04.2016)
STANOVY KCHF ČR (27.09.2015)
Podmínky pro udělení KLUBOVÉHO VETERÁN ŠAMPIONA (04.09.2015)
VŮDCOVSKÉ ODZNAKY (04.09.2015)
TOP FOXTERIÉR KRÁSY (12.05.2015)
TOP FOXTERIÉR VÝKON (08.10.2014)
TOP FOXTERIÉR SPORT (08.10.2014)
Podmínky udělování KLUBOVÉHO ŠAMPIONA A KLUBOVÉHO ŠAMPIONA MLADÝCH (28.09.2010)
Řád ochrany zvířat při veřejném vystupování (11.11.2009)
Řád ochrany zvířat při chovu psů (11.11.2009)
Výstavní řád ČMKU (11.11.2009)
Podmínky pro udělení KLUBOVÉHO ŠAMPIONA PRÁCE (11.11.2009)
Podmínky pro ZAŘAZENÍ FOXTERIÉRA DO CHOVU (11.11.2009)
KÁRNÝ ŘÁD (11.11.2009)

( -mz- | Komentářů: 0 | Komentovat | Informační e-mailVytisknout článek )

© KCHF ČR 2018