Dnešní datum: 27. 06. 2017     | Hlavní stránka | Stáhněte si! | Odkazy | Rozšířené vyhledávání       
ORGANIZACE
KONTAKTY
P?IHLÁŠKA DO KCHF
?LENSKÁ ZÁKLADNA
STANDARD
ZPRAVODAJ KCHF
P?EDPISY A ?ÁDY
KALENDÁ? AKCÍ
P?E?T?TE SI
K?IŽOVKY

CHOVATELSTVÍ
CHOV. STANICE
DATABÁZE
KRYCÍ PSI
CHOVNÉ FENY
PLEMENNÁ KNIHA od r. 2009
PLEMENNÁ KNIHA do r. 2009

VÝSTAVY
VÝSLEDKY VÝSTAV
SEZNAM ŠAMPION?
TOP foxterier krásy
Úprava srsti foxteriéra

VÝCVIK
L0VECKÉ ZKOUŠKY
ŠAMPIONI PRÁCE
TOP foxterier výkon
?LÁNKY K TÉMATU
AGILITY
TOP foxterier sport
OSTATNÍ AKTIVITY

INZERCE
Seznam inzerát?
Vložení inzerátu

FOTOGALERIE

Galerie
P?idat obrázek
Videogalerie

Kniha návšt?v

Podmínky pro ud?lení KLUBOVÉHO ŠAMPIONA PRÁCE
Vydáno dne 11. 11. 2009 (2702 přečtení)TOP LOVECKÝ FOXTERIÉR ZÍSKALI

?ád pro ud?lení titulu „Klubový šampion práce KCHF ?R
Klub working champion

  1. CT / ?ekatelství klubového šampionátu práce Klubu chovatel? foxteriér? ?R ( dále jen KCHF ?R ) / se ud?luje na zkouškách po?ádaných KCHF ?R / mimo zkoušek norování – ZN /.
  2. Titul „Klubový šampion práce Klubu chovatel? foxteriér? ?R“ bude ud?len psovi, který obdrží 2x titul CT na zkouškách po?ádaných KCHF ?R.
  3. Titul CT se ud?luje nejlepšímu jedinci zvláš? plemene foxteriér hladkosrstý a zvláš? plemene foxteriér drsnosrstý umíst?nému v I. cen? na zkouškách po?ádaných KCHF ?R. V p?ípad?, že vít?zný pes získal již 2x CT (tím splnil podmínky „Klubového šampiona práce KCHF ?R“) nebo již je „Klubovým šampionem práce KCHF ?R“, titul CT se m?že na zkouškách ud?lit dalšímu psovi stejného plemene v po?adí, který bude spl?ovat podmínky dané tímto ?ádem.
  4. Ud?lení titulu CT není nárokové, ud?luje se jen za mimo?ádn? kvalitní výkony v pr?b?hu zkoušek.
  5. Navrhnout psa na titul CT m?že jen sbor rozhod?ích, delegovaných na p?íslušné zkoušky.
  6. Majitel psa spl?ujícího výše uvedené podmínky na zadání „Klubového šampionátu práce KCHF ?R“ musí být v dob? žádosti o ud?lení „Klubového šampionátu práce KCHF ?R“ ?lenem KCHF ?R. Sou?asn? zašle originál pr?kazu p?vodu, originály CT karet a kopie soudcovských tabulek na adresu výcviká?e klubu:Ing.MgA.Jana Adámková, Karlštejnská 74, 252 17 Tachlovice.
  7. Majiteli psa nebo feny bude bezplatn? vystaven diplom o získaném titulu.

?ád schválen na jednání výboru KCHF ?R dne 14. 9. 2007Související články:
Foxteriér hladkosrstý - standard (16.02.2017)
Zápisný ?ád (22.01.2017)
Foxteriér drsnosrstý - standard (02.02.2016)
ZÁPISNÍ ?ÁD KCHF ?R (29.10.2015)
STANOVY KCHF ?R (27.09.2015)
Podmínky pro ud?lení KLUBOVÉHO VETERÁN ŠAMPIONA (04.09.2015)
Podmínky ud?lování V?DCOVSKÉHO ODZNAKU (04.09.2015)
TOP FOXTERIÉR VÝKON (08.10.2014)
TOP FOXTERIÉR SPORT (08.10.2014)
STANDARD (27.02.2013)
Podmínky ud?lování KLUBOVÉHO ŠAMPIONA A KLUBOVÉHO ŠAMPIONA MLADÝCH (28.09.2010)
P?EDPISY A ?ÁDY (12.11.2009)
?ád ochrany zví?at p?i ve?ejném vystupování (11.11.2009)
?ád ochrany zví?at p?i chovu ps? (11.11.2009)
Výstavní ?ád ?MKU (11.11.2009)
Cestování se zví?aty (11.11.2009)
Podmínky pro ZA?AZENÍ FOXTERIÉRA DO CHOVU (11.11.2009)
KÁRNÝ ?ÁD (11.11.2009)

( -mz- | Komentářů: 0 | Komentovat | Informační e-mailVytisknout článek )

European Foxterrier Winner Show 14.9.2013

Pes, p?ítel ?lov?ka

DELIKAN

© KCHF ČR 2009