Dnešní datum: 24. 07. 2019     | Hlavní stránka | Stáhněte si! | Odkazy | Rozšířené vyhledávání       
ORGANIZACE
KONTAKTY
ČLENSTVÍ A POPLATKY
ČLENSKÁ ZÁKLADNA
STANDARD
ZPRAVODAJ KCHF
ŘÁDY A PŘEDPISY
KALENDÁŘ AKCÍ
PŘEČTĚTE SI
KŘIŽOVKY

CHOVATELSTVÍ
CHOV. STANICE
DATABÁZE
KRYCÍ PSI
CHOVNÉ FENY
PLEMENNÁ KNIHA od r. 2009
PLEMENNÁ KNIHA do r. 2009

VÝSTAVY
VÝSLEDKY VÝSTAV
SEZNAM ŠAMPIONŮ
TOP foxterier krásy
Úprava srsti foxteriéra

VÝCVIK
L0VECKÉ ZKOUŠKY
ŠAMPIONI PRÁCE
TOP foxterier výkon
ČLÁNKY K TÉMATU
AGILITY
TOP foxterier sport
OSTATNÍ AKTIVITY
Dovolená s foxteriérem

INZERCE
Seznam inzerátů
Vložení inzerátu

FOTOGALERIE

Galerie
Přidat obrázek
Videogalerie

Kniha návštěv

Podmínky pro ZAŘAZENÍ FOXTERIÉRA DO CHOVU
Vydáno dne 11. 11. 2009 (6905 přečtení)

příloha č. 1 - Zápisního řádu KCHF ČR

příloha č

platí pro obě plemena i pohlaví

- chov je evidovaný - každý majitel chovného jedince zodpovídá za svůj chov;

- majitel chovné feny si vybírá psa na krytí sám, pokud neví, může požádat o radu poradce chovu;

- před krytím musí být pes i fena zapsáni v evidenci chovných psů a fen u poradce chovu a na plemenné knize;

- majitel nemusí být členem Klubu chovatelů foxteriérů ČR, v tomto případě musí chovatel uzavřít s klubem smlouvu o "Chovatelském servisu" . Smlouva je v části "stáhněte si - klubové dokumenty"

- pro chovnost psa i feny platí výstavní ocenění výborný, nebo velmi dobrý, které pes získal na výstavě pořádané KCHF ve stáří nejméně 12 měsíců.

- pokud je na výstavě u psa nebo feny zjištěna vada, která je v rozporu s podmínkami zařazení foxteriéra do chovu, platí pro evidenci poradce chovu toto výstavní ocenění;

- zuby jsou volné, přičemž jeden z partnerů musí být plnochrupý, skus musí být nůžkový s plným počtem řezáků;

- majitel neplnochrupé feny je odpovědný, že kryje evidovaným plnochrupým psem; při nedodržení této zásady se vystavuje nebezpečí, že jeho štěňatům nebudou vystaveny průkazy původu;

- pes i fena mohou být použiti pro chov po dovršení minimálně stáří 15 měsíců;

- fena smí mít v jednom kalendářním roce maximálně 1 vrh - nevztahuje se na náhradní krytí;

- počet štěňat ve vrhu je neomezený;

- pes může krýt neomezený počet fen;

- věková hranice psa používaného v chovu není omezena, pes je automaticky uváděn v seznamu chovných psů do stáří 9 let, poté si majitel každého psa může zažádat o prodloužení chovnosti, a to na každý rok zvlášť, majitel chovného psa ručí při požádání o prodloužení za to, že pes je v dobré kondici a je schopný krýt;

fenu je možno využívat v chovu do ukončeného 8. roku věku, po tomto datu je možné zabřeznutí pouze na základě potvrzení veterinárního lékaře o vyšetření zvířete na začátku říje (asi 14 dní před krytím) s dobrozdáním, že zdravotní stav březost umožňuje bez nadměrných rizik (např. fena narozená 1. ledna 2005 smí být naposledy kryta 1. ledna 2013). Nicméně ještě před získáním potvrzení od veterináře, zašle majitel chovné feny poradci chovu, v dostatečném časovém předstihu, žádost o prodloužení chovnosti feny. Feně starší  8 let může být  zapsán pouze jeden vrh (platí i pro jedno narozené štěně ve vrhu).;
- výška pes: 37 -42 cm; fena: 34- 40 cm;

- finanční podmínky krytí jsou osobní dohodou mezi majitelem chovného psa a feny. Doporučuje se sjednat předem. Obvykle se jedná o částku rovné ceně jednoho štěněte.

- pes i fena mohou být použiti k chovu až po jejich zaevidování u porad. chovu;

- aby mohl být pes či fena uchovněni, musí majitel poslat poradci chovu originál průkazu původu, jednu kopii průkazu původu a jednu kopii výstavního ocenění z výstavy pořádané klubem, Výstavní posudek, nebo PP  musí obsahovat informaci o počtu zubů u psa a naměřené výšce;

- od 1. 1. 2002 je povoleno tetovat štěňata nejdříve ve věku 6 týdnů; pokud nebude tato podmínka dodržena, nebudou jim vydány průkazy původu. 

- Vrh štěňat je možno označit buď tetováním, nebo čipováním. Podmínkou je, aby celý vrh byl označen jednotně tzn. celý vrh bude buď natetovaný, nebo celý načipovaný.
 

- Pro chovnost psa i feny platí výstavní ocenění výborný, nebo velmi dobrý, které pes získal na výstavě pořádané Klubem chovatelů foxteriérů ČR ve stáří nejméně 12 měsíů. Při měření výšky a počítání zubů u klubových akcích, bude zároveň prováděna identifikace psů (čipy, tetování). Pokud nebude možné prokázat identitu zvířete, nebude zápis o měření a počítání zubů proveden, dokud nebude možné psa/fenu identifikovat. Od 1.9.2016 platí pro zařazení do chovu pouze měření výšky a kontrola chrupu na klubem pořádaných výstavách a bude je provádět klubem určený rozhodčí.
 

 Související články:
ŘÁDY A PŘEDPISY (12.11.2017)
ZKUŠEBNÍ ŘÁDY (18.09.2017)
Zápisný řád KCHF (22.01.2017)
TOP FOXTERIÉR VÝKON - seznam (06.04.2016)
STANOVY KCHF ČR (27.09.2015)
Podmínky pro udělení KLUBOVÉHO VETERÁN ŠAMPIONA (04.09.2015)
VŮDCOVSKÉ ODZNAKY (04.09.2015)
TOP FOXTERIÉR KRÁSY (12.05.2015)
TOP FOXTERIÉR VÝKON (08.10.2014)
TOP FOXTERIÉR SPORT (08.10.2014)
Podmínky udělování KLUBOVÉHO ŠAMPIONA A KLUBOVÉHO ŠAMPIONA MLADÝCH (28.09.2010)
Řád ochrany zvířat při veřejném vystupování (11.11.2009)
Řád ochrany zvířat při chovu psů (11.11.2009)
Výstavní řád ČMKU (11.11.2009)
Cestování se zvířaty (11.11.2009)
Podmínky pro udělení KLUBOVÉHO ŠAMPIONA PRÁCE (11.11.2009)
KÁRNÝ ŘÁD (11.11.2009)

( -mz- | Komentářů: 0 | Komentovat | Informační e-mailVytisknout článek )

© KCHF ČR 2018