Mezinárodní klubová zkoušky norování a Memoriál Františka Semana 17.6.2006

Dne 17.6. 2006 uspořádal Slovenský klub chovatelů teriérů a foxteriérů (dále jen SKCHTaF) tradiční Mezinárodní norovací soutěž. V letošním roce byla akce poprvé uspořádána v blízkosti Bratislavy, konkrétně v malé vesničce Alžbětin Dvôr. Samotná akce byla velmi důstojně zahájena v pátek 16.6. 2006 v krásném a útulném Penzionu Kačín také v Alžbětině Dvoře činovníky SKCHTaF - Ing. Jaroslavem Kubalou a Ing. Peterem Glezgem a vrchním rozhodčím panem Františkem Švédou. Pan Švéda ve svém úvodním slově krátce a velmi výstižně zdůraznil účel a smysl zkoušek pro psa používaného v myslivecké praxi a zmínil zásady, které rozhodčí budou při posuzování ctít a na které by měli zároveň vůdci dbát.

V následném rozlosování si vůdci, případně jimi pověření zástupci zkoušených psů vybrali pro psy, jak doufali, šťastné číslo. K soutěži bylo připraveno 80 startujících psů ze Slovenska, Česka, Maďarska a Polska plemen foxteriér drsnosrstý a hladkosrstý, border teriér, velšteriér, patterdale teriér a bedlington teriér. Bylo velmi potěšitelné, že majitelé Klubu chovatelé foxteriérů ČR předvedli 14 foxteriérů. Vzhledem k tomu, že panovalo příjemné červnové počasí, využila řada účastníků možnost ubytování ve stanu přímo u nory (se zabezpečeným mobilním WC i tekoucí vodou). Jiní zase uvítali azyl ve velmi krásném, výše zmíněném, penzionu Kačín. Již večer bylo vidět, jak přátelská atmosféra se mezi účastníky brzy vytvořila. Vždyť nebylo divu, někteří se neviděli právě rok, večer i noc zdály se pak být krátkými.

Ráno v osm hodin soutěž začala na skvěle připravené noře obklopené kolem dokola vysokými vzrostlými stromy. Hned několik prvních startů napovědělo, že psi jsou vesměs k soutěži výborně připraveni, prakticky jen výjimečně byla práce psa ukončena po 5 minutách s ohodnocením hlasič.

Vynikajícím způsobem se prezentovali čeští foxteriéři. Mezi všemi bych vyzdvihnul práci drsnosrstého foxteriéra Ir z Víselců, který předvedl v čase 0:37 min ukázkové ostré a rychlé vyhnání. Stal se vítězem mezi drsnosrstými s tituly CACT, CACIT a Klubový vítěz a absolutně obsadil mezi všemi startujícími výbornou desátou pozici. Úspěch drsnosrstých českého chovu podtrhl výborným výkonem i celkově druhý mezi drsnosrstými Fred zpod Tichavské hůrky R-CACT. CACIT. Potěšitelné bylo, že i čeští hladkosrstí foxteriéři o sobě dali vědět. Eron od Akátové stezky po zásluze za vyhnání v čase 1:37 min získal titul CACIT. Stejně cenným titulem rozšířil svou sbírku úspěchů i náš další zástupce – ICH a „U“ Erney Steinbach terry. Celkovým vítězem Mezinárodní soutěže v norování a současně i vítězem Memoriálu Františka Semana se snad až za neuvěřitelně rychlou prací stala fena velšteriéra Fany Borcov (0:15 min, hrdlo) majitele Ing. Jozefa Mráze (SK).

Závěrem patří poděkování všem, kteří se spolupodíleli na náročné organizaci celé akce v čele s výcvikářem SKCHTaF panem Ing. Peterem Glezgem. Současně místnímu mysliveckému sdružení PS Pridunajsko Dunajská Lužná poskytnuté zázemí, normistrům za skvělou práci po celou dobu zkoušek. Pevně věřím, že i v budoucnu i nadále se budeme moci na Slovenku účastnit podobných soutěží.

                                                                          Ing. Vladimír Hutěčka ml.