PRACOVNÍ LOVECKÉ ZKOUŠKY

 

N O R O V Á N Í


NOROVÁNÍ - o co vlastně jde....
Z HISTORIE -Štvanice na lišku byla oblíbeným sportem Angličanů. V předu prchá liška, pronásledovaná smečkou foxhoundů, a za ní se žene kavalkáda jezdců na koních. Již se zdá, že lišce docházejí síly, když v tom se všechno rázem změní: liška zmizela, zajela do spásné nory a smečka psů zmateně pobíhá kolem a snaží se zachytit ztracenou stopu. To již dojíždějí jezdci, jeden z nich seskakuje z koně, vyjímá ze sedlové brašny malého černobílého psíka a vpouští ho do nory. Za chvíli se z hlouby nory ozve zuřivé štěkání a netrvá dlouho, liška znovu vyjíždí z nory, smečka fohoundů znovu zachycuje stopu a štvanice pokračuje. Bez malého psíka by štvanice skončila neúspěšně. A proto byl k tomuto účelu vyšlechtěn pes, který může následovat lišku do její nory, nebojí se neznámého prostředí a pustí se do boje se stejně silným soupeřem, který ví, že mu jde o život. Tito psi dostali jméno foxterrier, jež je dokladem toho, že mu byl dán do vínku boj s liškou pod zemí (fox - liška, terra - země)
SOUČASNÝ ZKUŠEBNÍ ŘÁD - je sestaven tak, aby co nejobjektivněji a to i bez kontaktu s liškou umožnil posoudit vlohy norníků pro práci pod zemí. Řád slouží pro prvotní orientaci ve vlastnostech psů, nutných ke splnění minimálních nároků ve smyslu chovatelském a současně naplňuje zásady zákona na ochranu zvířat proti týrání.
Celé znění zkušebního řádu ZDE

ABSOLVOVANÉ ZKOUŠKY Z NOROVÁNÍ

 

FXH

FXD

norování Slovensko

rok

- 2000 - 2000   

rok

- 2001 - 2001

rok

- 2002 - 2002

rok

- 2004 - 2004

rok

- 2005 - 2005  

rok

- 2006 - 2006

2006

rok

   

2007

rok

- 2008 - 2008  

rok

   

MSBLT 2009

P O V R C H O V É.... Z K O U Š K Y

Ze zkušebního řádu: plemena teriérů tvoří v české kynologii složku, která se těší velkému zájmu myslivecké veřejnosti. Psi těchto plemen jsou inteligentní, nadaní se všestrannými vlohami a tudíž schopni univerzálního použití při různých způsobech lovu. Podmínky pro vyzkoušení vrozených vloh, loveckých schopností a stupně výcviku pro náročnou mysliveckou praxi jsou shrnuty do jednoho zkušebního řádu: ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO ZKOUŠKY TERIÉRŮ

Kompletní zkušební řády pro lovecké psy platné od 1.1.2008, byly vydány ČMMJ  v knižní podobě.
Lze je zakoupit za cca 100,- Kč na:
 ČMMJ, Jungmannova 25, Praha 1
www.cmmj.cz
nebo na OMS
. Adresář viz níže

ke stažení:

Word VŠEOBECNÁ ČÁST (109,5 kB)
Word ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO OHAŘE (STAVĚCÍ PSY) (437,5 kB)
Word ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO ZKOUŠKY RETRIEVERŮ (325,5 kB)
Word SPECIÁLNÍ BARVÁŘSKÉ ZKOUŠKY A ZKUŠEBNÍ ŘÁD (180,5 kB)
Word ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO BEZKONTAKTNÍ NOROVÁNÍ - ZKOUŠKA NOVÁČKŮ ZN (51 kB)
Word ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO ZKOUŠKY HONIČŮ (153,5 kB)
Word ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO ZKOUŠKY BARVÁŘŮ (180,5 kB)
Word ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO ZKOUŠKY TERIÉRŮ A JEZEVČÍKŮ (431 kB)
Word ŘÁD OCHRANY ZVÍŘAT PŘI ZKOUŠKÁCH LOV. UP. NEBO SVODU LOVECKÝCH PSŮ (73,5 kB)
Word ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO ZKOUŠKY LOVECKÝCH SLÍDIČŮ (207,5 kB)
 

DRUHY ZKOUŠEK:
ZV-ZKOUŠKY VLOH
- zkoušky vloh jsou potřebné z chovatelského hlediska, neboť pes na nich nejlépe ukáže vrozené vlastnosti, které nejsou doposud ovlivněné vyšším stupněm výcviku. Jsou důležité také z hlediska kontroly dědičnosti. Odhalují vrozené vlohy psa, kvalitu jeho nosu, hlasitost a povahu a též schopnosti k dalšímu náročnějšímu výcviku
PZ-PODZIMNÍ ZKOUŠKY- jsou zkoušky jenž kvalifikují foxteriéra jako lovecky upotřebitelného pro dohledávání a přinášení drobné zvěře (tzn. bažant, zajíc, kachna...)
LZ- LESNÍ ZKOUŠKY - absolvováním těchto zkoušek získává pes loveckou upotřebitelnost pro honitby s odstřelem spárkaté zvěře (tzn. srnčí zvěř)
VZ - VŠESTRANNÉ ZKOUŠKY - jsou nejvyšším typem zkoušek z loveckého výkonu. Psi, kteří je úspěšně absolvují, mohou být zapsání v plemenné knize jako psi universální - značka U, což je důkazem jejich všestranných pracovních schopností v lese, v poli i ve vodě. Kvalifikují lovecké psy jako lovecky upotřebitelné k dohledávání a přinášení drobné zvěře a dohledávání zvěře spárkaté. Na všestranné zkoušky jsou připuštěni psi, kteří již úspěšně absolvovali PZ nebo LZ
BZ - BARVÁŘSKÉ ZKOUŠKY - kvalifikují psa pro dohledávání spárkaté zvěře. Náročnost barvářských zkoušek byla úměrně přizpůsobena dnešní lovecké praxi. Úspěšná práce, zejména na pobarvené stopě staré víc jak 12 hodin, dokáže kvalitu každého jedince.
VP - SPECIÁLNÍ ZKOUŠKY Z VODNÍ PRÁCE - tyto zkoušky jsou vhodné pro psy s rozsáhlými vodními plochami, kde se na společných honech loví vodní zvěř. Na těchto zkouškách prokazuje pes vyšší stupeň výcviku a upotřebitelsnosti v těchto, pro psa náročných podmínkách.
HZ - HONIČSKÉ ZKOUŠKY a BH - BARVÁŘSKÉ ZKOUŠKY HONIČŮ (PRO TERIERY) ověřují schopnost psa při lovu černé zvěře (prasat), zvláště pak při její dohledávce. Pro zkoušky honičů a barvářské zkoušky honičů platí pro foxteriéry v plném rozsahu zkušební řád pro zkoušky honičů. Kvalifikují psa jako lovecky upotřebitelného pro lov a dohledávku černé zvěře.

ABSOLVOVANÉ POVRCHOVÉ ZKOUŠKY

  Foxteriér hladkosrstý Foxteriér
drsnosrstý
rok - 2000 - 2000  
rok - 2001 - 2001  
rok - 2002 - 2002  
rok - 2004 - 2004  
rok - 2005 - 2005  
rok - 2006 - 2006  
rok - 2008 - 2008

KLUBOVÉ AKCE/ CLUB ACTION

Klub chovatelů foxteriérů podporuje snahu majitelů foxteriérů o jejich lovecké využítí a tak každoročně pořádá pro mladé foxteriéry Klubové zkoušky z norování, pro pokročilejší pak Klubovou soutěž podle Barvářských zkoušek se zadáním čekatelství CACT. V posledních letech pak ještě Zkoušky honičů, které se střídají s Barvářskými zkouškami honičů také zde je možné získat čekatelství CACT. Ve spolupráci s klubem chovatelů jagdteriérů mají majitelé možnost absolvovat dva memoriály určené pro teriéry a to Memoriál F. Stehlíka a Memoriál J. Martínka. Oba tyto memoriály se pořádají podle VZ, pro jednotlivá plemena se zde zadává CACT, vítěz, který absolvoval soutěž v I. ceně pak získává CACIT.

- klubové zkoušky r. 2000  
- klubové zkoušky r. 2001
- klubové zkoušky r. 2002 - BARVA ZDE  - NORA ZDE
- klubové honičské zkoušky r. 2002
- klubové honičské zkoušky r. 2004  
-klubové zkoušky Horní Jelení 2005  
- klubové zkoušky Horní Jelení 2006
- klubové honičské zkoušky Slavkov 2007
-
Klubové honičské zkoušky Sl. Rudoltice 2007
  - Horni Jelení BZ a NL 2007
- klubové honičské zkoušky Horní Slavkov - 8.-9.11.2008   Horní Jelení 5.9.2008
- klubové zkoušky Bruntál 2008 Honičské zkoušky foxteriérů na Sokolovsku 2008
- podzimní klubové zkoušky na Sokolovsku 10.5.2009  
- klubové barvářské zkoušky honičů 1.8. 2009 na Rokycansku  
- klubové speciální zkoušky z vodní práce 8.8. 2009 Sokolov
- klubové lesní zkoušky 15.8.2009 Třemešná
- kluvobé barvářské zkoušky - klubové zkoušky z norování Horní Jelení 2009
- klubové barvářské zkoušky honičů - 26.9.2009 Radim (Bruntálsko)
- klubové honičské zkoušky Horní Slavkov - 7.-8. 11. 2009  

KALENDÁŘ AKCÍ NA ROK 2009

květen
SBZ speciální barvářské zkoušky, CACIT 2.–3. 5. 2009 Sokolov

PZ podzimní zkoušky, CACT 10. 5. 2009 Sokolov

srpen
BZH barvářské zkoušky honičů, CACT 1. 8. 2009 Rokycany

SZVP speciální zkoušky z vodní práce, CACT 8. 8. 2009 Sokolov

LZ lesní zkoušky, CACT 15. 8. 2009 Bruntál

září
ZN zkoušky z norování 5. 9. 2009 Horní Jelení

BZ barvářské zkoušky 6. 9. 2009 Horní Jelení

BZH barvářské zkoušky honičů, CACT 26. 9. 2009 Bruntál

listopad
HZ honičské zkoušky, CACIT 7. – 8. 11. 2009 Sokolov

HZ honičské zkoušky 28. – 29. 11. 2009 Bruntál - PROPOZICE


Také se chcete zúčastnit s Vaším foxteriérem některých zkoušek a nevíte kdy a kde jsou??? 
Kontaktujte pořadatele, kterým je ČMMJ ve Vašem okrese.
Seznam je
ZDE
Přehled plánovaných zkoušek na rok 2009 - ZDE

Zde si můžete vytisknout univerzální přihlášku na zkoušky


V Ů D C O V S K É... O D Z N A K Y

Klub chovatelů foxteriérů ČR jako dík všem vůdcům, kteří pravidelně cvičí a předvádí foxteriéry na loveckých zkouškách, uděluje "vůdcovské odznaky" Podmínky udělení zde: