Klubové zkoušky honičů 13. -14. 11. 2004

Ve dnech 13. – 14. 11. 2004 uspořádal Klub chovatelů foxteriérů ve spolupráci s OMS Sokolov II. ročník Klubových zkoušek honičů se zadáváním titulu čekatelství českého šampionátu práce CACT, titulu Klubový vítěz 2004 a ve smyslu zkušebního řádu i titulu Diviačar.

            Účastníci se sešli v předvečer zkoušek, v pátek 12.11. 2004, v prostorech rodinné farmy Arnika pana Josefa Kleina v Horním Slavkově. Příjemné a útulné prostředí tamní klubovny umožnilo zúčastněným příjemné strávení nejen pátečního večera, ale každé volné chvíle v průběhu celých zkoušek. Již zpočátku bylo patrné, že na akci bude panovat přátelská kamarádská atmosféra nejen mezi vůdci navzájem, ale i mezi vůdci a rozhodčími. Náladu zpestřila během prvního večera i nejedna povyprávěná lovecká historka. 

V sobotu ráno jsme se probudili po přenocování v přilehlém ubytovacím objektu do zasněženého, velmi chladného rána. Zkoušky oficiálně zahájil vrchní rozhodčí pan František Bejček za sbor rozhodčích a pan Bohuslav Papež za Klub chovatelů foxteriérů ČR. Úvodem bylo trochu smutné, že se sešlo jen sedm psů, i když původně mělo startovat celkem deset zástupců obou plemen foxteriérů. Na druhou stranu jsme ve svém středu s radostí přivítali i jednoho zahraničního účastníka a to pana Jana Füriho ze Slovenska se psem Ch. Hurikán Slovakia Udin.

V prvním dnu bylo rozhodčími naplánováno odzkoušet psy na dvou společných honech v disciplínách hledání, nahánění, hlasitost, vytrvalost, orientace; dále pak v průběhu celých zkoušek byly u každého psa hodnoceny - nos, poslušnost a vodění na řemeni a  samostatně ověřena jejich připravenost k disciplínám odložení, chování po výstřelu a chování na stanovišti. Na nedělní program zbývaly  pak - dosled černé zvěře na uměle založené pobarvené stopě, chování u střelené černé zvěře a ochota k práci na černou zvěř. Ukázalo se, že vybrané terény plně odpovídaly potřebám zkoušek. Byly poměrně rozsáhlé, přehledné a rovinaté, s dostatečným početním zastoupením převážně jelene siky a černé zvěře. Rozhodčí si mohli velmi brzy udělat představu o schopnostech práce jednotlivých psů. Už v první leči se někteří psi dostali do kontaktu se sičí, případně i černou zvěří. Důkazem aktivní práce psů bylo úspěšné ulovení několika kusů zvěře. Dva kusy černé byly bohužel i postřeleny, navíc ve velmi náročném terénu nebyly úspěšně dosledovány. V mezidobí mezi jednotlivými lečemi jsme se sešli ke krátkému odpočinku, občerstvení a poté také odzkoušení disciplíny odložení. Následovala druhá leč, která se ukázala být ještě lépe zazvěřenou, než předešlá. Nicméně právě tato byla opravdovým testem vytrvalosti a fyzické připravenosti psů. Zde již byly, dle mého názoru, více patrné rozdíly v kvalitě výkonu psů, ale možná i jejich zkušenostech. Ihned po vstupu psi překvapili a sledovali sičí zvěř. Asi v polovině leče na nás čekal opravdový zážitek a to „zvednutí“ asi třiceti kusů černé zvěře. Bylo odevšad slyšet, že střelci nezahálí, ran bylo nespočet. Ve výsledku se na výřadu objevilo celkem sedm laní a kolouchů jelene siky, pět selat a lončáků prasete divokého a jedna liška. Podle slov hospodáře místního mysliveckého sdružení Mirotický les byli přítomní lovci velmi mile překvapeni prací foxteriérů. Myslím, že právě tato skutečnost byla asi vůbec největší odměnou pro nás vůdce. První den zkoušek tedy dopadl nad očekávání dobře, všichni psi mohli pokračovat v soutěži i nadále.

V neděli ráno nás překvapila asi dvoucentimetrová vrstva čerstvého sněhu, která nás znepokojovala především ve vztahu ke ztížení podmínek práce na pobarvené stopě. První disciplínou nicméně byla ochota na černou zvěř (mezi kynology ona známá „ohrádka“), která bývá občas překážkou úspěchu i řady vyspělých honičů. Ovšem Barča, asi tříletá bachyňka v majetku pana Papeže, práci psů pravděpodobně vyhovovala. Všichni psi splnili bezchybně požadavky kladené zkušebním řádem a po zásluze byli oceněni známkou čtyři. Na řadě z nás byla vidět evidentní úleva, která však netrvala dlouho, neboť na pořadu dne byla dvojice vždy velmi nevyzpytatelných, zato pro praxi honiče velmi potřebných disciplin -  dosled černé zvěře na uměle založené pobarvené stopě a chování u střelené černé zvěře. Je pravdou, že ne všichni jsme poslední úkoly zkoušek zvládli bez zaváhání, nicméně určité nedostatky už neměly ve výsledku podstatný vliv na zhoršení celkového ocenění psů. Na perfektně připravených stopních drahách a v přehledném terénu psi pracovali vesměs spolehlivě, někteří měli problémy setrvat požadovanou dobu u střeleného kusu černé zvěře, což se projevilo v jejich hodnocení. 

Enrico od Hrubeho lesa / M. Pospichala

Na závěr jsme se tedy setkali všichni ve stejném složení jako na počátku. Rozhodně jsme byli nadmíru spokojení se skutečností, že naši svěřenci náročný program této vrcholné klubové soutěže zvládli a prokázali schopnost lovecké upotřebitelnosti pro lov prasete divokého.

Klubovým vítězem s oceněním dalšími tituly CACT a DIVIAČAR se stal pes foxteriéra drsnosrstého Gino Steinbach Terry, majitele a vůdce pana Václava Malého. Druhý v pořadí byl vyhodnocen s tituly CACT, DIVIAČAR pes foxteriéra hladkosrstého Ch. Nantes ze Skupečské vinice, majitele a vůdce pana Pavla Bečky. Třetí v pořadí s titulem R-CACT skončil foxteriér drsnosrstý Dar z Úsovska majitele a vůdce pana Petra Demela. Posledním v I. ceně s titulem R-CACT skončil pes foxteriéra hladkosrstého Ch. Hurikán Slovakia Udin majitele a vůdce pana Jana Füriho. Další tři psi foxteriéra hladkosrstého skončili ve II. cenách.

Co mohu konstatovat závěrem? Opravdu velké poděkování patří všem, kteří se podíleli na průběhu celé soutěže. Zvláště panu Papežovi, který zabezpečoval akci nejen po stránce delegace velmi erudovaného sboru rozhodčích či přípravy a výběru vhodnosti terénů (v honitbě MS Mirotický les), ale také zajistil účastníkům hodnotné upomínkové předměty a po celý víkend perfektní občerstvení ze zvěřiny. Osobně jsem se zúčastnil mnoha podobných akcí, ale tato měla v sobě zvláštní pozitivní atmosféru, která se zdá být neopakovatelnou. Opravdu se mi zážitky druhého listopadového víkendu roku 2004 natrvalo vryly do paměti. Výsledek akce není ničím jiným, než pozvánkou na další akce KCHF ČR, které by měly napomoct prezentaci všestranné lovecké upotřebitelnosti obou plemen foxteriérů.  

Chart Tuskulum - ing. Hutěčky V.

 

 

            Výsledky KZH 2004

Poř.

Jméno psa

Cena

Body

Tituly

Vůdce

1.

Gino Steinbach Terry

I.

204

CACT, KV, Diviačar

Václav Malý

2.

Ch. Nantes ze Skupečské vinice

I.

204

CACT, Diviačar

Pavel Bečka

3.

Dar z Úsovska

I.

190

R-CACT

Petr Demel

4.

Ch. Hurikán Slovakia Udin

I.

169

R-CACT

Ján Füri (SK)

5.

Ch. Chart Tuskulum

II.

190

 

Ing. Vlad. Hutěčka ml.

6.

Ch. Enrico od Hrubého lesa

II.

188

 

Martin Pospíchal

7.

Ch. Chasco Tuskulum

II.

168

 

Ing. Vlad. Hutěčka st.

 Ing. Vladimír Hutěčka ml.