KLUBOVÉ BARVÁŘSKÉ ZKOUŠKY 2002

Vítězem se stal Bohuslav Papež a FXD Holly Tajfun, která tímto splnila
podmínky pro udělení titulu Český šampion práce.

FOTOGRAFIE