HORNÍ JELENÍ 2001

 

   Stejně jak v roce minulém sešli jsme se v Horním Jelení na třech klubových akcích. V sobotu 15. 9. proběhla Speciální výstava klubu a Klubová barvářská soutěž. V neděli 16.9. pak klubové zkoušky norníků – foxteriérů.

Poděkování patří všem účastníkům za sportovní a myslivecké chování a zvláště pak majitelům všech čtyř firem, které svými sponzorskými dary umožnili odměnění Všech účastníků. Firma DELIKAN zastoupená paní Zdenou Cedidlovou, Správa Kolowratských lesů Rychnov nad Kněžnou pana Jana Egona Kolowrata Krakowského, MATRIX a.s. Třebešov v čele s generálním ředitelem ing. Liborem Burianem a PROTECO Praha jejímž vlastníkem je ing. Miroslava Fess. Tito všichni jsou vlastně na všech těchto akcích s námi.

Zapomenout nesmíme ani na členy MS Ostřetín v jejichž honitbě jsme hosty , a a kteří pro všechny účastníky vytváří pod vedením Jiřího a Josefa Schejbalových dokonalý servis. Spokojenost účastníků je toho dokladem.

Přes prvotní nejasnoti, které vznikly omylem při zveřejnění datumů v klubovém zpravodaji se nakonec klubových barvářských zkoušek zúčastnilo 9 vůdců. Sbor rozhodčích pod vedením pana Jaroslava Čiháka předvedené jedince ohodnotil takto:

 

  BARVÁŘSKÉ ZKOUŠKY

1.

Alca Steinbach Terry – FXH

Papež Bohuslav

I.c –100 b.

Klubový vítěz v práci na barvě CACT

2.

Gordon Tajfun - FXD

Jaroslav Adámek

I.c – 100 b

R-CACT

3.

Afra od Pramenů Brodce-FXD

Jiří Voborník

I.c – 93 b

 

4. 

Ada od Moravské Sázavy-FXH

Vladimír Pelíšek

II.c – 79 b

barva 3

5.

Cita z Dražovického háje-FXH

Pavel Bečka

II.c – 73 b

barva 2

6.

Vikomt od Rytíře Malovce-FXH

Pavel Trnka

II.c- 69 b

barva 2

7. 

Egor ze Šilfova dolu-FXH

Oldřich Poledno

II.c - 64 b

následování 2

8.

Idea Tajfun - FXD

Eduard Galia

III.c – 70 b.

barva 1

9.

Bea Tuskulum

ing. Hutěčka

odvolán pro indispozici

   

Za zvuku loveckých fanfár provedl vrchní rozhodčí zhodnocení zkoušek a byli rozdány ceny. 

Večer pak při hudbě a dobrém jídle z bohatě zásobeného krmelce MS Ostřetín většina účastníku poseděla a hodnotila uplynulý den.

V neděli po neradostném vstávání „Ach ta rána……..“ došlo k zahájení klubových zkoušek norníků – foxteriérů.
 

Zkoušek se oproti minulým rokům zúčastnilo pouze 14 vůdců s těmito výsledky:

 

ZKOUŠKY NORNÍKŮ

1.

Idea Tajfun – FXD - fena

Eduard GaliOstrov nad Ohří

2.

Ofrde la Valle du Perou – FXD – fena

Iveta Nováková, Malovice

3.

Anna z Hradilovy skály – FXD – fena

David Mareš, Česká Třebová

4.

Jenifer Tajfun – FXD – fena

Jaroslav Adámek, K. Vary

5. 

Kirby Tajfun – FXD – fena

Dalibor Smékal, Uničov

6.

Rosa Sasquehanna – FXD – fena

Jiří Folk, Nýřany

7.

Gordon Tajfun – FXD – pes

Jaroslav Adámek – K. Vary

8.

Erna z Lipavy – FXD – fena

Oldřich Ryšavý, Nové Město

9.

Denjo v.d. Bismarckquelle – FXD – pes

Gössl Petr, Stříbrná

10

Bella z Borotínských lesů – FXH – fena

ing. Brož Antonín, Borotín

11

Besy z Borotínských lesů – FXH – fena

Ptáček Vladimír, Č. Záhoří

12

Vikomt od Rytíře Malovce – FXH – pes

Trnka Pavel, Dolní Bukovsko

13

Bára Šakvic – FXH – fena

Jiří Sova – Kunovice

14

Riga od Rytíře Malovce – FXH- fena

Nováková Iveta, Malovice - 

      

 
 FOTOSERIÁL Z HORNÍHO JELENÍ 2001 / PHOTO GALLERRY
autorem fotografií je p. Jaroslav Adamec
 

Barvářské zkoušky - nástup účastníků

Barvářské zkoušky - vyhlášení výsledků

Zkoušky norníků