SPECIÁLNÍ VÝSTAVA - HORNÍ JELENÍ 21.9.2002
Komentář rozhodčího, presidenta Fox Terrier Clubu z Velké Británie, 
pana Petera Winfielda

Život je plný překvapení a nejkrásnější bývají nejméně očekávaná. Jedním z takových byla moje návštěva v České republice, kdy jsem posuzoval Speciální výstavu pořádanou KCHF v Horním Jelení. Po padesáti letech strávených mezi chovateli a chovatelskými kluby jak ve Velké Británii, tak v zámoří, má člověk dojem, že ho už nic nemůže překvapit. Znovu jsem se měl přesvědčit, že je to mylný dojem. I když jsem věděl, že ve Vaší zemi má chov foxteriérů dlouholetou tradici, za jedno z největších a nejlépe střežených tajemství psího světa považuji to, že jsem u Vás nalezl klub s tradicí trvající od roku 1928 a s tak velkou členskou základnou.
Viděl jsem řadu výstav v mnoha částech světa, počínaje těmi mezinárodními až po malé, konané v komorním prostředí, které podporuje nadšení vystavovatelů. Ale Vaše výstava byla jiná, měla jinou atmosféru. Nelze zapomenout na vystavovatele vzorně vyrovnané v řadě během slavnostního zahájení. Navíc v prostředí, kam foxteriér přirozeně patří. Tím jen lépe demonstrovali účel, pro který kdysi toto plemeno vzniklo. Vrátil jsem se v myšlenkách o mnoho let nazpět a uvědomil si, že pokud je foxteriérovi něco vlastní, pak je to práce a že pro něj, stejně jako pro ostatní teriéry neexistuje jiná cesta.
Kvalita jedinců předváděných v Horním Jelení byla všeobecně vysoká a hlavní vítězové by mohli s úspěchem soutěžit všude ve světě. Osobně bych v některých případech zlepšil trimování a předvádění a myslím si, že pokud budete chtít předvádět své psy v mezinárodní konkurenci, více pozornosti byste měli věnovat jejich výstavní kondici. To v praxi například znamená, že někteří jedinci by potřebovali „blahobytnější” kondici a kvalitnější srst. Jsem si ale vědom, že splnit právě tento požadavek je někdy obtížné právě u zvířat, která tráví většinu svého života v pracovním nasazení.
Všem bych chtěl poděkovat za laskavou péči a pohostinnost i za to, jak sportovně mnozí přijali výsledky mého posuzování. Společně s mou paní jsme od první chvíle cítili, že nejsme mezi cizinci, nýbrž mezi přáteli, které jsme prostě jenom doposud nepotkali. Pobyt s Vámi byl pro nás nezměrnou radostí, třebaže jsme nepřekonali jazykovou bariéru (Váš jazyk je prostě nemožné pochopit). Přejeme Vašemu klubu i všem jeho členům hodně štěstí a mnoho úspěchů v budoucnu.
Pokud budete někdy potřebovat někdy naši pomoc, či pomoc britského Klubu chovatelů foxteriérů, nezdráhejte se o ni požádat a pokud navštívíte některou z výstav konaných v Anglii, rádi o Vás uslyšíme a rádi Vás uvidíme.

Peter Winfield,
President of The Fox Terrier Club

FOX TERRIER FRIENDS OF THE CZECH FOX TERRIER CLUB HORNÍ JELENÍ
21/22 Sept., 2002
Life is full of surprises and often the nicest ones are the most unexpected. Our recent visit to the Czech Republic for the The Fox Terrier Club Show in Horní Jelení proved to be just that. After more than fifty years involvement with the breed and breed clubs, both here in the U.K. and overseas, one tends to think that one’s knowledge of such things is virtually complete. Wrong! Though I was aware over the years of individual breeders and exhibitors from your part of the Europe, to find a club, established as far back as 1928 and with such a large membership must rank as one of the best kept secrets in the dog world.
I have been to many shows in many parts of the world, ranging from huge international events to small shows held in tiny halls for a handful of enthusiasts. But your show was different and had a different atmosphere. The sight of all the dogs and handlers standing in a line that stretched into the distance along the forest edge for your President’s welcoming address was something special. To see Fox Terriers in natural surroundings, demonstrating the purpose for which the breed evolved, rolled back the years and brought to mind that ours is essentially a working terrier that is shown and not the other way around.
The quality in the showring was very good overall and the major winners can compete favourably anywhere. The trimming and presentation could be improved in some cases and I think that to compete internationally, attention should be given to ‘show condition’. This would mean that some of your dogs need to carry a little more weight and be presented in better coat, though I do appreciate that this is not easily achieved if the dog is regularly working.
I would like to thank everyone for being so kind and hospitable and accepting my decisions in such a sporting manner. Fances and I felt right from the start of our visit that we were not with strangers, but friends we just had not met before. We enjoyed it immensely – though your language is impossible – and wish the Czech Fox Terrier Club and all its members ‘Good Luck’ and much success in the future.
If we, or The Fox Terrier Club (U.K.) can be of service or help in any way, we would be pleased to hear from our Czech friends and should anyone visit any of the shows in England, do make contact with the members of our club. 

Peter Winfield,
President of The Fox Terrier Club