KOMENTÁŘ
australského rozhodčího k jeho posuzování foxteriérů na klubovce v Praze 6.10.2001
 

"Úvodem musím říct, že mi bylo velkým potěšením posoudit vaše psy. Bohužel počasí bylo jaké bylo, ale psi nakonec nevypadali, že by jim to nějak vadilo. Nemám teď v úmyslu popsat podrobně každého posouzeného psa, tak jak to váš výstavní systém vyžaduje. V Austrálii to je odlišné - zhodnotíme si každého psa v duchu pro sebe a poté zadáme pořadí. Tímto způsobem také posoudíme mnohem větší množství psů za jeden výstavní den, povolené maximum je 225 psů v jednom dni a často to tak i je. Pojďme ale nyní k tomu hlavnímu - psům:

Drsnosrstí:
Můj první dojem z drsných byl extrémně dobrý a tento názor mi vydržel po celou dobu posuzování. Hlavy byly opravdu vysokých kvalit a proporce - od krku přes záď až k výšce - také velmi dobré. Bylo zde hodně příkladů tzv. "kus psa za prutem", to je něco, co stále nevidíme dostatečně u všech teriérů, myslím celosvětově. Musím ale apelovat, že by bylo moudré zabývat se výškou. Velmi lehce se to může stát problémem a přestože někdy může rozhodčí přimhouřit oko, nemělo by se připustit, aby se tento problém v plemeni zabydlel. Mějte na paměti, že ačkoliv naši psi jsou výstavní psi, měli by mít stále předpoklady pro své původní poslání - jít pod zem za liškou. To by nás mělo nutit k omezování výšky, stejně jako váhy.

Musím vás pochválit za úpravu srsti. Když vezmu v úvahu jak náročná je příprava srsti drsných, jsem poctěn tím, že mi bylo předvedeno tolik správně upravených psů.

Hladkosrstí:
U hladkých jsem neshledal takovou jednotnost v typu jako u drsných, přesto jsem mezi nimi také našel extrémně dobré typy. Co mě znovu nadchlo byla kvalita hlav a proporce spojené s tím, čemu říkáme "kus psa za prutem".

Byl jsem velmi spokojen se svými vítězi a vítěz plemene byl velmi dobrého typu a projevu.

Rozhodnutí o nejlepšího foxteriéra bylo velmi těsné, oba psi byli vysoké kvality. Cena by lehce mohla jít každému z nich, ale nakonec jsem se rozhodl pro drsného.

Ještě jednou vám všem děkuji a přeji vám do budoucna hodně štěstí."

Derek Hyde