SPECIÁLNÍ VÝSTAVA FOXTERIÉRŮ - HORNÍ JELENÍ
5.9.2009
/výborný - excellent, velmi dobrý - very good, dobrý-good, velmi nadějný - very promising/

foto: Jaroslav Adamec, Soňa Sehnalíková, Ing. Iva Duspivová, Leona Vařechová


Foxteriér drsnosrstý -Fox terrier wire


Kruh č. 1

rozhodčí: Juha Palosaari

PSI-male

TŘÍDA MLADÝCH

BUKANÝR ZE ZLATÉ PŘILBY ČLP/FXD/34615 *1. 6. 2008

o: Travella Sporting Chance m: Desiree v. d. Schönen Bergen

ch+maj: Ing. Šobr Miloslav, V Hlinkách 338, 537 01 Chrudim IV

Dobrá velikost a proporce, dobrá hlava. Uši by mohly být výše nasazené. Velmi dobrý krk a vrchní linie, dobré nasazení prutu, dobré zauhlení pánevních končetin. Potřebuje přibrat na hmotnosti k dotvoření celkového dojmu. Při pohledu ze strany je pohyb v pořádku. Dobrá srst.

Výborná 1, CAJC, Nejlepší mladý plemene, Nejlepší mladý výstavy

ERAT STAR FRANKE ČLP/FXD/34440 *24. 3. 2008

o: Travella Sporting Chance m: Kiss Star Franke

ch: Polehňa František, Svobodova 22, 687 24 Uherský Ostroh

maj: Ing. Soukupová Zdena, Slunečná 14, 100 00 Praha 10

Vyšší ale stylový pes. Překrásná stavba těla, překrásná hlava. Uši by mohly být menší, ale jsou dobře nasazené. Dobrá vrchní linie těla a nasazení prutu. Výborná přední fronta a pánevní končetiny. Dobrá srst. Pohybuje se dobře při pohledu ze strany. Užší pohyb končetin. Mohl by mít veselejší projev při předvádění.

Výborná 2

URUS Z BENKOVSKÉHO KOPCE ČLP/FXD/34840 *23. 10. 2008

o: Merlin v. d. Schönen Bergen m: Feebee z Benkovského kopce

ch: Smékal Dalibor, 783 97 Paseka 101

maj: Koubíková Petra, 388 01 Masná 187, Blatná

Větší pes, dobrá hlava. Velmi dobře nasazené uši, měly by být lépe zalomeny. Překrásná vrchní linie a nasazení prutu. Překrásné široké postavení zadních končetin. Potřebuje dotovořit hrudník. Pohybuje se dobře. Dobrá kvalita srsti, ale měla by být pro výstavu lépe připravena. Dobrý typ psa.

Výborná 3

VILLI BOHEMIA DIPLOMAT ČLP/FXD/34649 *13. 6. 2008

o: Omar z Kuliaru m: Chyra Bohemia Diplomat

ch+maj: Horák Pavel, Strojnická 1495, 516 01 Rychnov n. Kněžnou

Pes s velmi dobrou velikostí. Výborná dlouhá hlava, těžší uši, dlouhý krk. Nasazení prutu by mohlo být vyšší. Dostatečně zauhlené pánevních končetin. Pes má předpoklady dobře se předvádět, když mu to je umožněno. Výborná kvalita srsti.

Výborná 4

DAR ZE ŠUTROVKY ČLP/FXD/34683 *4. 7. 2008

o: Ir z Viselců m: Jaquelin z Benkovského kopce

ch: Voborník Jiří, Zámeček 100, 533 21 Vysoké Chvojno

maj: Voborníkovi Jiří a Milena, Zámeček 100, 533 21 Vysoké Chvojno

Pes velmi dobré velikosti, velmi kompaktní. Hlava je dobrých proporcí, lebka by mohla být užší, dobré uši. Dobrá vrchní linie. Prut je stočený, ale dobře nasezný. Kulatý hrudník. Mohl by mít lepší zauhlení obou párů končetin. Pohybuje se dobře.

Výborná

VIGON Z LIPAVY ČLP/FXD/34717 *6. 8. 2008

o: Goffi z Kuliaru m: Erna z Lipavy

ch: Ryšavý Oldřich, Komenského 12, 549 01 Nové Město nad Metují

maj: Knobloch Petr, Na Rovinách 100, 270 54 Řevničov

Velmi dobrý pes. Hlava je dobře tvarovaná, lebka by mohla být užší. Uši by mohly být výše nasazené, dostatečný krk. Vrchní linie v pořádku. Potřebuje celkově přibrat. Dobře zauhlené pánevní končetiny, dobře se pohybuje. Srst by mohla být tvrdší a lépe zbarvená. S lepší úpravou srsti by celkový dojem psa byl lepší. Typ je výborný.

Výborná

ARAN ZE ŠIROKÉ NIVY ČLP/FXD/34410 *19. 3. 2008

o: Sany od Čevy m: Athéna Zdenard

ch: Kouřil Zdeněk, Nová Čtvrť II 684/25, 751 02 Troubky

maj: Rinková Iveta, Lelkova 30, 747 21 Kravaře

Docela velký pes, trochu na vyšších nohou. Lebka by mohla být elegantnější, velmi dobré uši. Velmi dobrá linie těla. Docela dobře zauhlená přední fronta. Mohl by být silnější v pánevních končetinách. Potřebuje se dotvořit v hrudníku. Ze strany vypadá pohyb v pořádku. Výborná srst.

Velmi dobrá

BLACK CHANCE ZE ZLATÉ PŘILBY ČLP/FXD/34614 *1. 6. 2008

o: Travella Sporting Chance m: Desiree v. d. Schönen Bergen

ch: Ing. Šobr Miloslav, V Hlinkách 338, 53701 Chrudim

maj: Čistý Josef, U Parku 10, 251 69 Velké Popovice

Pěkný typ, dobrá hlava, dobré uši, dostatečně dlouhý krk, dobré nasazení prutu. Dobré zaúhlení obou párů končetin, při pohledu ze strany se dobře pohybuje. Trochu kravský postoj pánevních končetin, volný v loktech. Srst není ve výstavní úpravě.

Velmi dobrá

Třída mladých

MEZITŘÍDA

EMERALD STAR FRANKE SPKP/3547 *24. 3. 2008

o: Travella Sporting Chance m: Kiss Star Franke

ch: Polehňa František, Svobodova 22, 687 24 Uherský Ostroh

maj: Polehňa František & Belotopocký Ladislav, Svobodova 22, 687 24 Uherský Ostroh

Stylový pes s převahou kvality. Pěkná hlava, překrásné uši. Pěkný krk a vrchní linie, silné pánevní končetiny. Při pohledu ze strany se pohybuje dobře. Přední fronta by mohla být více paralelní. Celkově působí velmi dobrým dojmem.

Výborná 1, CAC, Vítěz speciální výstavy

CABOUR ZE ZLATÉ PŘILBY ČLP/FXD/34646 *1. 6. 2008

o: Travella Sporting Chance m: Yasmin v. d. Schönen Bergen

ch+maj: Ing. Šobr Miloslav, V Hlinkách 338, 537 01 Chrudim IV

Pěkný pes s dobrými proporcemi. Dobře tvarovaná hlava, trošku těžší uši.

Plynulá vrchní linie, prut je dobře nasazeý, ale mohl by být sebevědoměji nesený. Dobré zaúhlení zadních končetin. Dobrá kvalita srsti, pěkná tělesná stavba. Výborný typ, ale mohl by mít více teriérského temperamentu.

Výborná 2

BROK OD ŠPAČKOVA MLÝNA ČLP/FXD/34378 *12. 3. 2008

o: Tom Star Franke m: Jenny Steinbach Terry

ch: Dřevo Marek, Sídliště Míru 505/III, 392 01 Soběslav

maj: Beneš Jan, Mírová 437, 385 01 Vimperk

Pes dobré velikosti. Dobrá dlouhá hlava, v lebeční části by mohl být elegantnější. Dobrá velikost uší, ale mohly by být výše nasazené. Dostatečný krk, dobré tělo. Mohl by být kratší v bedrech. Mohl by mít lepší zaúhlení obou párů končetin. Pohybuje se dobře. Dobrá kvalita srsti, ale mohl by mít více srsti na končetinách.

Velmi dobrá 3

DAERON STAR FRANKE ČLP/FXD/34214 *29. 5. 2007

o: Kipper Star Franke m: Olly Star Franke

ch: Polehňa František, Svobodova 22, 687 24 Uherský Ostroh

maj: Ing. Mouček Vladimír, Karlštejnská 217, 255 39 Lety

Pes s dobrými tělesnými proporcemi. Hlava by mohla být elegantnější, ale je dostatečně dlouhá. Dobrá vellikost uší, ale měly by být lépe klopené. Široké tělo. Vysoko nasazený, ale na hřbet stočený prut. Mohl by mít lepší zauhlení obou párů končetin. Naneštěstí je dnes v příliš dobré tělesné kondici. Při pohledu z boku dobrý pohyb.

Dobrá

ŠAGAN Z LANKAČE ČLP/FXD/34329 *4. 2. 2008

o: Ir z Viselců m: Iva z Lankače

ch: Köhler Antonín, Obrubce 18, 294 04 Dolní Bousov

m: Kos Roman, Malá Horka 15, 468 22 Železný Brod

Pes dobré velikosti. Příliš široký v lebeční části hlavy. Dobře nasazené uši, ale mohly by být lépe klopené. Příliš dlouhý tělesný rámec. Prut je rovný, ale mohl by být výše nasazený. Mohl by mít lepší zauhlení obou párů končetin. Dobrá kvalita srsti, dobře se pohybuje.

Dobrá

 
Mezitřída

TŘÍDA OTEVŘENÁ

BAJART V. ERLACH-SEE DZFB/07 4273 *7. 4. 2007

o: Quintus v. d. Bismarcquelle m: Salvina v. Erlach-See

ch: Sommer Irmtraud

maj: Sommer Irmtraud & Gleich Jaroslava, Achlamstrasse 15, 737 34 Esslingen, Německo

Elegantní pes výborné velikosti a tělesných proporcí, překrásná hlava a uši. Dobrý krk, výborný prut, výborné silné pánevní končetiny. Výborná srst, perfektní výstavní kondice. Přední a zadní končetiny vyvážené, mohl by být silnější při pohybu hrudních končetin. Pohybuje se dobře, stojí pevně na zemi.

Výborná 1, CAC, CC

ORLAN Z BENKOVSKÉHO KOPCE ČLP/FXD/33798 *3. 4. 2007

o: Merlin v. d. schönen Bergen m: Kirby Tajfun

ch: Smékal Dalibor, 783 97 Paseka 101

maj: Vaškuj Karel, 793 15 Lichnov 140

Superelegantní pes dobré velikosti a proporcí. Hlava je dobrý proporcí, plnější v lících. Uši by mohly být výše nasazené. Plynulá vrchní linie, dlouhý krk, vysoko nasazený prut, mnoho psa za prutem. Dobré zaúhlení končetin. Mohl by mít trochu víe substance. Kvalita srsti v pořádku. Pohybuje se paraleně s dobrým rozsahem pohybu.

Výborná 2, res. CAC

ZAR Z RATAJ ČLP/FXD/33859 *2. 5. 2007

o: Dukát od Rytíře Malovce m: Doly z Rataj

ch: Strolený Jaroslav, Zborovy 80, 340 34 Plánice

maj: Koubíková Petra, Masná 187, 388 01 Blatná

Trochu větší pes. Silná dlouhá hlava, mohl by mít lépe tvarované líce. Uši v pořádku. Dostatek krku, ale mohl by být lépe vsazený do plecí. Výborné zaúhlení hrudních končetin, klenutý v bedrech. Velmi dobrá kvalita srsti. Pohyb volný s dostatkem rozsahu. Měl by být lépe připravený na výstavu.

Velmi dobrá 3

Třída otevřená

TŘÍDA PRACOVNÍ

CH. TONÍK STAR FRANKE ČLP/FXD/33085/07 *8. 12. 2005

o: Kipper Star Franke m: Myster Star Franke

ch: Polehňa František, Svobodova 22, 687 24 Uherský Ostroh

maj: JUDr. Rousková Lidmila, 503 27 Lhota p. Libčany 165

Pes dobrých tělesných proporcí. Dlouhá hlava, uši by měly být lépe zalomené, ale jsou dobré velikosti a vysoko nasazené. Dobrá vrchní linie, dobrý krk, výborné nasazení prutu. Silné dobře osvalené zadní končetiny. Hrudník je široký, ale mohl by být hlubší. Při pohledu ze strany se pohybuje dobře. Překrásný v postoji.

Výborná 1, CAC, CC

SCHELBY Z BENKOVSKÉHO KOPCE ČLP/FXD/34475 *14. 4. 2008

o: Crispy Checkpoint m: Farba v. d. Bismarcquelle

ch: Smékal Dalibor, 783 97 Paseka 101

maj: Ing. Hulva Jan, Dalimilova 58, 716 00 Ostrava-Radvanice

Pěkný typ psa s velmi pěknou hlavou, dobré uši, dostatek krku. Přední i zadní končetiny jsou dobře zaúhlené, ale  mohly by být korektnější. Dobré tělo a silné kosti. Pohybuje se korektně. Dobrá barva a překrásná srst.

Výborná 2, res. CAC

ARY KÖRNIC ČLP/FXD/34366 *25. 2. 2008

o: Tom Star Franke m: Kirby z Benkovského kopce

ch+maj: Jakubec Zdeněk, Nádražní 5, 569 42 Chornice

Pes velmi dobré velikosti a proporcí. Dobrá hlava, trochu světlejší oči. Dostatek krku, strmější přední fronta, dobře nasazený prut. Dobré pánevní končetiny, dobře se pohybuje vzadu. Strnulý pohyb přední fronty. Srst je stříhaná, ale stále je patrná odpovídající kvalita především na nohou.

Velmi dobrá 3

Třída pracovní

TŘÍDA VÍTĚZŮ

ALBUS ELATERRA ČLP/FXD/334289 *13. 12. 2007

o: Black Star Franke m: Ike Star Franke

ch+mj: Hamplová Eliška, Ke Splavu 201, 500 09 Hradec Králové

Vyvážený pes s dobrou velikostí a proporcemi. Dobrá hlava, uši by měly být menší a výše nasazené. Dobrý krk, dobrá vrchní linie a nasazení prutu. Korektní zaúhlení hrudních i pánevních končetin. Široký postoj vzadu, dobře osvalené končetiny. Při pohledu ze strany se pohybuje dobře, užší chod. Pěkně se předvádí.

Výborná 1, CAC, CC

TŘÍDA VETERÁNŮ

ICH. GOLD STAR FRANKE ČLP/FXD/30008/01 *21. 4. 2000

o: Blackdale Super Pride m: Mirian Franke

ch: Polehňa František, Svobodova 22, 687 24 Uherský Ostroh

maj: JUDr. Rousková Lidmila, 503 27 Lhota p. Libčany 165

Devítiletý pes s excelentními proporcemi těla. Dobře tvarovaná hlava, dobré uši. Dobrý krk a vrchní linie. Mohl by mít více zaúhlené oba páry končetin. Dobře se pohybuje, ale je příliš úzký vzadu. Kvalita srsti v pořádku.

Výborná 1, Nejlepší veterán výstavy

FENY-female  

TŘÍDA MLADÝCH

GEORGIE STAR FRANKE ČLP/FXD/34680 *30. 6. 2008

o: Travella Sporting Chance m: Irga Abdank

ch: Polehňa František, Svobodova 22, 687 24 Uherský Ostroh

m: RNDr. Vařechová Leona, Chrudimská 884, 530 02 Pardubice

Kvalitní fena s pěknou siluetou a překrásnou hlavou. Uši v pořádku. Výborné nasazení krku, dobrá krční a hřbetní linie. Výborná přední fronta a pánevní končetiny. Při pohledu z boku velmi dobrý pohyb. Fena je ve velmi dobré výstavní úpravě.

Výborná 1, CAJC

CATTY CONCORD FROM ZLIV ČLP/FXD/34744 *20. 8. 2008

o: Bon Curly Hooligan m: Etel ze Stříbrné

ch: Kalina Vratislav, Vesce 24, 375 01 Týn nad Vltavou

maj: Placatková Klára, tř. 5. května 187, 373 72 Lišov

Dobrá velikost a proporce, celkově dobře vyvážená fena. Hlava by mohla být delší a lépe utvářená. Uši by měly být výše posazené. Dobrý krk, dobrý prut. Oba páry končetin jsou při pohybu vyvážené. Zaúhlení by mělo být lepší. Pohybuje se dobře, když chce. Výborná kvalita srsti, fena by mohla mít více srsti na nohou. Celkově působí dobrým dojmem.

Výborná 2

BERRY ZE ZLATÉ PŘILBY ČLP/FXD/34618 *1. 6. 2008

o: Travella Sporting Chance m: Desiree v. d. Schönen Bergen

ch: Ing. Šobr Miloslav, V Hlinkách 338, 537 01 Chrudim IV

maj: Čistý Josef, U Parku 10, 251 69 Velké Popovice

Fena s dlouhou krásnou hlavou. Uši jsou v pořádku. Dobrý krk a vrchní linie, dobré tělo. Mohla by mít více srsti na těle. Pohybuje se dobře, trošku úzká v předních končetinách. V postoji působí dobrým dojmem.

Výborná 3

BETTI ZE ZLATÉ PŘILBY ČLP/FXD/34616 *1. 6. 2008

o: Travella Sporting Chance m: Desiree v. d. Schönen Bergen

ch+maj: Ing. Šobr Miloslav, V Hlinkách 338, 537 01 Chrudim IV

Feminní hlava, dobře postavené, ale lehké uši. Dobrý krk, trochu strmá úhlení předních končetin, dobré zauhlení pánevních končetin. Pohyb vzadu v pořádku, přední končetiny by potřebovaly lepší akci. Předvedena v krátké úpravě srsti. Hezký zevnějšek.

Výborná 4

AIDA Z BOŠILECKÉ BAŠTY ČLP/FXD/34496 *24. 4. 2008

o: Kendy Bohemia Diplomat m: Ella od Žluté skály

ch: Ing. Krátký Martin, Mrázkova 119/lll, 392 01 Soběslav

maj: Sekera Václav, Mnetěš 197, 413 01 Roudnice n. Labem

Dobrá délka hlavy, měla by být silnější v čelistech. Uši by měly být výše nasazené. Mohla by mít delší krk. Nasazení prutu v pořádku. Mohlo by být lepší zauhlení obou párů končetin. Pohybuje se docela dobře. Srst je v pořádku. Fena by mohla být více otevřená v povaze.

Velmi dobrá

BÁRA OD ŠPAČKOVA MLÝNA ČLP/FXD/34379 *12. 3. 2008

o: Tom Star Franke m: Jenny Steinbach Terry

ch: Dřevo Marek, Sídliště Míru 505/III, 392 01 Soběslav

maj: Rosecká Ivana, 1. máje 10, 591 01 Žďár n. Sázavou

Fena s dobrou hlavou, uši by měly být větší. Silné tělo, fena je trošku při těle. Krk by měl být delší, krátce kupírovaný prut by měla mít výše nasazený. Mohla by mít lepší zaúhlení končetin a lepší rozsah pohybu. Srst není v dobré úpravě, na těle je ponecháno příliš mnoho srsti.

Velmi dobrá

BELLA ZE ZLATÉ PŘILBY ČLP/FXD/34617 *1. 6. 2008

o: Travella Sporting Chance m: Desiree v. d. Schönen Bergen

ch+maj: Ing. Šobr Miloslav, V Hlinkách 338, 537 01 Chrudim IV

Fena s pěknou feminní hlavou, příliš velké uši. Dobře vyvinuté tělo s Dostatkem krku, strmá v ramenou. Pánevní končetiny v pořádku. Srst není pro dnešní výstavu dostatečně dorostlá. Fena by měla mít více seběvědomí. Při pohledu z boku pohyb v pořádku.

Velmi dobrá

 
  Třída mladých

MEZITŘÍDA

FAY BLACK STAR FRANKE ČLP/FXD/34587;  *4. 6. 2008

o: Travella Sporting Chance m: Kora Star Franke

ch: Polehňa František, Svobodova 22, 687 24 Uherský Ostroh

maj: RNDr. Vařechová Leona, Chrudimská 884, 530 02 Pardubice

Fena s výbornou substancí. Překrásně tvarovaná hlava, výborné uši. Výborná linie těla, pevná záda, správné nasazení prutu. Silné široce postavené dobře zaúhlené pánevní končetiny. Pohybuje se plynule s velkou dávkou sebevědomí. Výborná srst.

Výborná 1, CAC, CC

FAWI STAR FRANKE ČLP/FXD/34588 *4. 6. 2008

o: Travella Sporting Chance m: Kora Star Franke

ch: Polehňa František, Svobodova 22, 687 24 Uherský Ostroh

maj: MUDr. Zdařil Lubomír, U Kaple 109, 373 24 Římov

Fena výborného typu a velikosti, dobře sestavené tělo. Pěkná samičí hlava, dobré uši. Výborné tělo, překrásná plynulá vrchní linie, dobře nasazený prut. Krásně se pohybuje, vzadu zeširoka, dobře vypadá i při pohledu ze strany. Výborná srst.

Výborná 2, res. CAC

THÁLIE Z BENKOVSKÉHO KOPCE ČLP/FXD/34513 *3. 5. 2008

o: Jerry z Benkovského kopce

m: Kirby Tajfun

ch: Smékal Dalibor, 783 97 Paseka 101

maj: Smékal Dalibor & Smékalová Marcela, 783 97 Paseka 101

Fena dobré velikosti s dobrým zevnějškem. Hlava s dobrými proporcemi, mohla by být méně plná v lících, uši by měly být výše nasazené. Krásný krk, hluboký hrudník, strmější přední fronta, dobré zaúhlení končetin. Výborná kvalita srsti. Vzadu se pohybuje široce, chybí jí lepší záběr dopředu. Celkově vypadá dobře.

Výborná 3

CELESTE ZE ZLATÉ PŘILBY ČLP/FXD/34647 *1. 6. 2008

o: Travella Sporting Chance m: Yasmin v. d. Schönen Bergen

ch+maj: Ing. Šobr Miloslav, V Hlinkách 338, 537 01 Chrudim IV

Překrásná hlava, trochu těžší uši. Dobré tělo, dobrá vrchní linie, výborné zaúhlení pánevních končetin, nasazení prutu v pořádku. Pohybuje se s dostatečným rozsahem, pohyb by mohl být více paralelní. Dobrá srst. Měla by být sebevědomější.

Výborná 4

Mezitřída

TŘÍDA OTEVŘENÁ

FAIRY STAR FRANKE ČLP/FXD/34586 *4. 6. 2008

o: Travella Sporting Chance m: Kora Star Franke

ch: Polehňa František, Svobodova 22, 687 24 herský Ostroh

m: Polehňa František & Sabák František, Svobodova 22, 687 24 Uherský Ostroh

Pěkná fena s výborným výrazem. Výborná samičí hlava, dobře nasazené nepatrně lehčí uši. Silné a kompaktní tělo, dobrý krk, dobré nasazení prutu. Dobře vyvážená vpředu i vzadu. Zabírá hodně prostoru při postoji. Sama se předvádí. Výborná výstavní kondice, fena projevuje výbornou povahu.

Výborná 1, CAC, CC

BYSTROUŠKA WERNETA ČLP/FXD/34265 *15. 11. 2007

o: Jerry z Benkovského kopce m: Detva od Rytíře Malovce

ch+maj: Ing. Wertheimová Marie, Mikuláše z Husi 21, 370 04 České Budějovice

Elegantní fena. Dlouhá hlava, trochu lehčí uši, oči by mohly být menší. Krátce stavěné tělo, dostatek krku, docela strmá přední fronta. Dobré nasazení prutu a zaúhlení končetin. Více substance by dokreslilo celkový dobrý dojem. Výborná kvalita srsti a výborná hnědá barva. Pohybuje se dobře, ale pohyb by měl být širší. Při postoji působí výborným dojmem.

Výborná 2, res. CAC

PEEWEE Z BENKOVSKÉHO KOPCE ČLP/FXD/33885 *14. 5. 2007

o: Merlin v. d. Schönen Bergen m: Feebee z Benkovského kopce

ch: Smékal Dalibor, 783 97 Paseka 101

maj: Smékal Dalibor & Smékalová Marcela, 783 97 Paseka 101

Fena výborné velikosti a krátkého rámce. Hlava by měla být lépe utvářená, uši jsou trochu větší a těžší. Dobrý krk, výborné postavení prutu. Při pohybu pánevními končetinami trochu drobí krok. Otevřené zauhlení zadních končetin. Dobrá kvalita srsti. V postoji se výborně prezentuje.

Výborná 3

ZORIKA CZECH TARVAN ČLP/FXD/34429 *21. 3. 2008

o: Uzzu Star Franke m: Una Czech Tarvan

ch+maj: Idzikovská Ilona, Na Vyhlídce 627, 742 83 Klimkovice

Fena s dobrou hlavou, uši dobré velikosti, ale nepatrně lehčí. Dobrý tvar těla, dobrý krk a vrchní linie, dobře postavený prut. Mohla by mít větší záběr hrudních končetin, správný pohyb vzadu. Celkově působí dobrým dojmem, ale potřebovala by vyrovnanější povahu.

Výborná 4

AXA CHOV PAULI ČLP/FXD/34005 *27. 6. 2007

o: Avus Star Franke m: Karmen Star Franke

ch: Paulík Juraj, Straky 224, 289 25 Nymburk

maj: Gut Vilém, Kámen 84, 407 13 Ludvíkovice

Velmi dobrá hlava, dobrá velikost uší. Dobré tělo, dostatek krku, dobře nasazený prut. Koretktní přední fronta a zadní končetiny. Pohybuje se dobře. Srst měkčí, příliš dobrá výživná kondice.

Výborná

 

ZAIRA STAR FRANKE ČLP/FXD/33833 *16. 3. 2007

o: Effe West-Fox m: Kiss Star Franke

ch: Polehňa František, Svobodova 22, 687 24 Uherský Ostroh

maj: MVDr. Sobotka Jindřich, Liliová 3, 746 01 Opava

Fena s dlouhou hlavou, dobré uši. Mohla by mít delší krk. Vrchní linii ruší strmé zauhlení v ramenou. Prut by mohl být nasezený výše. Trochu kulatý hrudník. Měla by mít více srsti. Docela hezká při postoji.

Výborná

CONNY ZE ŠUTROVKY ČLP/FXD/34094 *4. 8. 2007

o: Ir z Viselců m: Jaquelin z Benkovského kopce

ch: Voborník Jiří, Zámeček 100, 533 21 Vysoké Chvojno

maj: Koudelová Aneta, Cihlářská 3/291, 674 01 Třebíč

Velká fena v příliš dobré výživné kondici. Velmi dlouhá hlava, dobře nasazené větší uši. Dobrý dlouhý krk, dobré nasazení prutu. Minimálně zauhlená vepředu i vzadu, přesto má v pohybu při pohledu ze strany dobrý záběr. Srst je řidší, fena potřebuje být chvíli na dietě.

Velmi dobrá

LOLITA Z BENKOVSKÉHO KOPCE ČLP/FXD/33150/09 *31. 1. 2006

o: Bodie z Benkovského kopce m: Farba v. d. Bismarcquelle

ch: Smékal Dalibor, 783 97 Paseka 101,

maj: Schneeweiss Martin, Palackého 26, 571 01 Moravská Třebová

Větší fena s dlouhou hlavou, uši by měly být výše nasazené. Krk a vrchní linie by mohla mít elegantnější, dobře nasazený prut. Strmá přední fronta ovlivňuje pohyb hrudních končetin. Docela dobré zaúhlení zadních končetin. Tvrdá srst, příliš dobrá výživná kondice. Fena by měla mít více odavahy při předvádění.

Velmi dobrá

QALITA Z BENKOVSKÉHO KOPCE ČLP/FXD/33935 *23. 5. 2007

o: Merlin v. d. Schönen Bergen m: Bea Star Franke

ch: Smékal Dalibor, 783 97 Paseka 101

maj: Slováčková Kristýna, Nové Losiny 95, 788 23 Jindřichov

Fena s pěkným vzezřením. Hlava by měla být lépe utvářena, větší uši jsou vysoko postavené. Překrásná vrchní linie a krk, prut je příliš stočený na hřbet.  Korektní pánevní končetiny. Při pohledu ze strany se pohybuje dobře, potřebuje více teriérského temperamentu. Srst je dobré kvality, ale měla by být lépe připravená na výstavu. Fena je dobrých kvalit, ale potřebuje lepší úpravu srsti a předvedení.

Velmi dobrá

TŘÍDA PRACOVNÍ

CH. WERA STAR FRANKE ČLP/FXD/33545 *1. 8. 2006

o: Kipper Star Franke m: Myster Star Franke

ch: Polehňa František, Svobodova 22, 687 24 Uherský Ostroh

maj: Ing. Duspivová Iva, Šafaříkova 835, 391 01 Sezimovo Ústí

Překrásná fena s dlouhou hlavou a perfektníma ušima. Překrásný krk a vrchní linie i nasazení prutu. Hodně psa za prutem. Pohybuje se korektně, ale pohyb by měl být širší. Výborná kvalita srsti a výborná prezentace.

Výborná 1, CAC, CC, Vítěz speciální výstavy, BOB

XSARA ZE STŘÍBRNÉ ČLP/FXD/30934/04 *22. 1. 2002

o: Denjo v. d. Bismarcquelle m: Centa ze Stříbrné

ch: Gössl Petr, 357 21 Stříbrná 407

maj: Koubíková Petra, Masná 187, 388 01 Blatná

Krátce stavěná fena. Dobře tvarovaná hlava, velmi dobré uši. Dobrý krk, měkkčí hřbet, dobře nasazený prut. Mohla by mít lepší zaúhlení obou párů končetin. Silné tělo, pohyb je korektní. Výborný typ, výborný představitel plemene. Dnes však vůbec není ve výstavní kondici, což není chyba psa.

Výborná 2, res. CAC

JESSIKA OD ŽLUTÉ SKÁLY ČLP/FXD/33991 *22. 6. 2007

o: Effe West-Fox m: Aysha ze Stříbrné

ch: Peš Václav, Dlouhá 964, 330 23 Nýřany

maj: Koubíková Petra, Masná 187, 388 01 Blatná

Fena dobré velikosti. Silná hlava, uši by měly být lépe zalomené, ale jsou dobře nesené. Silné tělo, dostatek krku, trochu měkkčí záda. Otevřené zaúhlení hrudních i pánevních končetin. Krátké trimování zhoršuje celkový dojem. Vzadu je pohyb široký, měl by být s větším záběrem. Dobrý rozsah pohybu hrudních končetin, mohl by být pevnější na zemi. Celkově působí dobrým dojmem.

Výborná 3

SALLY Z BENKOVSKÉHO KOPCE ČLP/FXD/33477 *14. 4. 2008

o: Crispy Checkpoint m: Farba v. d. Bismarcquelle

ch: Smékal Dalibor, 783 97 Paseka 101

maj: Vaškuj Karel, 793 15 Lichnov 140

Fena s pěknými proporcemi. Dobrá hlava, uši by měly být výše nasazené. Dobrý krk a vrchní linie, nasazení prutu v pořádku. Mohla by mít více substance a kostí. Mohla by se pohybovat lehčeji, měla by projevovat více odvahy. Stylová fena, která působí velmi dobrým dojmem v postoji.

Výborná 4

Třída pracovní

TŘÍDA VÍTĚZŮ

XUXU STAR FRANKE ČLP/FXD/33627 *27. 11. 2006

o: Black Star Franke m: Kora Star Franke

ch+maj: Polehňa František, Svobodova 22, 687 24 Uherský Ostroh

Fena výborné velikosti a tělesných proporcí. Dobrá hlava, trochu těžší uši. Silné krátké tělo, překrásný krk a vrchní line. Zaúhlení hrudních a pánevních končetin vyvážené, široký postoj. Pohybuje se dobře s výborným záběrem. Při pohybu by měla být širší v zadních končetinách. Výborná výstavní kondice.

Výborná 1, CAC, CC

 

TŘÍDA MIMO KONKURENCI

IKE STAR FRANKE ČLP/FXD/31988 *29. 9. 2003

o: Santo Star Franke m: Marol Franke

ch: Polehňa František, Svobodova 22, 687 24 Uherský Ostroh

maj: Hamplová Eliška, Ke Splavu 201, 500 09 Hradec Králové

Fena výborných proporcí. Lícní kosti by měly být lépe tvarované, jinak výborná hlava, uši by měly být výše nasazené. Dobré tělo a osvalení , překrásný krk, vrchní linie i nasazení prutu. V pohledu ze strany se pohybuje korektně s dostatečnou dávkou odvahy. Dobrá kvalita srsti.

 


o Vítěze Speciální výstavy


o BOB

BOB FXD - Wera Star Franke