Národní výstava psů
National dog show - CAC
19. - 20. 7. 2008 - Mladá Boleslav
/výborný - excellent, velmi dobrý - very good, dobrý-good, velmi nadějný - very promising/

rozhodčí-judge: František Švéda- CZ
foto: S. Sehnalíková


Foxteriér drsnosrstý -Fox terrier wire


PSI-Male
třída mladých
Jack Sparrow od
Žluté skály člp/fxd/33988 *22.6.2007 maj: Peš VáclavTypický představitel plemene s dlouhou úzkou hlavou, výborné nasazení a nesení ucha, úzká hlava, výborný, úzký krk, výrazný hrudní, úzká fronta, pěkně postavení zad. končetin, dobře nasazený a nesený prut, plnochrupý, tmavé oko, výška 40 cm


výborný 1, CAJC, BOB, 3.
místo BIG, Nejlepší mladý pes

Třída pracovní:
Antony Chattboy
člp/fxd/31488 *27.1.2003 maj: Fialová Ivana
ška 40 cm, plnochrupý, velmi pěkný foxteriér drsnosrstý, pěkná hlava, výborný krk, správná fronta, výrazný hrudník, dobré úhlení zadních končetin, dobře nasazený a nesený prut, oko tmavé
 

výborný 1, CAC

třída šampionů
ELIAS' T BEUKE JAGERKEN
člp/fxd/33365/07 *12.10.2005 maj: Nováková Simona
Velmi p
ěkný pes kvadratické stavby těla, výborná hlava, správně nasazené a nesené ucho, přiměřený hrudník, výborná záď, dobře nasazený prut, tmavé oko
 

výborný 1, CAC, Národní vítěz

FENY- FEMALE
třída mladých
Akki ze Zlaté p
řilby člp/fxd/34089 *1.8.2007 maj: Šobr Miloslav
Velmi pěkn
á jemná fenka, výborné hlavy, těšší ucho, výborná fronta, správného hrudníku, dobře nasazený a nesený prut, vělmi pěkný široký postoj zadních končetin, tmavé oko, horší úprava srsti.
 

výborná 1, CAJC

Mezitřída:
Pepsi od Rytí
ře Malovce člp/fxd/33789 *16.3.2007 maj: Nováková Simona
Velmi p
ěkná fena, pěkné hlavy, dobrého ucha, dobrý předek, správné úhlení zadních končetin, vysoko nasazený a výborně nesený prut, pěkného pohybu.

výborný 1, CAC, Národní vítěz

Foxteriér hladkosrstý -Fox terrier smooth


PSI-MALE
dorost
MAXIM Z ROZKVETLÉ DOLINY / ČLP/FXH/34272, *15.11.2007
člp/fxh/34272 *15.11.2007 maj: Picurová Kamila
Plnochrupý maldý pes, spl
ňující podmínky na jeho růst v souvislosti s věkem
 

nadějný 1

Třída mladých:
Gryzli od Tít
ěže člp/fxh/34232 *30.9.2007 maj: Martoni Jan
38,5 cm vysok
ý pes, výborné hlavy, správně nasazené i nesené ucho, správná fronta, dobrý hrudník, výborné  úhlení zadních končetin, oko tmavé

výborný  1, CAJC, BOB

UREX STEINBACH TERRY /ČLP/FXH/34048, *5.7.2007 člp/fxh/34048 *5.7.2007 maj: Hemr Luboš
Plnochrup
ý, skus nůžkový, tmavé oko, výborná hlava, 41,5 cm vysoký, dobré fronty, výrazný hrudník, správné úhlení zadních končetin, výborně nasazený a nesený prut, vyborné povahy   
 

výborný 2

BRIT Z JIZERSKÝCH LUK /ČLP/FXH/33854, *5.5.2007
40 cm vysoký plnochrupý pes, skus n
ůžkový, tmavé oko, tmavý čenich, dobrá přední fornta, výrazný hrudník, delšího těla, dobré zaúhlení zadních končetn s níže nasazeným prutem

velmi dobrý 3

mezitřída
Unar Tuskulum
člp/fxh/33664 *14.12.2006 maj: Kazda Milan
Plnochrup
ý pes, tmavé oko, dobře nasazené ucho, dobré hlavy, dobrá přední linie, odpovídající hrudník, strmější postaení zadních končetin, delšího těla, dobře nasazený na hřbet nesený prut

Velmi dobrá 1

třída otevřená
Romano od Hrubého lesa
člp/fxh/33747 *21.2.2007 maj: Pospíchal Martin
Plnochrupý pes, tmavé oko, výborné dlouhé, úzké hlavy, správné st
řední linie, velmi pěkného výrazného hrudníku, správné zadní běhy včetně postavení, výboně nasazený i nesený prut

výborný 1, CAC, Národní vítěz

třída pracovní
QWERR STEINBACH TERRY
člp/fxh/33044 *28.9.2005 maj: Hemr Luboš
Pěkn
ý pes s širší a kratší hlavou, širší fronty, výborný hrudník, správné postavení zadních končetin, výborné nasazení a nesení prutu.
 

výborný 1, CAC

 
FENY-female
třída mladých
Qualla od Rytí
ře Malovce člp/fxh/33953 *17.5.2007 maj: Pospíchal Martin
Tmavé oko i nos, výborn
ě nasazené, jistě nesené ucho, správná fronta, výborný hrudník, výborné úhlení zadních končetin, stejně tak i nasazení a nesení prutu           
 

výborná 1, CAJC

Omedie Oryana Kelečský Poklad člp/fxh/34229 *1.10.2007 maj: Turečková Kateřina
Skus nůžkov
ý, plnochrupá, tmavé oko, výborně nasazené a nesené ucho, správného krku, dobrá fronta, výrazný hrudník, dobré úhlení beder. končetin, dobře nasazený i nesený prut
 

Výborná 2

Fina od Jordánky člp/fxh/33820 *4.4.2007 maj: Pilařová Hana
Plnochrupá, tmavé oko, skus n
ůžkový, dobré hlavy, dobře nasazenými otevřeně nesenými slechy, správné fronty, dobrého hrudníku, strmě postavené zdaní končetiny, nížeji nasazený prut, 37 cm výška
 

Výborná 3

Mezitřída:
Belfox Griote
člp/fxh/34171 *31.1.2007 maj: Nováková Iveta
Výborná hlava, dob
ře nazasené i nesené ucho, hůře ho ukazuje, správné fronty, výrazného hrudníku, výborný a výrazný kohoutek, výborné úhlení zadních končetin, dobře nasazený a nesený prut, správný pohyb
 

výborná 1, CAC

třída otevřená
MORENA OD RYTÍŘE MALOVCE / ČLP/FXH733582, *5.10.2006
Skus n
ůžkový, plnochrupá, tmavé oko i nos, úzká dlouhá hlava, dobrá fronta, výrazný hrudník i kohoutek, výborné zaúhlení pánevních končetin, dobře nasazený i nesený prut

výborná 1,CAC

Melisa od Hrubého lesa člp/fxh/32925 *9.7.2005 maj: Bohunová Pavlína
Fena správné hlavy, ucha i krku, výborná fronta, dobrý hrudník, strm
ější postavení zadních končetin, dobře nasazený prut v pohybu horší chod pánevních končetin
 

výborná 2, R-CAC

třída pracovní
Ramila od Hrubého lesa
člp/fxh/33750 *21.2.2007 maj: Civochová Miriam
Tmavé oko i nos, dob
ře nasazené i nesené ucho, správná fornta, výrazný kohoutek i hrudník, dobrého postavení zadních končetin i prutu
 

výborná 1, CAC

Třída vítězů:
Belfox Eve člp/fxh/33488 *11.10.205 maj: Nov
áková Iveta
Výborn
ě stavěná fena s krásnou hlavou i uchem, výborný krk, dobrá fronta, výrazný kohoutek i hrudník, výborné zaúhlení pánevních končetin, taktéž dobře nasazený, korektně nesený prut

výborná 1, CAC, Národní vítěz

Kamelie Kirie Kelečský poklad člp/fxh/33636 *22.11.2006 maj: Sehnalíková Soňa
Fena velmi pěkn
ého exteriéru s výbornou hlavou, správně nesené korektní ucho, výborný krk dobře vsazen do plecí, správný hrudník, výborné úhlení zadních končetin, výborný prut co do nasazení i nesení, hůře se předvádí.

Výborná 2, res. CAC