Klubová výstava teriérov
Terrier club show SK - CAC
30. 3. 2008 - Bratislava
/výborný - excellent, velmi dobrý - very good, dobrý-good, velmi nadějný - very promising/

rozhodčí-judge: Bučko Stanislav (SK)
výsledky: S. Sehnalíková foto: H. Kodýmová, Peter Rosenberg


Foxteriér hladkosrstý -Fox terrier smooth


PSI-Male
Tr. mladých – Jugendklasse                                                                    Psi – Rude
ZEUS DELAWARE–ČLP 34211–15.11.2006                                           V1,VTM,DV,BOB
Ch: Radu Geana                       Maj: Soňa Sehnalíková
Tr. stredná – Mittelklasse
CITO ŠTRASER–SPKP 2505–11.08.2006                                             V
Ch: Stanislav Oujezdský           Maj:Dušan Brejžek
Tr. otvorená  Offene Klasse
AINAR LEMART–SPKP 2513–26.10.2006                                             V1,CC
Ch: + Maj: Marián Štefek
OHIAO OD HRUBÉHO LESA–SPKP 2503–16.03.2006               V2
Ch: Pospíchal Martin                 Maj: Kristína Pavlovičová
Tr. pracovná – Gebrauchsklasse
EGON HURIKÁN SLOVAKIA–SPKP 2497–10.07.2006               VD
Ch: Füry Ján                            Maj: Peter Vician
 
Tr. mladých – Jugendklasse                                                                    Suky – Hündin
ABBA SEMPER VIREO-SPKP 2535 –27.03.2007                                  VD
Ch: Oto Lévay                Maj: Oto Lévay
DESTRA LEMART–SPKP 2522–13.01.2007                                          V1,VTM
Ch: + Maj: Marián Štefek
NELLY OD RYTÍŘE MALOVCE–SPKP 2533–02.01.2004                       V2
Ch: Nováková Iveta         Maj:Iveta Pavlovičová
Tr. pracovná – Gebrauchsklasse
GENESISS GAUDEA KELEČSKY POKLAD–ČLP 32988 26.07.2005      V1,CC
Ch: + Maj: Soňa Sehnalíková 
 Tr. šampiónov – Championklasse
CH GEMINI OD RYTÍŘE MALOVCE -ČLP 33050–25.10.2005                 V1,CC.DV
Ch: Iveta Nováková                              Maj. S.Sehnalíková


Zeus Delaware - Gemini od Rytíře Malovce


Foxteriér drsnosrstý -Fox terrier wire


Tr. dorastu – Jüngstenklasse                                                                           Psy – Rüde
ARON AJANA SLOVAKIA–SPKP 3433–09.09.2007                               VN
Ch: + Maj: Jana Kopčová
Tr. mladých – Jugendklasse
FILIP JOTELBERG–SPKP 3383–28.01.2007                                        V2
Ch: + Maj: Jozef Telepun
 YORKY Z KULIARU–SPKP 3393–21.04.2007                                        V1,VTM,DV,BOB
Ch: + Maj: Jaroslav Kubaľa Ing.
Tr. mladých - Jugendklasse                                                                            Suky – Hündin
YNDY Z KULIARU -SPKP 3396–21.04.2007                                           V1,VTM,DV
Ch: Jaroslav Kubaľa, Ing.            Maj: Marcel Minarovič
XOLDA V.D. BISMARCKQUELLE–SPKP 3455–08.03.2007                   V2
Ch: Möhrke Axel          Maj: Marián Štefek