Klubová výstava CAC,- SK
Foxterrier club show - CAC, SK
4. 11. 2007 - Nitra
/výborný - excellent, velmi dobrý - very good, dobrý-good, velmi nadějný - very promising/

rozhodčí-judge: Eva Letáčková (CZ)
výsledky: Ing. Peter Glezgo

Foxteriér hladkosrstý -Fox terrier smooth


PSI-Male
Třída mladých:
Ainar Lemart   V1, CAJC,  Klubový víťaz mladých , Štefek Marian
Fant ze Šilfova dolu    VD Ladovič Jozef
Hurikán Slovakia Echo   VD4      Fandel Ludovít
Um Lemart    VD3        Salátek Branislav
Zeus Delaware   V2    Sehnalíková+Prahník
Třída otevřená:
Xaver od Svaté Vody  V1, CAC, CC Bajana Ján
Třída pracovní:
Agria Wild World  V1, CAC, CC , Klubový víťaz Peter Glezgo
FENY-Female
Třída mladých
 
Nelly od Rytíře Malovce   V1, CAJC, Klubový víťaz mladých  Pavlovičová Kristína  
Zorka Lemart  V2    Štefek Marián  
Lambáda od Rytíře Malovce nenastúpila Nováková Iveta  
mezitřída  
Agria Eyeshadow V      Chmelař Lubomír  
Třída otevřená  
Belfox Eve  V1, CAC, CC, Klubový víťaz, BOB      Nováková Iveta  
Aga Hunderlov  V2. R.CAC Peter Glezgo  
Elissa Rábrec    VD 3     Holický Vladimír Ing.  
Hurikán Slovakia Zafi   VD 4  Mokrai Štefan  
Betty Budaiov dvor   VD     Budai Jozef  
Třída pracovní  
Hurikán Slovakia Proo  V   Koranová Zuzana  
Třída šampionov  
Gemini od Rytíře Malovce   V1, CAC,CC   Sehnalíková + Drahník