Mezinárodní výstava CACIB - SK
International dog show - CACIB, SK
3.-4. 11. 2007 - Nitra
/výborný - excellent, velmi dobrý - very good, dobrý-good, velmi nadějný - very promising/

rozhodčí-judge: Ing. Róbert Kanás (SK)
výsledky: Ing. Peter Glezgo

Foxteriér hladkosrstý -Fox terrier smooth


PSI-Male
Třída mladých:
Delaware Zeus  V1, CAJC      Sehnalíková + Drahník
Ainar Lemart V2 Štefek Marian  
Um Lemart    VD3       Salátek Branislav  
Mezitřída:
Ohioa od Hrubého lesa  V1, CAC, R.CACIB  Pavlovičová Kristína
Třída pracovní  
Agria Wild World  V1, CAC, CACIB   Peter Glezgo  
FENY-Female
Třída dorostu
 
Aida Semper Vireo  VN     Lackovič Róbert  
Třída mladých  
Nelly od Rytíře Malovce   V1, CAJC,        Pavlovičová Kristína  
Lambáda od Rytíře Malovce V2  Nováková Iveta  
Mezitřída  
Agria Eyeshadow   V1, CAC  Chmelař Lubomír  
Zorka Lemart  VD 2 Štefek Marián  
Třída otevřená  
Belfox Eve  V1, CAC, R-CACIB Nováková Iveta  
Dina Hunderlov V2. R.CAC    Pavlovičová Kristína  
Utopia Lemart V3 Štefek Marián + Fintorová Linda  
Aga Hunderlov V4   Peter Glezgo  
Hurikán Slovakia Zafi  VD  Mokrai Štefan  
Třída pracovní  
Hurikán Slovakia Proo VD Koranová Zuzana  
Třída šampionov  
Alaska od Rytíře Malovce, V1, CAC, CACIB, BOB Pospíchal Martin  
Gemini od Rytíře Malovce  V2, R.CAC,  Sehnalíková + Drahník