Mezinárodní výstava-International dog show
3.4.9. 2005 Mladá Boleslav

rozhodčí: O. Hrabáková- CZ ; foto: Simona Nováková

FOXTERIÉR HLADKOSRSTÝ/Fox terrier smooth

PSI-Male:
třída mladých:
BEN od OSLAVY *32434 *1.8.2004 ch+m: Vondráček Vladimír
o: Unikát Lemart m: Cesna od Rytíře Malovce, Krásný elegantní pes, ideální velikosti, bezvadných proporcí, vynikající hlava i ucho, efektní krční line, vysoký kohoutek, bezvadný rovný krátký hřbet, dobře nasazený a nesený prut, vynikající postoje i pohyby končetin, bezvadná výstavní kondice srst i předvedení

výborný 1, CAJC

YETTY od RYTÍŘE MALOVCE 32475 *22.8.2004 ch:Nováková m: Neubauer
o: Pretty White od Rytíře Malovce m: Médea od Rytíře Malovce, výborný pes s krásnou úzkou dlouhou hlavou, s bezvadným uchem, ušlechtilá krční linie, výrazný kohoutek, krátký pevný hřbet s bezvadně nasazeným i neseným prutem, výborné postoje i úhlení kočetin s bezvadným prostorným pohybem, výborná kvalita srsti, výborné předvedení

výborný 2

JACOB BORAMO SOLE 32373 *26.6.2004 ch: Králíčková m: Novotná
o: Komic v.d. Bismarckquelle m: Genessis z Děkanu, elegantní pes s krásnou dlouhou hlavou na hranici výšky, správný rámec, bezvadný hřbet, výborně nasazený i nesený prut, výborné postoje i pohyby obou končetin, bezvadná výstavní i srsťová kondice, bezvadné předvedení, výška 43 cm

výborný 3

KIMM BORAMO SOLE 32479 *29.7.2004 ch: Králíčková m: Bartáková
o: Komic v.d. Bismarckquelle m: Fiona Boramo
, kvadratický pes správné velikosti, výborná dlouhá hlava, výborná linie krk - kohoutek hřbet, dobře nasazený nekupírovaný prut v afektu přetočený, výborná přední fronta, v postoji sevřené lokty, pohyb i postoj pánevních končetin sbíhavý, výborná výstavní kondice, kvalita srsti i předvedení, pes by měl mít více temperamentu

velmi dobrý 4

BADY BOHEMIA FOX *32331 *8.4.2004 ch: Mikulinec m: Mrštík Vladimír
o: Kenno v.d. Bismarckquelle m: Aria Owl Optima. Kvadratický pes s dlouhou hlavou, výrazný kohoutek, rovný hřbet, dobře nasazený i nesený prut, sbíhavé hrudní končetiny, dostatečný hrudník, korektní postoj i pohyb pánevních končetin, srst výborné kvality, špatně předvedený

velmi dobrý

Ben od Oslavy - V1, CAJC

Yetty od Rytíře Malovce - V2

Mezitřída:
WINTER WIN OD RYTÍŘE MALOVCE 32224 *4.4.2004 ch: Nováková m: Vlášek
o: Komic v.d. Bismarckquelle m: Zimní záře od Rytíře Malovce, elegantní pes bezvadné kostry i rámce s krásnou dlouhou hlavou a perfektním uchem, bezvadný ve všech proporcích, v postoji i pohybu, výborná výstavní kondice, výborná kvalita srsti, velmi pěkně předvedený, oko hnědé

výborný 1, CAC

třída otevřená
IRWIN BORAMO SOLE 31556/04 *14.2.2003 ch.Králíková m: Kovářová
o: Benny v. Jemchen m: Fiona Boramo Sole, pes správné velikosti bezvadného rámce, výborný ve všech proporcích, výborná hlava i ucho, rovný hřbet, dobře nasazený i nesený prut, bezvadná kostra, výborný postoj i pohyb hrudních končetin, korektní postoj i pohyb pánevních končetin, výborná výstavní kondice, výborné předvedení

výborný 1,CAC

třída pracovní
CHARLES STEINBACH TERRY32044* 22.12.2003 ch+m: Papež Bohuslav
o: Yakáto od Rytíře Malovce m: Alca Steinbach terry, temperamentní vysoce legantní pes, bezvadný ve všech proporcích, s krásnou hlavou a s velkou předností v pohybu

výborný 1, CAC, CACIB, BOB

Charles Steinbach terry

třída vítězů
ENRICO OD HRUBÉHO LESA 30117/01 *12.7.2000 ch+m: Pospíchal Martin
Xambo of Fair Play m:Anessy od Hrubého lesa, kvadratický pes bezvadné kostry s krásnou dlouhou hlavou, vynikající krční linie, pevný rovný hřbet, mírně sbíhavý pohyb hrudních končetin, bezvadný pohyb pánevních končetin, vynikající výstavní kondice, perfektně předvedený

výborný 1, CAC, R-CACIB

Enrico z Hrubého lesa - R-CACIB

Charles Steinbach terry CACIB,

FENY-FEMALE
třída mladých
ALASKA OD RYTÍŘE MALOVCE 32563 *12.10.2004 ch:Nováková m: Pospíchal
o: Gaybryl Goldamrk m: Gaudea od RYtíře Malovce, vysoce elegantní typická fena bezvadná kostra, kvadratický rámec, krásná dlouhá hlava, výborné ucho, vynikající postoje i pohyby obou končetin, vynikající zaúhlení pánevních končetin, vynikající výstavní kondice a předvedení

výborná 1, CAJC

Alaska od Rytíře Malovce

WHITE ORCHID OD RYTÍŘE MALOVCE 32225*4. 4.2004 ch+m: Nováková I.
o: Komic v.d. Bismarckquelle m: Zimní záře od Rytíře Malovce, fena s krásnou dlouhou hlavou s perfektním uchem, vysoce ušlechtilá správného rámce, bezvadný hřbet, dobře nasazený i nesený prut, výborné postoje i pohyby končetin, dobrá výstavní kondice, perfektní předvedení

výborná 2,

FELICITA FORNNY KELEČSKÝ POKLAD 32612 *1.11.2004 ch: Sehnalíková m: Sieberovi
o
: Enrico od Hrubého lesa m: Frony Tuskulum, fena správného rámce, krásná dlouhá hlava, lehčí ucho, vynikající krční linie, výrazný kohoutek, rovný pevný hřbet, dobře nasazený i nesený prut, výborné postoje i pohyby hrudních končetin, pánevních končetin v postoji i pohybu strmější, výborná výstavní kondice, výstavní předvedení

velmi dobrá 3

MISSIE STEINBACH TERRY 32471 *20.8.2004 ch: Papež m: Čistínová V.
o: Haris Steinbach terry m: Alca Steinbach terry, elegantní fena výborné velikosti i rámce s krásnou dlouhou hlavou, bezvadným uchem, výborná kostra, výstavní kondice, postoje i pohyb, fena se jeví bázlivější a nepředvedla se

velmi dobrá

Alaska od Rytíře Malovce V1, CAJC

White Orchid od Rytíře Malovce V2

mezitřída:
WHITE ROSSE OD RYTÍŘE MALOVCE 32226 *4.4.2004 ch+m: Nováková I.
o: Komic v.d. Bismarckquelle m: Zimní záře od Rytíře Malovce, vysoce elgantní nádherná typická fena, nádherná dlouhá hlava, perfektní ucho, vynikající krk kohoutek, hřbet, dobře nasazený prut, výborná kostra, bezvadná přední fronta, pohyb i postoj hrudních končetin, výborné úhlení, postoj pánevních končetin, výborná výstavní kondice, perfektní předvedení

výborná 1, CAC, CACIB

třída pracovní:
AXA od OSLAVY 31462 *7. 12. 2002 ch+m: Vondráček
o: Vabang od Rytíře Malovce m: Cesna od Rytíře Malovce, kvadratická fena s krásnou dlouhou hlavou, výborným uchem, správného fenčího výrazu, výborná ve všech proporcích, v postoji i pohybu, výborná výstavní kondice, srst i předvedení

výborná 1, CAC, R-CACIB

CHARISMA BORAMO SOLE 31551/05 *11.2.2003 ch: Králíčková m: Civochová
o: Sufredon Red Admiral m: Guarani Boramo Sole, kvadratická fena správného rámce s velmi pěknou hlavou, bezvadného výrazu, výborné ucho, ušlechtilá krční linie, výrazný kohoutek, klenutá bedra, prut by mohl být výše nasazen, je dobře nesen, výborná přední fronta, výborný postoj i pohyb hrudních končtin, chod pánevních končetin by měl být prostornější, je mírně sbíhavý a fena je v bezvadné srsťové kondici, dobře předvedená

velmi dobrá 2

Axa od Oslavy V1, CAC

Charisma Boramo Sole - v.d.

White Rosse od Rytíře Malovce - CACIB

Axa od Oslavy - R-CACIB

o BOB
Charles Steinbach terry, Alaska od Rytíře Malovce, White Rosse od Rytíře Malovce

FOXTERIÉR DRSNOSRSTÝ- Fox terrier wire

PSI- Male
Mezitřída
KIPPER STAR FRANKE 32112 *8.2.2004 ch: Polehňa m: Panýrek Patrik
o: Loumaidlea Hearbreacker Swanwaley m: Irga Abdank, vysoce elegantní pes kvadratického rámce, typický představitel plemene, krásná dlouhá hlava, výborné ucho, vynikající krk, kohoutek, hřbet, vysoce nasazený, dobře nesený prut, bezvadná kostra, velikost, srst i úprava, výborný pohyb profesionální předvedení.

výborný 1, CAC, CACIB

Třída otevřená:
MONTY TAJFUN člp30740 *22.8.2001 ch: Adámek m: Papež - Šlechtický
o: Gordon Tajfun m: Candie ze Stříbrné pes silnější kostry ve svých proporcích, dlouhá hlava, bezvadné ucho, vynikající krční linie, výborný kohoutek, rovný hřbet, dobře nasazený i nesený prut, výborná přední fronta, bezvadné úhlení, postoj i pohyb obou končetin, správný temperament, pohyb i předvedení, výborná úprava, ale pozdě otrimovaný

výborný 1

Monty Tajfun

Třída pracovní:
DAR z ÚSOVA 30469/02 *2.4.2001 ch+m: Demel Petr
kvadratický pes s výbornou hlavou a uchem, ušlechtilá krční linie, výrazný kohoutek, rovný hřbet, dobře nasazený prut, bezvadná struktura srsti, dobrá úprava, výborná přední fronta, postoj i pohyb hrudních končetin, bezvadné zaúhlení pánevních končetin, pohyb by mohl být lepší, výborné předvedení i povaha

výborný 1

FENY- FEMALE
třída mladých:
FEEBEE z BENKOVSKÉHO KOPCE 32462 *10.8.2004 ch+m: Smékal D.
o: Bodie z Benkovského kopce m: Kirby Tajfun, ušlechtilá kvadřatická fena s úzkou dlouhou hlavou, perfektním uchem, vynikající krční linie, výrazný kohoutek, výborné postoje i pohyby končetin, výborná kvalita srsti i úprava srsti, výborné předvedení

výborná 1, CAJC

CELLINE OD ŽLUTÉ SKÁLY 32539 *1.10.2004 ch+m: Peš Václav
o: Black Star Franke m: Xsara ze Stříbrné, fena výborného rámce, ušlechtilá, dlouhá výborná hlava a ucho, výrazný kohoutek, výborná kostra, výborná přední fronta, postoj i pohyb hrudních končetin, pánevní končetiny, dobře zaúhlené, v pohybu s náznakem sudovitého postoje, vynikající kvalita i úprava srsti, vynikající předvedení

výborná 2,

Celline od Žluté skály

Feebee z Benkovského kopce - V1, CAJC

Celline od Žluté skály - V2

třída otevřená:
HALY STAR FRANKE 31827 *12.6.2003 ch: Polehňa m: Panýrek
o: Santo Star Franke m: Olly Star Franke, fena vynikajících kvalit, typická představitelka plemen, vynikající ve všdch proporcích, bezvadná v úpravě srsti i předvedení

výborná 1, CAC, CACIB,BOB

AILYN VRCHOVINKA 31345 *28.8. 2002 ch+m: Vrcha Oldřich
o: Apolon Kaldes m: Sisi St. Matěj, fena silné kostry v blahobytné kondici, kvadratického rámce, dlouhá, úzká hlava, rovný hřbet, postoje i pohyby konnčetin výborné, dobrá kvalita srsti, úprava by mohla být preciznější, fena se hůře předvádí, v chrupu chybí P 3

velmi dobrá 2

Třída pracovní:

IKE STAR FRANKE 31988 *29.9. 2003 ch: Polehňa m: Hamplová Eliška
o: Santo Star Franke m: Marol Franke
Kvadratická fena s krásnou dlouhou hlavou, výborným uchem, ušlechtilá krční linie, výrazný kohoutek, rovný hřbet, dobře nasazený i nesený prut, výborná přední fronta, výborný postoj i pohyb hrudních končetin, srmější pohyb pánevních končetin, vynikající kvalita srsti, výrazné zbarvení a výborná úprava, výborný temperament a předvedení

výborná 1, CAC, R-CACIB

FILA z ÚSOVA 32176 *19. 3. 2004 ch+m: Demel Petr
fena správné velikosti i rámce, dlouhá hlava, výborné ucho, ušlechtilý krk, rovný hřbet, úzký postoj i pohyb hrudních končetin, ne zcela korektní pohyb pánevních končetin, srst dobré struktury, měla být preciznější, Chybí 2x P1

velmi dobrá 2

Haly Star Franke - CACIB

Ike Star Franke - R-.CACIB

o BOB
Feebee z Benkovského kopce, Haly Star Franke, Kipper Star Franke