Připomínkování stanov KCHF ČR

Autor: -in- (rytmal@centrum.cz), Téma: AKTUALITY
Vydáno dne 14. 09. 2018 (193 přečtení)
Na základě usnesení z členské schůze, předkládá výbor KCHF ČR k připomínkování Stanovy klubu, přepracované ve smyslu návrhů vzešlých na členské schůzi.Případné připomínky, zasílejte výhradně písemně na adresu předsedkyně klubu, nebo na email (rytmal@seznam.cz) a to do 15.10.2018 Výbor vaše připomínky zpracuje a stanovy budou předloženy příští klubové členské schůzi. Návrh aktualizovaných stanov ZDE