ZKUŠEBNÍ ŘÁDY

Autor: -id- (ivad@tone.cz), Téma: Řády a předpisy
Vydáno dne 18. 09. 2017 (1052 přečtení)
Kompletní zkušební řád pro lovecké psy platný od 1.4.2014, byl vydán ČMMJ v knižní podobě a lze ho zakoupit na jednotlivých OMS nebo v prodejně časopisu Myslivost (ul. Lešanská 1176/2a, Praha).


Kompletní zkušební řád je ke stažení =ZDE= (PDF)
Zkušební řád pro zkoušky jezevčíků a teriérů

zkoušky vloh (ZV)
- nejsou zkouškami lovecké upotřebitelnosti, ale prokazují se při nich vrozené vlohy a slouží ke kontrole dědičnosti. Na zkouškách vloh se zkouší přirozený způsob lovu na drobnou zvěř (pernatou nebo srstnatou).

podzimní zkoušky (PZ)
- kvalifikují psa jako lovecky upotřebitelného pro vyhledávání, dohledávání a přinášení drobné zvěře.
- titul CACT je zadáván na zkouškách schválených klubem, na zkouškách pořádaných klubem lze získat CT

lesní zkoušky (LZ)
- kvalifikují psa jako lovecky upotřebitelného k vyhledávání a dohledání drobné zvěře hlavně v lesních honitbách a k vyhledávání a dosledu spárkaté zvěře.
- titul CACT je zadáván na zkouškách schválených klubem, na zkouškách pořádaných klubem lze získat CT

zkoušky k vyhledávání, vyhánění a nadhánění spárkaté zvěře (ZVVZ)
- kvalifikuje psa jako lovecky upotřebitelného pro vyhledávání živé spárkaté zvěře. Zkouší se zpravidla v lesním porostu.
- titul CACT je zadáván na zkouškách schválených klubem, na zkouškách pořádaných klubem lze získat CT

barvářské zkoušky (BZ)
- kvalifikují psa jako lovecky upotřebitelného pro dosled spárkaté zvěře. Zkouší se v lesním porostu.
- titul CACT je zadáván na zkouškách schválených klubem, na zkouškách pořádaných klubem lze získat CT

zkoušky z vodní práce (VP)
- kvalifikují psa jako lovecky upotřebitelného k vyhledávání, dohledání a přinášení drobné zvěře se specializací pro lov vodní zvěře. Zkouší se na rozsáhlých vodních plochách.
- titul CACT je zadáván na zkouškách schválených klubem, na zkouškách pořádaných klubem lze získat CT

všestranné zkoušky (VZ)
- kvalifikují psa jako lovecky upotřebitelného k vyhledávání, dohledání a přinášení drobné zvěře a pro vyhledávání a dosled spárkaté zvěře, a to ve všech přírodních podmínkách. Všestranné zkoušky se konají na poli, v lese a ve vodě.
- účast na zkouškách je podmíněna složením LZ nebo PZ
- titul CACIT a CACT je zadáván na zkouškách schválených klubem, na zkouškách pořádaných klubem lze získat CT

zkoušky nováčků (ZN)
- kvalifikují psa pro práci pod zemí. ZN jsou bez kontaktu psa s liškou. Liška je v umělé noře od zkoušeného psa fyzicky oddělena kovovou mřížkou nebo jinou pevnou, pachově a zvukově propustnou přepážkou.
- účast na zkouškách je podmíněnadosažením věku 12 měsíců den před konáním zkoušek

individuální zkouška z norování (IZN)
- norování v přírodních umělých norách (při praktickém výkonu práva myslivosti)
Zkušební řád pro zkoušky honičů

barvářské zkoušky honičů (BZH)
- kvalifikují psa k dosledu spárkaté zvěře se zvláštním zaměřením na náročný lov a dosled zvěře černé a vysoké. BZH se konají 1 den.
- titul CACT je zadáván na zkouškách schválených klubem, na zkouškách pořádaných klubem lze získat CT

honičské zkoušky (HZ)
- kvalifikují psa k vyhledávání a dosledu spárkaté zvěře (vysoké a černé). HZ jsou dvoudenní.
- účast na zkouškách je podmíněna dosažením věku 15 měsíců a splněním jakékoliv zkoušky mimo ZV, ZN a IZN
- titul CACIT a CACT je zadáván na zkouškách schválených klubem, na zkouškách pořádaných klubem lze získat CTMezinárodní soutěžní řády

Velká cena norníků (GPE - Grosser Preis der Erdhunde)
- soutěž je přístupná všem norníkům dle FCI standartu, probíhá 2 dny a obsahuje práci na pobarvené stopě, poslušnost, práci pod zemí a vyhledávání a nahánění v lese
- soutěž pořádá Komise pro norníky FCI a je prováděna v srpnu kalendářního roku
- podmínkou účasti je rodokmen, minimální hodnocení "velmi dobrý" z národní výstavy, splnění zkoušky ZN nebo IZN a BZ
- na soutěži je zadáván titul CACIT
- soutěžní řád ke stažení =zde=

Evropský pohár - Mezinárodní zkouška teriérů - práce po výstřelu
- v jednom roce mohou být organizovány ve 3 zemích a obsahuje práci po výstřelu (poslušnost, práce na pobarvené stopě, vyhledání střelené zvěře, vlečka srstnaté zvěře, vlečka pernaté zvěře, přinášení kachny z hluboké vody a vlečení lišky z nory) - podmínka účasti je rodokmen, min věk 15 měsíců, zkouška ZN nebo IZN a jedna zkouška s loveckou upotřebitelností
- na soutěži je zadáván titul CACIT
- soutěžní řád ke stažení =zde=

Mezinárodní zkouška foxteriér
- dvoudenní zkouška specializovaná pro plemeno foxteriér, kterou může pořádat každá členská země FCI (v ČR je to ČMKU ve spolupráci s ČMMJ)
- zkouška obsahuje práci na barvě, slídění, vlečka s pernatou, vlečka se srstnatou, volné dohledání pernaté, slídění a přinesení kachny z rákosí
- podmínkou účasti je rodokmen, minimální hodnocení "velmi dobrý" z mezinárodní výstavy, doklad o hlasitosti při lovu, zkouška ZN nebo IZN
- na soutěži je zadáván titul CACIT
- soutěžní řád ke stažení =zde=


= Směrnice pro zadávání CACT =

= Směrnice pro zadávání CT a Klubového šampiona práce KCHF =

= Směrnice pro udělení Vůdcovských odznaků =