ČLENSKÝ PŘISPĚVEK 2018

Autor: -id- (ivad@tone.cz), Téma: Klub info
Vydáno dne 20. 07. 2017 (759 přečtení)
Vážení členové klubu!

Nezapomeňte, že členské příspěvky na rok 2018 ve výši 300 Kč je nutno zaplatit nejpozději do 30. září 2017. Toto datum je poslední platný den Vaší úhrady.

Jinak podle Stanov KCHF (V./2) nezaplacením členského příspěvku ve stanovené lhůtě zaniká Vaše členství pro následující rok. Po tomto datu jsme nuceni po Vás požadovat nové zápisné ve výši 100 Kč.
Včasná úhrada členství na příští rok je pro Vás důležitá mimo jiné i proto, aby se Váš pes dostal do Seznamu chovných psů na další rok. Tam mohou být uvedeni pouze chovní psi těch členů klubu, kteří budou mít na rok 2018 uhrazeny členské příspěvky včas.

Pokud možno uhraďte příspěvky bezhotovostně bankovním převodem na účet KCHF č. 701583309/0800, VS 95. Takto uhrazenou platbu mohu na našem účtu zjistit již druhý den. Při bezhotovostní platbě nezapomeňte uvést do kolonky „Zpráva příjemci“ Vaše jméno a příjmení (i číslo Vaší členské průkazky). A to i v případě, že platbu za Vás hradí jiná osoba. Bez uvedení Vašeho jména není možno zjistit, kdo členský příspěvek platí. Pro ty, kteří nemají možnost platit bankovním převodem, nadále platí možnost zaslat příspěvky složenkou typu A.

Eva Letáčková
matrikářka KCHF ČR