Zpravodaj 1/2016

Autor: -id- (ivad@tone.cz), Téma: Zpravodaj
Vydáno dne 16. 03. 2016 (510 přečtení)
Dnes byl předán Zpravodaj č. 1/2016 z tiskárny na Českou poštu k distribuci členům klubu. Pokud by někomu z Vás nedorazil do schránky, obrate se prosím na matrikářku klubu paní Evu Letáčkovou.