Klubové zkoušky honičů - Sokolov - 7.-8.11.2015

Autor: -sr- (arkona@seznam.cz), Téma: Články výcvik
Vydáno dne 26. 11. 2015 (823 přečtení)


Zkoušky honičů konané ve dnech 7

Zkoušky honičů konané ve dnech 7.-8.listopadu 2015 na Sokolovsku.

           V sobotu ráno na místě srazu v restauraci „ U divočáka“  v Krásně již byli všichni účastníci přítomni a po nezbytné prezentaci proběhl nástup a rozlosování zkoušených psů.

Na pomyslné startovní čáře bylo 5 FXH, 2 SBT, WT a JGT. Byl jsem velice zvědav na práci

stafordšírských bulteriérů a v podstatě i na welšteriéra. Po přejezdu do honitby, která byla

přibližně 20 km od Krásna (MS Chodov Lomy) na nás již čekali členové MS. V plánu

byly dvě leče sousedící vedle sebe. Po obstavení 1. leče a nástupu vůdců se svými psy započaly vlastní zkoušky. Krátce po zahájení začal JGT hlásit a po něm na druhé straně leče

welšík hlásil na místě, až posléze hlášení postupoval přes celou leč. Naháněl divočáka společně s jedním FXH. Černé zvěře v leči byla převaha, a dokonce byl spatřen 1 jelen sika, 1 laň jelena lesního, liška a zajíc.

                Po ukončení 1. leče došlo ke krátkému vyhodnocení a pak započala leč druhá. V této leči opět byla černá zvěř v hojném počtu a tak psi, které v první leči nebylo možno posoudit pro hustotu porostu, zde měli možnost v řidším olšoví, podrostlém rákosím, předvést své lovecké vášně. Tak jak psíci pracovali, zvěř vybíhala na střelce. Padaly rány, ale bez většího efektu. Kromě zvěře černé jsem viděl i 3 kusy zvěře jelení. Po ukončení 2. leče proběhly ostatní drobné disciplíny. Po disciplíně „klid na stanovišti“ nás opustil JGT, který dosud běžel v samých čtyřkách. Tuto disciplínu neměl evidentně nacvičenou a takřka učebnicově se zmítal, štěkal, kňučel apod. Byla to škoda, neboť odváděl velmi razantní a vytrvalou práci.

Ostatní psíci, ať už vázaní nebo volně, toto zvládli bez problému. Po krátkém zakončení a výřadu jsme odjeli zpět do Krásna, a to za denního světla, což se nám hodně dlouho nepodařilo.

       Druhý den v 9 hodin zkoušky pokračovaly: začínalo se disciplínou „ochota na černou“. Zde byl bohužel vyřazen 1 FXH, který o živého divočáka nejevil zájem. Divočák pro tuto disciplínu byl mladý kňourek o hmotnosti cca 110 kg, který se v uzavřené obůrce neustále pohyboval a spolupracoval. Ve čtyřech případech padlo ocenění 4. Bohužel welš měl za 3, a tak si dosažení titulu „Diviačiar“ znemožnil. Pro upřesnění, jelikož se jednalo o zkoušky se zadáním CACT, tak pro objektivitu posouzení všichni psi absolvovali ochotu na obůrce. Po ukončení ochoty jsme přejeli na pracoviště, kde nás čekala pobarvená stopa a chování u střeleného kusu černé zvěře. O vítězi zkoušek nebylo zdaleka rozhodnuto, welš měl nasbíráno z volných disciplín o 15 bodů více než druhý v pořadí. Bylo zajímavé, že na stopách nepadla ani jedna klasifikace 4. Nakonec FXH Daryl z Holaských kopečků předvedl práci oznamovače a ukončil zkoušky s 205 body jako vítěz.

        Moje zvědavost byla velice příjemně ukojena nad prací WT a SBT. Zvláště černobílý pes

SBT, který byl nádherně osvalený a velmi dobře na zkoušky připraven. Nakonec ukončil zkoušky se 195 body, ale byl limitován hlasitostí za 2, a tak nakonec skončil na 4.místě ve II.ceně. Ostatní klasifikace a pořadí je v přiložené tabulce. Po příjezdu z lesa a po obědě byly zkoušky vyhodnoceny a ukončeny.

        Co říci závěrem? Opět za sebou máme jednu povedenou akci, která znamená pro kynologii na Sokolovsku krásnou tečku za výcvikovým obdobím 2015. Počasí nám přálo, zvěře byla hojnost, a ač je to k nevíře, všichni psi měli nahánění na divočáka. Rozhodčí byli nominováni z řad zkušených cvičitelů a chovatelů. Funkci vrchního rozhodčího jsem měl tu čest vykonávat osobně a ostatními rozhodčími byli: Bejček Rostislav, Bečka Pavel, Peroutka Josef a Řezba Jaroslav, hospitoval Hemr Luboš.

Honitby propůjčilo MS Chodov Lomy, Městské lesy Loket a LČR Kladská.Velké uznání a poděkování nejen za tyto zkoušky, ale i za řadu dalších zkoušek, které se konaly v honitbě MS Chodov Lomy, patří zástupcům MS pánům Pohlreichovi a ing. Kociánovi, především za pochopení nutnosti využívání loveckého psa v praxi.

 

Průběh zkoušek zaznamenal Bohuslav Papež.

Zkoušky honičů

1.Nos, 2.Hledání, 3.Nahánění, 4.Hlasitost, 5.Dosled černé zvěře,6.Ochota k práci na černou,

7.Poslušnost, 8.Chování po výstřelu, 9.Chování u střelené zvěře,10.Chování na stanovišti,

11.Vytrvalost, 12.Orientace, 13.Vodění, 14.Odložení.

Poř.

jméno psa

plemeno

jméno vůdce

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

body

cena

poznámka

 1.

Daryl z Holaských

kopečků

   FXH

Mareš Jiří

4

4

4

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

205

  I.

Vítěz Klubových

zkoušek,CACT,CT

Diviačiar

 2.

Urrik Říjof

   WT

Beer Radek

4

4

4

4

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

190

   I.

Kl.vítěz,CACT,CCT

 3.

Napoleon z

Dlouhých dílů

   FXH

Trnka Pavel

4

4

4

4

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

179

   I.

Res.CACT

Diviačiar

  4.

Dupling Top

Banana

   SBT

Bubeníková

Klára

4

4

4

2

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

195

  II.

Diviačiar

  5.

Espresso Top

Banana

   SBT

Bubeníková

Klára

4

4

3

2

3

3

4

4

4

3

4

4

3

4

161

  II.

 

 6.

Al-Capone

Pink Terror

   FXH

Pavlicová

Kateřina

3

3

3

4

2

1

4

4

4

3

4

4

4

4

147

 III.

 

 7.

Arina z

Psárova

   FXH

Rais Jiří

2

1

1

1

3

4

4

4

1

4

2

3

4

2

109

 III.

 

  8.

Daisy od

Hraběte

   FXH

Flener Pavel

2

2

1

2

-

0

4

4

-

4

2

4

1

4

  -

   -

Ochota na

černou  0

  9.

Arči z Makotřas

   JGT

Pek Václav

4

4

4

4

-

-

4

-

-

0

4

4

-

-

  -

   -

Klid na

stanovišti  0

Foto: