Klubové zkoušky vloh a podzimní zkoušky - Hostouň - 3.-4.10.2015

Autor: -sr- (arkona@seznam.cz), Téma: Články výcvik
Vydáno dne 22. 10. 2015 (1083 přečtení)
Klubové zkoušky vloh a podzimní zkoušky se zadáním CACT

Kynologický víkend teriéru v Hostouňi u Prahy

 

Kynologický víkend teriérů v Hostouňi u Prahy

KCHF ve spolupráci s KCHJgdtČ, KCHT, ČMKJ a OMS Kladno ve dnech  3. – 4. 10. 2015 uspořádaly klubové zkoušky vloh a podzimní zkoušky se zadáním CACT.

Na zkoušky bylo celkem přihlášeno 12 psů, nastoupilo 11 psů v tom to složení: 3x FXH, 4x JGT, 2x SBT, 1x BRT a 1x JTK.

Zkoušky vloh, zahájil ředitel zkoušek Pavel Flener, který všechny přítomné přivítal a předal slovo vrchnímu rozhodčímu Ing. Evě Černé, která představila rozhodčí z výkonu Ing. Jan Hamříka, Jaroslav Řezbu, Josef Macáka a Petr Kalaše. Po rozlosování startovacích čísel se vůdci a jejich svěřenci přesunuli do honitby.

Po absolvování všech disciplín se všichni sjeli do místního hostince Sport Bar Hostouň, kde proběhlo vyhodnocení zkoušek. V I. ceně obstálo deset psů a pouze jeden pes ve II ceně.  Celkovým vítězem se stala Karin z Chodovské návsi s 184 body, vůdce Jan Šantůček. Nejlépe hodnoceným foxteriérem byla Daisy od Hraběte, I. cena 166 bodů.

V neděli 4.10.2015 se na stejném místě konaly podzimní zkoušky se zadáním CACT.

Na zkoušky bylo přihlášeno 6 psů, ve složení 3x JGT, 1x FXH, 1x FXD a 1x SBT.

Zkoušky posuzovali Viktor Veselý a Jaroslav Řezba. Vrchním rozhodčím byl delegován pan Josef Macák. Po rozlosování se vůdci se svými svěřenci a rozhodčí rozešli do honitby. Uspělo 5 psů, tři v I. ceně, jeden ve II. ceně a jeden ve III. ceně.

Nejlépe obstál JGT Idol z Řezbova dvora, vůdce Jan Buk, I. cena 252 bodů. Z našich klubových zástupců nejlépe dopadl ve II. ceně Darsy z Elegardu, vůdce Ing. Iva Duspivová se 189 body.

Na závěr lze konstatovat, že obě  kynologické akce proběhly v pohodové a sportovní atmosféře. Na závěr bych velice rád poděkoval panu Jaroslavu Adamcovi, který nám společně s HS Hostouň umožnil pořádat tyto zkoušky v tak dobře zazvěřené honitbě. Dále bych rád poděkoval za pomoc paní Jitce Králíčkové a panu Ing. Václavu Pešovi.

                                                                                                                                       S pozdravem Myslivecké Kynologii zdar

                                                                                                                                                                 Pavel Flener

Los

Klubové zkoušky vloh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CELKOVÉ  POŘADÍ

VÝSLEDNÁ CENA

Vržen(a) dne

Nos

Hlasitost

Poslušnost

Chování po výstřelu

Vodění na řemeni

Vodění volně

Slídění

Stopa žívé zvěře

Stopa vůdce

Celkové body

Hostouň okr. Kladno

3.10.2015

Jméno psa, pohlaví, plemeno

Vůdce

6

Karin z Chodovské návsi, fena JGT

Jan Šantrůček

4

4

4

4

4

_

4

4

4

184

1

I.

12.3.2014

5

Kika z Chodovské návsi, Fena, JGT

David Klučina

4

4

4

4

3

_

4

4

4

181

2

I.

12.3.2014

1

Tessy z Břežanských strání, Fena, JGT

Jan Novák

4

3

4

4

4

_

4

4

4

176

3

I.

5.9.2014

7

Sigr z Břežanských strání, Pes, JGT

Jan Buk

4

3

4

4

4

_

4

4

4

176

4

I.

24.5.2014

3

Daisy od Hraběte, fena, FXH

Pavel Flener

4

3

4

4

3

_

3

4

4

166

5

I.

23.4.2014

11

Due to Diamond Radekov, Fena,  BRT

Michal Skála

4

2

4

4

4

_

3

4

4

161

6

I.

19.9.2014

10

Frappe Vanilla Top Banana, Pes, SBT

Martina Dohnalová

4

0

4

4

3

_

4

4

4

149

7

I.

14.7.2014

2

Gina z Žákova háje, Fena, FXH

Jaroslav Adamec

3

0

4

4

3

_

3

4

3

128

8

I.

20.9.2014

4

Grilled Gyros Top Banana, Pes, SBT

Nela Nádvorníková

3

0

4

4

3

_

3

4

3

128

9

I.

9.9.2014

8

Gryf z Žákova háje, Pes, FXH

Pavel Vaňha

4

2

4

4

1

_

3

3

4

145

10

II.

20.9.2014

 

Los

Klubové podzimní zkoušky – CACT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CELKOVÉ  POŘADÍ

VÝSLEDNÁ CENA

Vržen(a) dne

Nos

Hlasitost

Poslušnost

Chování po výstřelu

Vodění na řemeni

Vodění volně

Slídědní

Stopa živé zvěře

Dohledávka a přinášení zvěře pernaté

Vlečka se srstnatou zvěří

Přinášení kachny z hluboké vody

 

Celkové body

Hostouň okr. Kladno

4.10.15

Jméno psa, pohlaví, plemeno

Vůdce

4

Idol z Řezbova dvora, Pes, JGT

Jan Buk

4

4

4

4

_

4

4

4

4

4

3

 

252

1

I.

7.5.13

5

Klára z Řezbova dvora, Fena JGT

Stanislav Řehák

4

4

4

4

_

3

4

4

3

3

2

 

226

2

I.

23.1.14

1

Dumpling Top Banana, Pes, SBT

Pavel Flener

4

0

4

4

4

_

4

4

3

4

3

 

205

3

I.- CACT

20.4.13

3

Darsy z Elgardu, Pes, FXD

Ing. Iva Duspivová

4

3

4

4

4

_

4

4

1

1

2

 

189

4

II.

22.1.13

2

Gryf z žákova háje, Pes FXH

Pavel Vaňha

4

0

4

4

1

_

2

2

1

1

2

 

128

5

III.

20.9.14

6

Kika z Chodovské návsi

David Klučina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odvolal

12.3.14