Podmínky pro udělení KLUBOVÉHO VETERÁN ŠAMPIONA

Autor: -sr- (arkona@seznam.cz), Téma: Řády a předpisy
Vydáno dne 04. 09. 2015 (1033 přečtení)


Klubový veterán šampion KCHF ČR

 

Udělení titulu „Klubový veterán šampion KCHF ČR“ je podmíněno:

1. Získání 3x titul výborná 1 ve třídě veteránů.

2. Dvě z těchto čekatelství musí být získaná na výstavě uspořádané KCHF ČR (klubové či speciální). Jedno může být získáno na mezinárodní nebo na národní výstavě v ČR.

3. Titul musí být udělen minimálně dvěma různými rozhodčími.

5. Majitel jedince, který splnil podmínky pro udělení titulu "Klubový veterán šampion KCHF ČR", musí být členem KCHF ČR.

 

Po splnění podmínek udělení "Klubového veterán šampiona KCHF ČR" zašle majitel jedince fotokopii posudkových listů z výstav spolu s originály posudků a průkazu původu doporučeně na adresu:

Iveta Nováková

Malovice 46

384 11 Netolice

 

Průkaz původu spolu s originály výstavní posudků bude zaslán zpět majiteli psa doporučeně. Potvrzení (diplom) o uděleném titulu bude zaslán majiteli bezplatně.