TOP FOXTERIÉR SPORT

Autor: -sr- (arkona@seznam.cz), Téma: Klub info
Vydáno dne 21. 01. 2013 (1794 přečtení)


Podmínky soutěže TOP foxteriér sport

Podmínky soutěže TOP foxteriér sport

Soutěž bude vyhodnocena zvlášť pro plemeno foxteriér hladkosrstý a zvlášť pro plemeno foxteriér drsnosrstý. Majitel psa přihlášeného do soutěže musí být členem KCHF ČR. Každý soutěžící foxteriér musí být zapsán v knihách FCI.

Do soutěže jsou zahrnuty všechny oficiální zkoušky a závody pořádané podle platných řádů v kategoriích agility.

Započítávají se výsledky ze všech úspěšně absolvovaných závodů a zkoušek v ČR i zahraničí, jichž se jedinec přihlášený do soutěže zúčastnil v daném kalendářním roce (tedy od 1. ledna do 31. prosince příslušného roku).

V případě rovnosti bodů má přednost :

* mladší jedinec před starším

* rozhoduje abecední pořadí jejich jmen

Každý účastník zašle nejpozději do 10. ledna následujícího roku tyto podklady :

1) Tištěné výsledky ze závodů v ČR zveřejněné na webu http://www.kacr.info/. Výsledky se zobrazí po zadání jména psovoda nebo čísla výkonnostního průkazu.

Příklad výsledků

Výsledky jsou v pořadí: umístění z kolika, čas, trestné body, rychlost

Třebíč - Nejistá sezona - 1. 5. 2012

AGILITY: Diskvalifikován

JUMPING: 1/20, 35.22 s, 0.0 tr. b., 4.46 m/s

MA3: 1/4, 40.97 s, 0.0 tr. b., 4.1 m/s

Vysvětlivky

Běhají 3 výškové kategorie:

S = jedinci do 34,99 cm v kohoutku,

M = jedinci do 42,99 cm v kouhoutku (většina foxíků)

L = jedinci od 43 cm v kohoutku

Zkoušky jsou členěny dle výkonnosti jednotlivých týmů:

A1 = začínající, A2 = středně pokročilí, A3 = nejvíce pokročilí

Otevřené běhy (bez rozlišení výkonnosti):

– jumping (běh bez zónových překážek = áčko, kladina, houpačka)

- agility – (běh, kde je možno postavit všechny překážky)

2) v případě zahraničních závodů výsledkové listiny z těchto závodů

3) čitelnou oboustrannou kopii průkazu původu

Systém hodnocení :

Zkoušky  -  výsledek zkoušky (V, VD, D ) je bodován dle tabulky a násoben koeficientem

 

úrovně zkoušky. Při počtu nad 10 závodníků jsou navíc uděleny body za umístění 1. – 3. místo.

Tabulka hodnocení

Body za umístění

1. místo         5

2. místo         3

3. místo         2

 

Koeficienty úrovně zkoušky

A1 – 1,0

A2 – 1,5

A3 – 2,0

 

Body při více jak 10 závodnících

1. místo – 3

2. místo – 2

3. místo – 1

 

Otevřené běhy z různých druhů závodů – výsledek závodu (V,VD, D) je bodován dle tabulky a násoben příslušným koeficientem.

Při počtu nad 10 závodníků jsou navíc uděleny body za umístění 1. – 3. místo.

Tabulka hodnocení

Body za umístění

1. místo         5

2. místo         3

3. místo         2

 

Koeficienty pro otevřené běhy a závody                                            

Běžné závody - 1,0

Speciální závody (se zahraniční účastí), MR, CACAg. kvalifikace na MS apod. – 3,0

Mezinárodní závody (MS, EO, EOJ, IMCA, PAWC) – 5,0

 

Body při více jak 10 závodnících

1. místo – 3

2. místo – 2

3. místo – 1

Vysvětlivky:

V – výborně do 5,99 tr. bodů

VD – velmi dobře od 6 – 15,99 tr. bodů

D – dobře – 16 – 25,99 tr. bodů

 

Podklady zasílejte do 25.1.2013 na adresu:

Eva Letáčková

F. Křížka 2881/3

390 01 Tábor