Zpráva ze zasedání komise pro norníky FCI

Autor: -sr- (arkona@seznam.cz), Téma: PŘEČTĚTE SI
Vydáno dne 31. 07. 2012 (2310 přečtení)


Zpráva ze zasedání komise pro norníky FCI

 

Protokol z řádného zasedání Komise pro Norníky
Vídeň (A), 26 02. 2012


Prezident komise pro norníky FCI pan Robert Osterwalder (CH) přivítal přítomné delegáty.

Přítomno 10 delegátů – zástupci jednotlivých národních organizací.

Švýcarsko Robert Osterwalder, prezident
Rakousko, Franz Gruber
Německo Wolfgang Ransleben
Belgičan Xavier Van den Eynden
Lucembursko, Jean-Pierre Steichen
Itálie Antonio Palladini
Rusko Ekaterina Domogarskaya
Švédsko Johan Sonesson
Slovensko Ľudovít Kicko
Česká republika Jaroslav Švec

Nezúčastnili se zástupci: Kypr, Finsko, Francie, Nizozemí, Norsko, Ukrajina a Maďarsko

Delegát za Generální výbor FCI- Stefan Štefík- bez hlasovacího práva
Hosté: předseda Steffen Maar DTK pro lovecké využití jezevčíků a

Jenny Schröder, předsedkyně (D) Svazu německého loveckého teriéra.

 

Program jednání:

 

1) Přivítání, kontrola prezence z jednotlivých států a kontrola protokolu ze zasedání komise pro    norníky FCI ze 13. 2. 2011 ve Volendamu. (NL)

            Delegáty uvítal prezident ÖKV pan Franz Gruber.
            Jako tajemník EHK byl zvolen pan Wolfgang Ransleben (D)

2) Revize Zkušebních řádů v jednotlivých zemích zastřešených FCI z hlediska udělování titulu     CACIT. Není nutné zásadně měnit ZŘ, CACIT udělovat na soutěžích, které svým charakterem jsou zaměřeny na využití norníků k lovu.

            Aplikace ÖDHK, Revize rakouského zkušebního řádu FCI z hlediska udělování CACIT

            Hlavní zkouška na povrchu (POE), (PO ÖDHK, odpovídá PO DTK po "InterVp"

            Norování v přírodní noře (BJ / NB), (PO ÖDHK)

            VGPO pro Jagdteriéry odpovídá PO DJT(D)

            InterGP" pro Foxteriéry byl schválen ve Volendamu 2011
            Stejné podmínky pro všechny národní ZŘ není možné zaručit z hlediska rozdílné legislativy na     ochranu zvířat proti týrání.
            Johan Sonesson předložil společný návrh Norska, Finska a Švédska na Zkušební řády pro            jezevčíky v severských zemích ke schválení FCI. Komise pro norníky se k návrhům vyjádří po        připomínkování jednotlivých členů na příštím zasedání.

3) Antonio Palladini podal zprávu o loňském ECP v Itálii. Bez připomínek

            (ČR 4. a 5. místo z 16 startujících).

4) Evropský pohár pro jezevčíky 2012 - Pověřen Maďarský klub chovatelů jezevčíků

            Maďarsko 25. – 27. 2012 dle FCI – InterVGP,

            Místo konání: Nagyatad
            Pořadatel: Jozsef Balazs, Szabo D 27 /, H-8700 Nagyatad

            Uzávěrka: 31. 03. 2012
            2013: ECP jez. v Německu. PO: InterVp
            2014: ECP jez. není stanoveno, delegáti byli vyzváni k uspořádání ECP 2014
5) Jenny Schroeder podala zprávu o loňské ECP ve Slovinsku – bez připomínek

6) Evropský pohár pro jagdteriéry 2012 – pověřen Švédský klub chovatelů

            Švédsko, 24. – 26. 8. 2012
            Místo konání: Skara
            Pořadatel: Johan Sonesson, Björnarbo 113,S-74 022 Bälinge
            Uzávěrka: 01. 08. 2012
            2013: ECP JGT ve Švýcarsku. PO: InterPndS
            2014: ECP JGT ve Francii PO: InterPndS
7) Velká cena norníků v roce 2012 dle zkušebních řádů FCI GPE schválených 13. 2. 2011

    ve Volendamu

            Německo 24 – 26. 8. 2012

            Místo konání: Hildburghausen, Durynsko
            Pořadatel: Hubert Jr., Stablein.
            Hildburghauser Str. 11 D-96476 Bad Rodach

            Uzávěrka: 30. 6. 2012
            Chybný výpočet bodů v ZŘ GPE (str. 12 – opraveno). Minimální počet bodů pro úspěšné             složení zkoušky 120.
            Rozhodčí budou vysílat národní kluby na své náklady
            DJT 1: DJTC (D) - Jenny Schroeder
            DJT 2: ÖCDJT (A) -  Franz Gruber
            DJT 3: DJTC (I) -  Antonio Palladini
            Jezevčíci 1: DTK (D) - Wolfgang Ransleben
            Jezevčíci 2: KCHJ (CZ) - Jaroslav Švec
            Jezevčíci 3: FCI EHK (CH) - Robert Osterwalder
            Startovné činí 150,00 €
            Sponzoring 1: DTK zastoupený Wolfgangem Ransleben – 400 €
            Sponzoring 2:  EHC zastoupená Wolfgangem Ransleben – 400 €
            Sponzoring 3:  DJTC zastoupený Jenny Schroeder - 400€
            Sponzoring 4:  IVDJT zastoupený Jenny Schroeder  - po projednání 400 €

            2013: GPE - Německo 16 – 18. 8. 2013

8) Volby:

            Prezidentem EHC byl zvolen Robert Osterwalder a místopředsedou Wolfgang Ransleben.

            Nový prezident poděkoval panu Gerhardu Heldovi za 23 let vedení Komise pro norníky

            FCI.
9) Místo a datum výroční schůze EHC FCI v roce 2013
            Prezident EHK navrhuje neděli 10 února 2013 v Římě.
10) Různé
            Výboru FCI v Dortmundu 2011 byl předán návrh na sjednocení udělování titulu

            "Mezinárodní Pracovní Champion" (CIT), návrh: 2 CACIT ve dvou různých rozhodčích

            ve dvou různých zemích.  Na každé CACIT zkoušky pozvat zahraniční rozhodčí.

 

Na řádném zasedání EHC ve Volendamu (NL) dne 13. 2. 2011 byl vypracován a schválen EHK šesti zkušebních řádů pro norníky. Tyto ZŘ byly doručeny do sekretariátu FCI dne 17. 2. 2011:

Interbau pro norníky

GPE pro norníky
InterKanin pro jezevčíky
InterVGP pro jezevčíky
InterPndS pro JGT
InterGP pro foxteriéry

Dosud nepotvrzeno sekretariátem FCI.

Zpráva z Komise pro norníky FCI byla projednána na výboru KCHJ dne 21. 4. 2011 a průběžně informováni zástupci Klubů norníků.

 

Zprávu předává:

MVDr. Jaroslav Švec

Zástupce ČMKU v Komisi pro norníky FCI