Certifikáty pro lovecká plemena

Autor: -sr- (arkona@seznam.cz), Téma: Všeobecné řády a předpisy
Vydáno dne 03. 01. 2012 (2902 přečtení)
Pozor změna předpisu pro udělování certifikátu do pracovní třídy.

Certifikáty pro lovecká plemena

Certifikáty pro lovecká plemena


Dle výstavního řádu ČMKU a FCI musí být třída pracovní na všech typech výstav doložena tzv. certifikátem. U každého plemene je potřeba k vystavení certifikátu jiná zkouška. Při přihlašování na výstavu se ovšem často stává, že majitelé psů k doložení třídy používají buď kopii soudcovské tabulky nebo potvrzení o lovecké upotřebitelnosti. Kartička o lovecké upotřebitelnosti, jak je patrné z jejího názvu, je určena k doložení získané kvalifikace psa pro konkrétní lov zvěře, v žádném případě ale nemůže nahradit certifikát potřebný k doložení pracovní třídy.


 Tento certifikát/potvrzení vystavuje pro plemeno foxteriér za úplatu Českomoravská kynologická jednota (www.cmkj.info). Ta  vystavením certifikátu garantuje, že konkrétní zkouška odpovídá danému plemeni a požadavkům ČMKU a FCI. K vystavení certifikátu je nutné zaslat fotokopii průkazu původu a soudcovské tabulky ze zkoušek (všechny strany).

Plemena foxteriérů  mohou získat dva druhy certifikátů:

1/ pro doložení třídy pracovní na výstavách všech typů (tento certifikát nemusí stačit pro doložení titulu C.I.B. = Mezinárodní šampion krásy) 

 

2/ pro doložení žádosti o titul C.I.B - Mezinárodní šampion krásy

Rozdíl mezi certifikáty je v tom, že pro titul C.I.B. je dle rozhodnutí FCI povinnost absolvovat zkoušku, na které bylo zadáváno čekatelství CACT. Vzhledem k tomu, že v ČR není možné čekatelství CACT zadávat na bezkontaktním norování, neopravňuje proto zkouška z norování k vystavení certifikátu pro udělení titulu C.I.B.

Druh certifikátu je rozlišen v záhlaví.

Zkoušky opravňující vstup psa plemene foxteriér do pracovní třídy na všech typech výstav: LZ, PZ, VZ, SVP, BZ, BZH, HZ, NL

Zkoušky opravňující vstup psa plemene foxteriér do pracovní třídy na všech typech výstav a zároveň platné pro udělení titulu mezinárodní šampion krásy C.I.B.: LZ, PZ, VZ, SVP, BZ, BZH, HZ (na zkouškách bylo zadáváno čekatelství CACT, tento certifikát opravňuje i ke vstupu psa přihlašovat se na výstavách do třídy pracovní)

 

 

Adresa žádosti o certifikát:

Českomoravská kynologická jednota

Jungmannova 25
115 25 Praha 1
Tel.: +420 224 948 472
Bankovní spojení: 195374190227/0100


E-mail:sestakova@cmkj.info

 

 


záhlaví certifikátu viz bod 1/

 

             

 

logo ČMKU

 

      

ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ UNIE

Jankovcova 53

170 00 Praha 7

ČMKJ

Jungmannova 25

115 25 Praha 1

 

FORMULÁŘ PRO VSTUP PSA DO PRACOVNÍ TŘÍDY

APPLICATION FORM TO ENTER A DOG IN THE WORKING CLASS

FORMULAR ZUR MELDUNG IN DIE GEBRAUCHSHUNDEKLASSE

CERTIFIKÁT - CERTIFICATE - BESTÄTIGUNG

 

záhlaví certifikátu viz bod 2/

 

 

             

 

logo ČMKU

 

      

ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ UNIE

Jankovcova 53

170 00 Praha 7

ČMKJ

Jungmannova 25

115 25 Praha 1

 

FORMULÁŘ PRO VSTUP PSA DO PRACOVNÍ TŘÍDY A PLATNÝ PRO UDĚLENÍ

TITULU MEZINÁRODNÍHO ŠAMPIONA KRÁSY

 

APPLICATION FORM TO ENTER A DOG IN THE WORKING CLASS AND

FOR THE TITLE OF INTERNATIONAL BEAUTY CHAMPION

 

FORMULAR ZUR MELDUNG IN DIE GEBRAUCHSHUNDEKLASSE UND

ZUR HOMOLOGIERUNG DES INTERNATIONALEN SCHÖNHEITSCHAMPIONSTITELS DER FCI

                                                                                      

PLEMENA PODŘÍZENÁ POVINNÉ PRACOVNÍ ZKOUŠCE

BREEDS SUBJECT TO A WORKING TRIAL

RASSEN, DIE EINER ARBEITSPRÜFUNG UNTERWORFEN SIND

 

 

více info na:www.cmku.cz - nahoře řády a předpisy