Rodinné členství - platné od 1.1.2012

Autor: -sr- (arkona@seznam.cz), Téma: Klubové řády a předpisy
Vydáno dne 02. 01. 2012 (1491 přečtení)
ke stažení v sekci "stáhněte si" dokumenty

Rodinné členství

Novinky v členství v KCHF ČR!

Rodinné členství

Od 1. ledna 2012 zavedl výbor Klubu chovatelů foxteriérů ČR Rodinné členství. Toto Rodinné členství umožní dvěma partnerům společné členství za těchto podmínek:

Oba partneři (např. manžel + manželka, otec + syn, matka + dcera, otec + dcera, matka + syn, druh + družka, atd.) musí mít stejnou adresu a musí být starší 18 let, aby byli způsobilí k těmto dvěma právním úkonům, tj. volit a být volen.

Při prvním vstupu do KCHF je členský příspěvek prvního člena 300,- Kč + zápisné 100,- Kč, u druhého člena 150,-Kč + zápisné 100, Kč. Dohromady uhradí oba partneři 650,- Kč. Členský příspěvek na další rok je společný pro oba 450,- Kč, který je každoročně splatný do konce září.

V případě, že členský příspěvek Rodinného členství bude uhrazen až po 30. září, MUSÍ být dle stanov KCHF, čl. V/ 2 zaplaceno oběma partnery nové zápisné. Tedy 450,- Kč +200,- Kč.

Jinak jim členství automaticky zaniká k 31. 12. běžného roku.

Na společnou adresu bude zasílán 4 x ročně pouze 1 výtisk klubového Zpravodaje.

Členskou legitimaci obdrží oba partneři samostatně se stejným číslem, označeným 1 nebo 2.

Variabilní symboly pro platbu čl. příspěvků :

Společný členský příspěvek 951

Společný členský příspěvek+ zápisné 971 ( noví členové + pozdní platby)

Přihlášky pro Rodinné členství jsou ke stáhnutí na klubových webových stránkách www.foxterrier.cz

Půlroční členství

Výbor KCHF rozhodl, že člen, který se nově přihlásí do klubu po 1. červenci, uhradí při vstupu pouze poloviční členský příspěvek na běžný rok, t. j. 150.- Kč + zápisné 100,- Kč.

Pro platbu členství v klubu na další rok (opět do konce září běžného roku) platí pro tohoto nového člena stejné podmínky jako pro ostatní členy. Tedy 300,- Kč. Při pozdní platbě po termínu 30. září uhradí 300,- Kč + nové zápisné 100,- Kč = 400,- Kč.