Zpráva ze zasedání komise pro norníky FCI

Autor: -sr- (arkona@seznam.cz), Téma: PŘEČTĚTE SI
Vydáno dne 06. 12. 2011 (2345 přečtení)


Zpráva ze zasedání komise pro norníky FCI

 

13. 2. 2011 Volendam, Holandsko

 

Přítomni zástupci: Švýcarsko, Holandsko, Belgie, Francie, Německo, Slovensko, Finsko, Švédsko, Česká republika

Prezident Komise pro norníky FCI pan Robert Osterwalder (Švýcarsko)

 

Program jednání:

1) Přivítání, kontrola prezence z jednotlivých států a kontrola protokolu ze zasedání komise pro norníky FCI ze 4. 7. 2010 v Curychu.

 

2) Projednání a schválení Zkušebních řádů FCI pro jezevčíky a teriéry a speciální zkoušky pro foxteriéry a pro jagdteriéry se zadáním mezinárodního čekatelství šampionátu práce (CACIT) pro získání titulu Mezinárodní šampion práce (CIT)

 

a) Grosser Preis der Erdhunde (GPE) – Velká cena pro jezevčíky a teriéry

 

b) Internationale Bauprüfung am Fuchs (InterBau) für Erdhunde – Mezinárodní norování na lišku pro norníky

 

c) Internationale Gebrauchsprüfung (InterGP)für Foxterrier – Mezinárodní pracovní zkouška pro foxteriéry

 

d) Internationale Bauprüfung am Kanin (InterKanin) für Zwerg- und Kaninchendachshunde – Mezinárodní zkouška na králíka v noře pro trpasličí a králičí jezevčíky

 

e) Internationale Prüfung nach dem Schuss (InterPndS) für Deutsche Jagdterrier – Mezinárodní zkouška po výstřelu pro jagdteriéry

 

f) Internationale Vollgebrauchsprüfung (InterVGP) für Dachshunde – Mezinárodní všestranná zkouška pro jezevčíky.

 

3) Informace o přípravě Zkušebního řádu FCI, Honičské zkoušky pro jezevčíky. Dosud rozdílný způsob lovu a ochrany černé zvěře v jednotlivých státech.(např. obůrka)

 

4) Zhodnocení průběhu Evropského poháru jezevčíků 2010 v Německu, bez připomínek

(ČR - 5. a 7.místo ze 17 startujících).

5) Zhodnocení přípravy na EP jezevčíků 2011 v Itálii, (ČR - 4. a 5. místo ze 16 startujících).

6) Zhodnocení průběhu Evropského pohárů jagdteriérů 2010 v Německu, bez připomínek.

7) Zhodnocení přípravy na EP jagdteriérů 2011, dosud není stanoveno místo konání.

8) Projednání plánu Šampionátů FCI pro jezevčíky a teriéry pro rok 2012 a návrh 2013

 

Zpráva z komise pro norníky byla projednána na výboru KCHJ 2. 4. 2011 a výbor KCHJ souhlasil s návrhem změny zástupce ČR v Komisi pro norníky FCI. Z tohoto důvodu se omlouvám za pozdní dodání zprávy. Obsah této zprávy byl projednán se zástupci Klubů norníků na semináři konaném dne 16. 10. 2011 na ČMMJ Praha.

 

Zprávu předává:

MVDr. Jaroslav Švec

Zástupce ČMKU v Komisi pro norníky FCI