Nora v Horním Jelení

Autor: -sr- (arkona@seznam.cz), Téma: PŘEČTĚTE SI
Vydáno dne 15. 01. 2011 (4304 přečtení)
článek od p. Vladimíra Bryndy

Horní Jelení město mezi lesy

Nora v Horním Jelení

Již mnoho let po sobě se scházejí chovatelé a milovníci foxteriérů v příjemném areálu nory a přilehlého okolí v Horním Jelení. Věříme, že mnohé z nich potěšíme článkem, v němž se dozvědí něco víc o tomto místě i o jeho bohaté myslivecké historii. Autorem článku je Vladimír Brynda, kterého ti, kteří přijíždějí do Horního Jelení pravidelně, znají jako obětavého spoluorganizátora zkoušek i výstavy a také jako zdatného normistra.

 

Z HISTORIE NORY V HORNÍM JELENÍ

Město Horní Jelení se nachází uprostřed trojúhelníku, jehož vrcholy tvoří města Holice, Vysoké Mýto a Choceň. Město leží uprostřed hustých lesů Třebechovické pánve na východním okraji okresu Pardubice, a to na rozhraní mezi Orlickým podhůřím a Polabskou nížinou.

Nejstarší období obce je spojováno s loveckým hrádkem, který zde stával již v dobách předhusitských. Později kolem něho vznikla pastevní víska. Ta dala základ obci, která tehdy nesla název Svrchní Jelení. Prvním známým držitelem panství byl král Jiří z Poděbrad. První zmínka o obci je z r. 1495, kdy jelenské prostory kupuje velmož Vilém z Pernštejna. Kolem roku 1555 bylo Horní Jelení povýšeno na městečko a v roce 1912 na město. Od 10. října 2006 byl obci status města vrácen. V roce 2009 mělo Jelení 1970 obyvatel.

Poblíž tohoto města se nachází i areál s umělou norou. Zahájení jejího provozu se datuje k roku 1965. Tehdy tu proběhl 1. ročník soutěže v norování na lišku a jezevce „O pohár jelenských lesů“. V této době existovaly ve Východočeském kraji již umělé nory, například „Na Ostaši“ v tehdejším okrese Broumov, kde v roce 1959 proběhlo první mezinárodní norování. Další norou byla lokalita „Na Studánce“ u Rychnova nad Kněžnou, kde ve dnech 19.-20. srpna 1961 proběhlo mezinárodní norování, kterého se zúčastnilo 36 psů. Z celkového počtu účastníků bylo devět z tehdejší NDR, čtyři z Rakouska, dva z NSR a jeden z Francie. V okrese Rychnov nad Kněžnou byla vybudována rovněž umělá nora „U Kajetána“ v Dobrušce. Přesný rok výstavby této nory se mi nepodařilo zjistit, ale ze shromážděných záznamů jsem usoudil, že existovala již v roce 1962, stejně jako například nora ve Vrchlabí.

 

SOUTĚŽE S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

Po již zmíněném 1. ročníku soutěže „O pohár jelenských lesů“ následovaly každý rok další ročníky, a to až do roku 1981. Na tuto soutěž navázal v roce 1985 „Pohár JZD Rozvoj Ostřetín“. V této době se již norovalo pouze na lišku. Soutěž byla dvoudenní, přičemž každý den proběhlo jedno kolo. Obě zmíněné soutěže byly hojně navštěvovány jak mysliveckou, tak nemysliveckou veřejností. Několika ročníků se zúčastnilo více jak 80 startujících z celé republiky. Od roku 1975 byl součástí „Poháru jelenských lesů“ i „Brandejsův pohár“, což byl pohár pro nejlepšího jezevčíka v soutěži. „Pohár jelenských lesů“ mohl získat vůdce, jehož norník obdržel největší počet bodů v I. ceně ve dvou ročnících, a nemuselo to být ve dvou letech za sebou. „Brandejsův pohár“ mohl získat vůdce, který měl v soutěži 3x nejúspěšnějšího jezevčíka.

Tato soutěž probíhala až do doby, kdy norování bylo zákonem upraveno na bezkontaktní. V současné době zmíněná nora slouží k výcviku a zkouškám v norování nováčků. Okresní myslivecký spolek ČMMJ Pardubice pořádá za rok tyto zkoušky dvoje, zpravidla v červnu a září. Pro dokreslení bychom si měli uvědomit, že například v červnu 1969 bylo na zkoušky v norování přihlášeno 30 psů + 10 náhradníků, a to nejen z okresu Pardubice a okolí, ale i z Prahy, Nymburka či ze Dvora Králové.

Hornojelenská nora si brzy po výstavbě získala dobrou pověst a uznání, proto zde byly pořádány další akce různými kluby chovatelů psů malých plemen. Výčet by byl hodně dlouhý, proto uvádím jen několik z nich:

* V červenci 1969 zde proběhla celostátní soutěž v norování na lišku a jezevce, na kterou bylo přihlášeno 40 psů z celé republiky.

* V srpnu1975 proběhlo v Horním Jelení mezinárodní norování na lišku. Přihlášeno bylo 29 jezevčíků (z celkového počtu bylo devět psů z tehdejší NSR a jeden z MLR), 12 foxteriérů (jeden z MLR, 10 z NSR), 11 velšteriérů (všichni z tehdejší ČSSR), 17 jagdteriérů (jeden z Rakouska a jeden z NSR).

* Po dlouhá léta byly zde Klubem chovatelů jezevčíků pořádány klubové soutěže. Například v červenci 1983 na takové soutěži startovalo 25 jezevčíků.

 

SOUČASNOST PATŘÍ NEJENOM FOXTERIÉRŮM

V posledních letech využívá areál nory Klub chovatelů foxteriérů k uspořádání Speciální výstavy, Klubových zkoušek v norování nováčků a Klubových barvářských zkoušek. Mimo norování areál nory sloužil a dodnes slouží jako „základna“ pro další kynologické akce, které jsou pořádány v honitbě MS Ostřetín. Jedná se třeba o barvářské zkoušky, soutěž malých plemen „O pohár hejtmana Pardubického kraje“ atd.

Současným vlastníkem areálu je MS Ostřetín. Vzhledem k tomu, že s celou svoji rodinou nevynechám prakticky žádnou akci pořádanou na zmíněném místě, dovolím si tvrdit, že tento letitý areál lepšího vlastníka nemohl získat, protože kolektiv MS Ostřetín dovedl vždy vzorně zabezpečit všechny pořádané akce, včetně výborného „mysliveckého“ občerstvení.

 

Vladimír Brynda