Klubové barvářské zkoušky honičů - Radim - 25.9.2010

Autor: -sr- (arkona@seznam.cz), Téma: Články výcvik
Vydáno dne 15. 01. 2011 (1474 přečtení)
25. září 2010 Radim

Dne 25

Klubové BZH na Bruntálsku

Dne 25. září 2010 proběhly v honitbě MS Radim na Bruntálsku Klubové barvářské zkoušky honičů (BZH). Sraz všech účastníků kynologické akce byl v pěkném prostředí chaty MS Radim. Zkoušek se zúčastnilo šest hladkosrstých a jeden drsnosrstý foxteriér, tři jezevčíci, dva alpští brakýři jezevčíkovití a jeden bavorský barvář.

Honiči byli posuzováni podle zkušebního řádu pro honiče, ostatní dle zkušebního řádu pro foxteriéry a jezevčíky. Vrchním rozhodčím byl Ludvík Kuchař, dále posuzovali Jan Hasmanda, Jiří Kaděrka, Jiří Kavan, Jan Martoni, Bohumil Pastyřík, Leopold Šenkeřík a jako čekatel Dalibor Smékal. Na nástupu všechny uvítal ředitel zkoušek Miroslav Urbánek, poté promluvil předseda kynologické komise Okresního mysliveckého spolku ČMMJ Bruntál Karel Vaškuj. Vrchní rozhodčí vysvětlil všem, jak budou zkoušky probíhat. Nakonec dostal slovo také místopředseda Klubu chovatelů foxteriérů František Švéda, který jménem Klubu pozdravil všechny účastníky a popřál jim při zkouškách hodně úspěchů.

Pak mohly začít vlastní zkoušky. Mezi foxteriéry se doslova rozpoutal boj o body v tom nejlepším slova smyslu. O kvalitě soutěžících svědčí skutečnost, že se všichni do jednoho umístili v první ceně. Nejvíce se dařilo zkušené feně FXH Edit od Hombreho, která nasbírala 246 bodů, a tak se po zásluze stala vítězkou Klubových BZH.

Na nástupu při slavnostním vyhodnocení zkoušek vystoupil F. Švéda, poblahopřál všem zúčastněným k dosaženým výsledkům, a při té příležitosti předal Karlu Vaškujovi klubový vůdcovský odznak II. stupně. Došlo i na poděkování sponzorům – firmě Samohýl ProPlan (hodnotné ceny), MS Radim (propůjčení honitby), Janu Martonimu (ceny pro soutěžící), Markovi Kubrickému (poháry) a chovatelské stanici Lichnoveček (plakety). Bez poděkování nezůstalo MS Dlouhý vrch Razová, které poskytlo na zkoušky ulovené sele divočáka. Následovalo společné posezení a patřičná oslava vítězství, ostatně to ke zkouškám také patří.

 

Text a foto Adam Vaškuj