Světová výstava myslivosti a lovectví Brno 2010

Autor: -sr- (arkona@seznam.cz), Téma: Ostatní aktivity
Vydáno dne 14. 05. 2010 (3263 přečtení)


Světová výstava myslivosti a lovectví Brno 2010

Světová výstava myslivosti a lovectví Brno 2010

 

 

Ve dnech 21.-28. března letošního roku proběhla v Pavilonu Z na brněnském výstavišti Světová výstava myslivosti a lovectví. Konala se u příležitosti stého výročí světové výstavy ve Vídni a v Praze v roce 1910 a byla připravena jako prezentace vývoje mysliveckých, chovatelských, ochranářských a loveckých aktivit za posledních sto let v České republice i v zahraničí. Program výstavy byl komponován do souvislých expozic dokladujících historický vývoj až po současnost. Výstava prezentovala široké spektrum činností myslivců a lovců, kteří se aktivně podílí na zachování druhové diverzity fauny.

Pod záštitou ČMMJ se této výstavy zůčastnil i Klub chovatelů foxteriérů. K dispozici jsme měli  vlastní stánek, stejně jako ostatní chovatelské kluby, které se rozhodly reprezentovat  mysliveckou kynologii na této výstavě. Prezentace probíhala nejen na stánku, ale i na pódiu uprostřed pavilonu, kde zástupci klubu dvakrát denně představili svá plemena i historii a činnost klubu. Na stánku byly připraveny ukázky našeho Zpravodaje, propagační materiály klubu, přihlášky pro případné zájemce a ukázky dostupné kynologické literatury o foxteriérech. Akademický malíř Václav Nasvětil zapůjčil během výstavy do našeho stánku jeden ze svých obrazů: co jiného než portrét foxteriéra.

Díky účasti na této akci jsme měli možnost představit náš klub a jeho činnost celému spektru návštěvníků výstavy – tedy nejen aktivním myslivcům či příznivcům lovecké kynologie. Navíc jsme získali do našich řád několik nových členů. Stánek klubu navštívili i někteří stávající členové, mnoho zájemců o naše plemana a co bylo velmi potěšující, řada zájemců o české foxteriéry pocházela ze zahraničí. Mezi těmito hosty byl mimo jiné také Franz Hinterecker, předseda rakouského klubu chovatelů foxteriérů.

Velké poděkování patří všem, kteří věnovali svůj čas přípravě propagačních materiálů a reprezentaci KCHF ve výstavním stánku.. Jaroslav Adamec, Jan Beneš, Jiří Beránek, Pavel Horák, Jitka Králíčková, Eva Letáčková, MVDr. Josef Nosek, Iveta Nováková, Ing. Dalibor Pačes, Václav Peš, Ing. Václav Peš, Kamil Petržela, František Polehňa, Mgr. Romana Slaninová, Dalibor Smékal, Pavel Švanda,František Švéda.

 

Foto:

Na stánku pí. Eva Letáčková, p. Václav Peš

 

dekorace na stánku..

 

 

 

p. František Polehňa při prezentaci plemene..

 

 

Text+foto: Helena Kodýmová