TOP FOXTERIÉR VÝKON

Autor: -sr- (arkona@seznam.cz), Téma: Klubové řády a předpisy
Vydáno dne 08. 10. 2014 (5833 přečtení)
aktualizace od 1.1.2015

Podmínky soutěže

                                   

TOP LOVECKÝ FOXTERIÉR HLADKOSRSTÝ KCHF ČR 20XX 

TOP LOVECKÝ FOXTERIÉR DRSNOSRSTÝ KCHF ČR 20XX

 

 

1.      Soutěž bude vyhodnocena zvlášť pro plemeno foxteriér hladkosrstý a zvlášť pro plemeno foxteriér drsnosrstý.

2.      Majitel psa přihlášeného do soutěže musí být členem KCHF ČR

3.      Každý soutěžící foxteriér musí být zapsán v plemenné knize ČR.

  1. Započítává se výsledek z úspěšně složené zkoušky, kde jedinec dosáhl nejlepšího ohodnocení (při složení více zkoušek jednoho druhu). Jedná se o absolvované zkoušky loveckých psů, konaných v ČR a ostatních státech organizovaných v FCI, jichž se jedinec přihlášený do soutěže zúčastnil pouze v běžném kalendářním   roce.
  2. Dále se započítávají prémiové body za udělení titulů. V případě opakované zkoušky, kde pes získá čekatelství CACT nebo CACIT apod., lze toto započítat k celkovému počtu dosažených bodů.
  3. ( příklad – BZ 120 bodů, soutěž BZ 100 bodů CACT – lepší výsledek 120 bodů + ze soutěže za CACT 100 bodů, eventuelně za Vítěze klubové zkoušky 120 bodů).
  4. Vzhledem k různé náročnosti jednotlivých zkoušek bude bodový výsledek zkoušky vynásoben příslušným koeficientem, budou přičteny případné další prémiové body za umístění v I. nebo II. ceně; za umístění v III ceně prémiové body připočítávány nejsou.  Dále pak za zisk titulů  CACT, CACIT, rez.CACT, rez.CACIT, Vítěz klubových zkoušek, Diviačar, Norník a Všestranný pes + účast na zkouškách pořádaných KCHF ČR. V případě rovnosti bodů má přednost:  

                                       a)     chovný jedinec před nechovným      

                                          b) mladší jedinec před starším,

                                          c)              podle abecedního pořadí jejich jmen

  1. Každý účastník zašle nejpozději do 20. ledna 20XX   tyto  podklady:

a)   čitelné kopie soudcovských tabulek z vykonaných zkoušek

c)   čitelnou kopii rodokmenu z obou jeho stran

  1. V každém plemeni následně získá jedinec s nejvyšším absolutním počtem bodů titul TOP LOVECKÝ FOXTERIÉR HLADKOSRSTÝ KCHF ČR 20XX a TOP LOVECKÝ FOXTERIÉR DRSNOSRSTÝ KCHF ČR 20XX.
  2. Věcné ceny a diplom o uděleném titulu budou vítězům předány na členské schůzi KCHF ČR.

11.  Majitel přihlášeného jedince zašle vše do 20. ledna 20XX na adresu:

 

Eva Letáčková

nám. Fr. Křižíka 2881/3

390 01Tábor

 

Na neúplné a po uzávěrce zaslané přihlášky psů do soutěže nebude brán zřetel!

 

Tabulka pro stanovení bodového hodnocení přihlášených jedinců:

 

 

 

 

zkouška

koeficient

I. cena

II. cena

ZV

1,0

+30

+15

BZ

1,2

+54

+27

ZVVZ

1,2

+52

+25

LZ

1,5

+149

+75

PZ

1,5

+150

+77

SVP

1,5

+60

+30

BZH

1,0

+138

+69

ZH

2,0

+198

               +99

VZ

2,0

+224

 +108

ZN

1,0

+34*

 +17**

IZN

obstál

+120

-

NL podle zkušeb. řádu SK

3,5

+105

+63

Evropský pohár teriérů

2,8

+117

+78

 

                      

 

Pozn.Za úspěšné vykonání zkoušky pořádané KCHF ČR bude připočítáno 50 prémiových bodů.

 

 

Prémiové body za udělení titulů:

 

CACT

100 b.

R-CACT

70 b.

CACIT

150 b.

R-CACIT

100 b.

Klubový vítěz

120 b.

Diviačar

100 b.

Norník

100 b.

 

Při norování na jezevce je stanoven koeficient 4,0 ( v případě chvatu je požadováno držení od 60 do 90 sekund.Toto platí pro členské země v rámci FCI ( SK, H, UKR, RU apod.) Ostatní platí jako u NL.       

 

 

*         prémiové body za zkoušku z norování (ZN) úspěšně složenou od 67 do 84 bodů

**     prémiové body za zkoušku z norování (ZN) úspěšně složenou od 50 do 66 bodů