TOP FOXTERIÉR SPORT

Autor: -sr- (arkona@seznam.cz), Téma: Klubové řády a předpisy
Vydáno dne 08. 10. 2014 (7306 přečtení)
aktualizace od 1.1.2015

TOP FOXTERIER SPORT

TOP FOXTERIER SPORT 20XX

 

Podmínky soutěže :

 

  1. Soutěž bude vyhodnocena zvlášť pro plemeno foxteriér hladkosrstý a zvlášť pro plemeno foxteriér drsnosrstý.             
  2. Majitel psa přihlášeného do soutěže musí být členem KCHF ČR    
  3.  Každý soutěžící foxteriér musí být zapsán v knihách FCI.
  4. Do soutěže jsou zahrnuty všechny oficiální zkoušky a závody pořádané podle platných řádů v kategoriích agility .
  5. Započítávají se výsledky ze všech úspěšně absolvovaných závodů a zkoušek v ČR i zahraničí, jichž se jedinec přihlášený do soutěže zúčastnil v běžném kalendářním roce
  6. V případě rovnosti bodů má přednost :

a)              mladší jedinec před starším

b)              podle abecedního pořadí jejich jmen

  1. Každý účastník zašle nejpozději do 20. ledna 20XX  tyto podklady :

a)              čitelné kopie zápisů ve výkonnostním průkazu a výsledkové listiny závodů

b)              čitelnou kopii  rodokmenu  z obou jeho stran

 

Příklad výsledků:

Výsledky jsou v pořadí umístění z počtu, dále čas, trestné body, rychlost

Třebíč - Nejistá sezóna -  1. 5. 2013

AGILITY : diskvalifikován

JUMPIG : 1/20, 35.22 s., 0.0 tr.b., 4,46 m/s

MA3:  1/4, 40,97 s., 0.0 tr. b., 4,1 m/s

 

Vysvětlivky :

Běhají 3 výškové kategorie:

S = jedinci do 34,99 cm v kohoutku

M = jedinci do 42,99 cm v kohoutku ( většina foxteriérů)

L = jedinci od 43 cm v kohoutku

 

Zkoušky jsou členěny dle výkonnosti jednotlivých týmů :

A1 = začínající, A2  = středně pokročilí, A3 = nejvíce pokročilí

 

Otevřené běhy  ( bez rozlišení výkonnosti ) :

-          jumping  ( běh bez zónových překážek)  = áčko, kladina, houpačka

-          agility  - (běh, kde je možno postavit všechny překážky)

-          V případě zahraničních závodů zaslat kopii výsledkové listiny

 

Systém hodnocení :

 

  1. Zkoušky  -  Výsledek zkoušky (V, VD, D ) je bodován dle tabulky a násoben koeficientem úrovně zkoušky.Při počtu nad 10 závodníků jsou navíc uděleny body za umístění 1. – 3. místo.

 

Tabulka hodnocení :

Body za umístění : 1. místo 5,   2. místo 3,   3. místo 1

 

Koeficienty úrovně zkoušky :

A1 = 1,0,  A2 = 1,5,  A3 = 2,0

Body při více jak 10 závodnících: 1. místo =  3,  2. místo  = 2,  3. místo  = 1

 

 

 

      2.     Otevřené běhy z různých druhů závodů – výsledek závodu ( V,VD, D ) je            bodován  dle   tabulky a  násoben  příslušným  koeficientem.

      Při počtu nad 10 závodníků jsou navíc uděleny body za umístění 1. – 3. místo.

 

Tabulka hodnocení:

Body za umístění : 1. místo = 5,  2. místo = 3,  3. místo = 2

                       

Koeficienty pro otevřené běhy a závody:

Běžné závody = 1,0

Spec. závody ( při zahraniční účasti) MR, CACAg, kvalifikace na MS apod. = 3,0

Mezinárodní závody ( MS, EO, EOJ, IMCA,PAWC ) = 5,0

 

Body při více jak 10 závodnících : 1. místo = 3,  2. místo = 2,  3. místo = 1

 

Vysvětlivky :

V = výborně do 5,99 trestných . bodů

VD = velmi dobře od 6 – 15,99 trestných  bodů,

D = dobře od 16 – 25,99 trestných bodů

 

                                                        

      Podklady  zasílejte do 20. ledna 20XX na adresu:

                                            

                                         Eva Letáčková

                                   nám. Fr. Křižíka 2881/3 

                                             390 01 Tábor