Podmínky pro udělení KLUBOVÉHO ŠAMPIONA PRÁCE

Autor: -mz- (zajickova@kostax.cz), Téma: Klubové řády a předpisy
Vydáno dne 11. 11. 2009 (3045 přečtení)


TOP LOVECKÝ FOXTERIÉR ZÍSKALI

Řád pro udělení titulu „Klubový šampion práce KCHF ČR
Klub working champion

  1. CT / čekatelství klubového šampionátu práce Klubu chovatelů foxteriérů ČR ( dále jen KCHF ČR ) / se uděluje na zkouškách pořádaných KCHF ČR / mimo zkoušek norování – ZN /.
  2. Titul „Klubový šampion práce Klubu chovatelů foxteriérů ČR“ bude udělen psovi, který obdrží 2x titul CT na zkouškách pořádaných KCHF ČR.
  3. Titul CT se uděluje nejlepšímu jedinci zvlášť plemene foxteriér hladkosrstý a zvlášť plemene foxteriér drsnosrstý umístěnému v I. ceně na zkouškách pořádaných KCHF ČR. V případě, že vítězný pes získal již 2x CT (tím splnil podmínky „Klubového šampiona práce KCHF ČR“) nebo již je „Klubovým šampionem práce KCHF ČR“, titul CT se může na zkouškách udělit dalšímu psovi stejného plemene v pořadí, který bude splňovat podmínky dané tímto řádem.
  4. Udělení titulu CT není nárokové, uděluje se jen za mimořádně kvalitní výkony v průběhu zkoušek.
  5. Navrhnout psa na titul CT může jen sbor rozhodčích, delegovaných na příslušné zkoušky.
  6. Majitel psa splňujícího výše uvedené podmínky na zadání „Klubového šampionátu práce KCHF ČR“ musí být v době žádosti o udělení „Klubového šampionátu práce KCHF ČR“ členem KCHF ČR. Současně zašle originál průkazu původu, originály CT karet a kopie soudcovských tabulek na adresu výcvikáře klubu:Ing.MgA.Jana Adámková, Karlštejnská 74, 252 17 Tachlovice.
  7. Majiteli psa nebo feny bude bezplatně vystaven diplom o získaném titulu.

Řád schválen na jednání výboru KCHF ČR dne 14. 9. 2007