Podmínky udělování VŮDCOVSKÉHO ODZNAKU

Autor: -sr- (arkona@seznam.cz), Téma: Řády a předpisy
Vydáno dne 04. 09. 2015 (4837 přečtení)


Podmínky udělování VŮDCOVSKÉHO ODZNAKU

Klub chovatelů foxteriérů ČR jako dík všem vůdcům, kteří pravidelně cvičí a předvádí foxteriéry na loveckých zkouškách, uděluje "vůdcovské odznaky", a to za následujících podmínek.

Vůdcovský odznak uděluje výbor klubu 1x ročně členům KCHF ČR po splnění níže stanovených podmínek. Vůdce doloží soudcovskými tabulkami úspěšné vykonání jednotlivých zkoušek, vždy do konce roku přecházejícího udělení ocenění, výcvikáři klubu. Jednotlivé vůdcovské odznaky se udělují postupně od nejnižšího k nejvyššímu, tedy III. poté II. a nakonec I. stupeň (tzn., že držitel I. stupně musí být držitelem II. i III. stupně).

Pro jednotlivé stupně jsou stanoveny počty různých jedinců, kteří musí stanovené počty a druhy zkoušek naplnit.

 

 

III. stupeň

 

http://www.foxterrier.cz/image/bronz.JPG

 

1/ 3x ZV

2/ 3x ZN

3/ 3x některou z ostatních zkoušek (PZ, LZ, VP, VZ, BH, BZ, ZH, ZVVZ)

Podmínky lze splnit s minimálním počtem tří různých jedinců plemene foxteriér a s maximálním počtem devíti jedinců plemene foxteriér.

 

Seznam držitelů: Hutěčka Vladimír st., Martoni Jan, Nováková Iveta, Papež Bohuslav, Pospíchal Martin, Švéda František, Ing. Kleinhaml Vít, Smékal Dalibor, Vaškuj Karel, Adamec Jaroslav, Beránek Jiří, Lösel Diana, Oujezský Stanislav, Michálek Petr, Králíčková Jitka, Goby Richard, Kubrický Marek, Ing. Hutěčka Vladimír ml., Ing. at Mgr. Adámková Jana, Pavel Flener, Pavel Trnka, Jaroslav Bednář

 

 

II. stupeň

 

http://www.foxterrier.cz/image/stribrny.JPG

 

1/ 4x ZV

2/ 4x ZN

3/ 4x některou z ostatních zkoušek (PZ, LZ, VZ, ZH a z toho jedna zkouška musí být pořádána KCHF ČR nebo na úrovni, kde se zadává titul CACT, R-CACT, CACIT a R-CACIT)

Podmínky lze splnit s minimálním počtem čtyř jedinců plemene foxteriér a s maximálním počtem dvanácti jedinců plemene foxteriér.

 

Seznam držitelů: Hutěčka Vladimír st., Nováková Iveta, Papež Bohuslav, Pospíchal Martin, Ing. Kleinhampl Vít, Beránek Jiří Smékal Dalibor, Michálek Petr, Adamec Jaroslav, Vaškuj Karel

 

I. stupeň

 

http://www.foxterrier.cz/image/zlatyzlaty.JPG

 

1/ 5x ZV

2/ 5x ZN

3/ 3 jedinci (PZ nebo LZ) a 2 jedinci (VZ nebo ZH a z toho jedna zkouška musí být pořádána KCHF ČR nebo na úrovni, kde se zadává titul CACT, R-CACT, CACIT a R-CACIT)

Podmínky lze splnit s minimálním počtem pěti jedinců plemene foxteriér a s maximálním počtem patnácti jedinců plemene foxteriér.

 

Seznam držitelů: Hutěčka Vladimír st., Nováková Iveta, Papež Bohuslav, Pospíchal Martin, Beránek Jiří, Ing. Kleinhampel Vít, Vaškuj Karel, Jaroslav Adamec