Podmínky udělování KLUBOVÉHO ŠAMPIONA A KLUBOVÉHO ŠAMPIONA MLADÝCH

Autor: -sr- (arkona@seznam.cz), Téma: Klubové řády a předpisy
Vydáno dne 28. 09. 2010 (3215 přečtení)
aktualizace

Podmínky udělení Klubového šampiona KCHF ČR

·         Podmínky pro udělování čekatelství na Klubový šampionát KCHF ČR (CC)

1.    CC se uděluje psům a fenám obou plemen foxteriérů samostatně v třídách: mezitřída, otevřená, pracovní a vítězů.

2.    CC se může udělit pouze psovi a feně s oceněním „výborný 1“.

3.    CC není nárokový titul. Uděluje ho na výstavu delegovaný rozhodčí jen při mimořádných kvalitách předvedeného jedince.

4.    CC se může udělit i jedinci, který už titul „Klubový šampion KCHF ČR“ získal.

·         Udělení titulu „Klubový šampion KCHF ČR“ je podmíněno:

1.    Získáním 3x CC na výstavách pořádaných KCHF ČR (Klubová a Speciální výstava).

2.    Udělením potřebných CC minimálně dvěmi různými rozhodčími.

3.    Doložením certifikátu o vykonané zkoušce z výkonu pro zařazení do třídy pracovní na mezinárodní výstavě.

4.    Majitel jedince, který splnil podmínky pro udělení titulu „Klubový šampion KCHF ČR“ musí být členem KCHF ČR.

 

 

Podmínky udělení Klubového šampiona mladých

KCHF ČR

Udělení titulu „Klubový šampion mladých KCHF ČR“ je podmíněno:

1.    Získáním 3x CAJC (obecně titulu uznaného na národní šampionát mladých) ve třídě mladých ve věku 9 – 18 měsíců.

2.    Jedno ze třech čekatelství CAJC musí být získáno na výstavě uspořádané KCHF ČR (Klubové, Speciální). Ostatní mohou být získány na mezinárodních výstavách u nás a v zahraničí a na národních výstavách v ČR.

3.    Jeden ze tří čekatelství CAJC získaných na mezinárodních výstavách u nás a v zahraničí a na národních výstavách v ČR může být nahrazen jedním čekatelstvím národního šampionátu (CAC, CWC, CACA atd.) získané do 24 měsíců věku jedince.

4.    CAJC musí být uděleny minimálně dvěmi různými rozhodčími.

5.    Majitel jedince, který splnil podmínky pro udělení titulu „Klubový šampion mladých KCHF ČR“, musí být členem KCHF ČR.

 

Po splnění podmínek udělení „Klubového šampiona KCHF ČR“ nebo „Klubového šampiona mladých KCHF ČR“ zašle majitel jedince fotokopii posudkových listů z výstav spolu s originály CC karet případně CAJC karet a s originálem průkazu původu doporučeně na adresu:

 

Iveta Nováková

Malovice 46

384 11 Netolice

 

Průkaz původu spolu s originály CC případně CAJC karet bude zaslán zpět majiteli psa doporučeně.

Potvrzení (diplom) o uděleném titulu bude zaslán majiteli bezplatně.

 

Pozn.: Čekatelství titulů CAJC na „Klubového šampiona mladých KCHF ČR“ a CC na zisk titulu „Klubový šampion KCHF ČR“ lze získat na Speciální a Klubové výstavě pořádané KCHF ČR od 1.1. 2005. Udělení titulů „Klubového šampiona mladých KCHF ČR“ a „Klubový šampion KCHF ČR“ neopravňuje zařazení psa do třídy šampionů nebo vítězů na žádném typu výstav.

 

 

 

 

UDĚLENÍ KLUBOVÍ ŠAMPIONI MLADÍ

rok

pl.

jméno

narozen

majitel

2005

fxd

Feebee z Benkovského kopce

10.8.2004

Dalibor Smékal

2006

fxh

Ivory Super Pride

21.6.2005

Renata Schwarzová

2007

fxd

Toník Star Franke

8.12.2005

Lidmila Rousková

2007

fxh

Kolombo od Rytíře Malovce

22.8.2006

Ondřej Škeřík

2007

fxh

Zeus Delaware

15.11.2006

Soňa Sehnalíková

2008

fxd

Pepsi od Rytíře Malovce

15.3. 2007

Iveta Nováková

2008

fxh

Mamba od Rytíře Malovce

5.10.2006

Iveta Nováková

2008

fxh

Quadriga od Rytíře Malovce

17.5.2007

Iveta Nováková

2009

fxh

Gryzli od Títěže

30.9.2007

Martoni Jan

2009

fxd

Bukanýr ze Zlaté přilby

1.6.2008

Šobr Miloslav

2009

fxd

Fay Black Star Franke

4.6.2008

Vařechová Leona

2009

fxd

Emerald Star Franke

24.3.2008

Polehňa František

2009

fxh

Georgia Star Franke

30.6.2008

Vařechová Leona

2010

fxd

Chuck Star Franke

24.1.2009

Polehňa František

2010

fxh

Ebony od Rytíře Malovce

4.3.2009

Nováková Iveta

 

 

UDĚLENÍ KLUBOVÍ ŠAMPIONI

rok

pl.

jméno

narozen

majitel

2005

fxh

Erney Steinbach Terry

28.10.2001

Bohuslav Papež

2005

fxh

Haris Steinbach Terry

16.1.2003

Bohuslav Papež

2006

fxd

Ike Star Franke

29.3.2003

Otto Hampl

2006

fxh

Princ od Rytíře Malovce

10.3.2003

Iveta Nováková

2006

fxh

Karamela od Rytíře Malovce

30.11.2002

Iveta Nováková

2006

fxh

White Orchid od Rytíře Malovce

4.4.2004

Iveta Nováková

2008

fxd

Elias ´t  Beuke Jagerken

12.10.2005

Simona Nováková

2008

fxd

Merlin v.d. Schönenbergen

17.10.2004

Dalibor Smékal

2008

fxh

Saruman Tuskulum

30.8.2005

Vladimír Hutěčka

2008

fxh

Winter Blaze od Rytíře Malovce

4.4.2008

Macků Tereza

2008

fxh

Betty Ciro Bohemia

4.1.2006

J. Adamec

M. Maršálek

2009

fxd

Toník Star Franke

8.12.2005

Rousková Lidmila

2009

fxd

Jacquelin z Benkovského kopce

22.9.2005

Voborník Jiří

2009

fxd

Wera Star Franke

1.8.2006

Duspilová Iva

2010

fxd

Uzzu Star Franke

8.2.2006

Vařechová Leona

2010

fxd

Fay Black Star Franke

4.6.2008

Vařechová Leona

2010

fxh

Endy od Oslavy

10.1.2006

Kučera Jan

2010

fxh

Belfox Eve

11.10.2005

Nováková Iveta

2010

fxh

Belfox Eve

11.10.2005

Nováková Iveta