ZPRAVODAJ

Autor: -rs- (@), Téma: Zpravodaj
Vydáno dne 11. 11. 2009 (17628 přečtení)
Zpravodaj Klubu chovatelů foxteriérů ČR vychází 3x ročně
pro potřeby členů klubu, a to v měsících
březnu, srpnu a prosinci.V jednotlivých číslech najdete:
- aktuální klubové informace
- chovatelské přehledy
- kompletní výsledky výstav včetně posudků
- výsledky a zprávy z pracovních zkoušek
- výsledky a zprávy ze sportovních aktivit
- pozvánky a propozice na klubové či spolupořádané akce
- zajímavosti a články z historie
- inzerci členů klubu


Ceník tištěné inzerce pro členy KCHF ČR
1 strana čb ......... 400,- Kč
1/2 str. čb ........... 200,- Kč
1 strana barva ..... 800,- Kč (2.-4.str. obálky)
1/2 str. barva ...... 400,- Kč (2.-4.str. obálky)


Redakční uzávěrky jsou každý rok stejný:
číslo 1/20xx - 31. ledna
číslo 2/20xx - 31. května
číslo 3/20xx - 30. září

:: Zde si můžete prohlédnout vývoj klubového zpravodaje ::
v letech 1995-2009.