Z Karpatských strání

Výcvik

Z Karpatských strání
Ranní dohledávka srnce s maďarskou foxteriérkou

Kategorie:
lovecké disciplíny